Foto: Stefan Olsson
Foto: Stefan Olsson
Foto: Stefan Olsson

Projekt Bara Galopp

Projekt Bara Galopp är benämningen på det projekt som har som slutmål att anlägga en ny galoppbana för Sverige i Skåne. På den här sidan finns information och nyhetsuppdateringar om projektet.

Genom att klicka på nedanstående länkar får du mer detaljerad information om projektet:

Idag bedrivs tränings- och tävlingsverksamhet för galoppsporten i Skåne på den kombinerade trav- och galoppanläggningen Jägersro. Anläggningen ägs av Skånska Travsällskapet där Svensk Galopp och ett antal galopptränare är hyresgäster på anläggningen.

Skånska Travsällskapet har avyttrat delar av den mark som anläggningen ligger på och beslutat att bygga en ny travtävlingsanläggning på den del av fastigheten där dagens träningsområde finns.

Avtalet för galoppsporten på Jägersro löper ut den 31 december 2026 och innan dess måste galoppsporten i Skåne ha funnit en ny anläggning för tränings- och tävlingsverksamhet.

Svensk Galopps fullmäktige har gett Svensk Galopps styrelse i uppdrag att färdigställa, slutförhandla samt ingå erforderliga avtal med kommande ägarbolag för att slutföra etableringen av en fungerande galoppanläggning i Bara, Svedala kommun.

Projektets övergripande idé och mål är att en färdig tävlings- och träningsanläggning ska kunna tas i bruk senast den 1 januari 2027 där Svensk Galopp ska ingå ett hyresavtal med Fastighets AB Bara Hippodrom.

Svensk Galopp har beslutat att ingå ett samarbete med bolagen YCAP och Reteam. Dessa bolag skall ansvara för projektets fortsatta genomförande enligt projektplanen.

Svensk Galopps huvuduppdrag i den fortsatta projekteringen är att bevaka sina intressen som en framtida hyresgäst. För att säkerställa detta ska Svensk Galopp aktivt delta i det kommande arbetet i projektet. Dels via styrgruppen och projektledare men Svensk Galopp ska även finnas representerade i de arbets- och referensgrupper som behövs under projekteringen. Representationen kan ske genom Svensk Galopps personal eller representanter från sällskapen.

Svensk Galopps del av projektets uppdrag innefattar inte frågor som berör markförvärv, tillstånd, upphandlingar, byggprojektering med flera områden, som ligger på projektutvecklingsbolaget och en framtida ägare av anläggningen. Dock ska Svensk Galopp ges möjlighet att få löpande insyn i ovanstående frågor och vid behov samrådas med Svensk Galopp för att säkerställa Svensk Galopps verksamhet inom ramen för det kommande hyresavtalet.

Den styrande delen i projektorganisationen består av projektägare och styrgrupp. Styrgruppens uppdrag är bland annat att ta beslut för projektets framdrift och ge direktiv till projektledaren i det löpande arbetet.

Styrgruppen består av: Anja Rhodin (SG), Peter Engström (SG), Eva McLaren (SGS), Åsa Edvardsson (GGS) och Håkan Birger (SFK).

Jan Carlson är utsedd som projektledare för projektet. Anders Gustafson (SG) och Jan Carlsson är styrgruppens sekreterare.

Olika arbets- och referensgrupper ska bildas för att jobba med projektplanens olika faser och delprocesser. Exempel på grupper är anläggningsgrupp, hästvälfärdsgrupp och spel- och säkerhetsgrupp. En fast arbetsgrupp bestående av projektledare och Svensk Galopps vd ska finnas för att göra löpande avstämningar med YCAP/Reteam.

För frågor gällande Projekt Ny bana i Skåne, vänligen skicka ett mail till info@svenskgalopp.se

Projektbolagets hemsida finner du på https://barahippodrom.se/

Läs mer om Svensk Galopp

DSC_6561.jpg

Organisation

DSC_6561.jpg

På de här sidorna kan du läsa om Svensk Galopps organisationsstruktur och ta del av stämmoprotokoll och årsredovisningar.

Läs mer
Kontakt dreamstime_l_56206389.jpg

Kontakt

Kontakt dreamstime_l_56206389.jpg

Här finns kontaktuppgifter till Svensk Galopp.

Läs mer
Jimmy Mack 1022 Stefan Olsson.jpg

Vår värdegrund

Jimmy Mack 1022 Stefan Olsson.jpg

Svensk Galopps värdegrund gäller för alla licensinnehavare, anställda, konsulter, funktionärer och förtroendevalda inom Svensk Galopp. Här kan du ta del av värdegrunden.

Läs mer
MOF190606-109811 Magnus Östh.jpg

Ung Galopp

MOF190606-109811 Magnus Östh.jpg

Ung Galopp är ett initiativ för dig som är mellan 7 och 25 år. Som medlem får du fri entré till våra galoppbanor och rabatter på Svensk Galopps kurser och hos flera företag inom galoppsporten.

Läs mer
Startboxar 20191020-AHK_6516 Amie Karlsson.jpg

Företagssamarbeten

Startboxar 20191020-AHK_6516 Amie Karlsson.jpg

Som partner med Svensk Galopp blir du en del av den spännande galoppsporten. Du kan profilera ditt företag samtidigt som du bidrar till att utveckla galoppsporten i Sverige.

Läs mer
Mobiltelefon dreamstime_s_137894262.jpg

Om webbplatsen

Mobiltelefon dreamstime_s_137894262.jpg

På de här sidorna hittar du övergripande information om vår webbplats och ditt användarkonto. Här finns också information om Svensk Galopps integritetspolicy.

Läs mer