Foto: Johanna Friberg/Svensk Galopp
Foto: Johanna Friberg/Svensk Galopp
Foto: Johanna Friberg/Svensk Galopp

Träning och tävling på Jägersro

Information för dig som vill träna eller tävla på Jägersro Galopp. På den här sidan finns öppettider för träningsbanorna och information om rutiner och regler på tävlingsplatsen.

Träning på Jägersro Galopp

Samtliga galoppbanor får endast användas av galopphästar. Ingen träning får ske när traktorer och redskap finns på banorna.

Öppettider ska respekteras. Överträdelse medför att ansvarig tränare blir fakturerad för det merarbete som blir följden av att reglerna inte efterföljs, minimum 1000 kr.

Tävlingsbanan

Träningsbanan är öppen enligt nedan tider. Träning sker alltid i vänstervarv.

Banan är stängd för preparering klockan 08.30-09.00 samt 10.30-11.00 (gäller ej lördagar)

Vid otjänlig väderlek kan banans öppethållande ändras på kort varsel. Vid frågor kontakta banpersonal i tjänst.

Banan är stängd alla galopptävlingsdagar.

Vakt vid övergång finns på plats när både galopp- och travbanan är öppen.

Travet har både lunch- och kvällstävlingar vid ett flertal tillfällen varje månad utspritt på olika veckodagar. I månadsschemat informerar vi i detalj om vilka tider som gäller för just vilken månad.

Vänligen använd reflexer vid träning innan solen gått upp för säkerhetens skull.

Tävlingsbanan - juni

 • Måndag 07.00-13.00 & 15.00-18.00
 • Tisdag 07.00-13.00 (
 • Onsdag 07.00-13.00 (12/6 och 19/6 stängd)
 • Torsdag 07.00-10.00 & 14.00-18.00
 • Fredag 07.00-13.00
 • Lördag 07.00-11.00 (8/6 07.00-09.00)
 • Söndag Stängd

OBS! Ponnygaloppträning och konditionsträning för ridhästar är på måndagar mellan 18.00-19.30.

Tävlingsbanan - juni

 • Måndag 07.00-13.00 & 15.00-18.00
 • Tisdag 07.00-13.00 (
 • Onsdag 07.00-13.00 (12/6 och 19/6 stängd)
 • Torsdag 07.00-10.00 & 14.00-18.00
 • Fredag 07.00-13.00
 • Lördag 07.00-11.00 (8/6 07.00-09.00)
 • Söndag Stängd

OBS! Ponnygaloppträning och konditionsträning för ridhästar är på måndagar mellan 18.00-19.30.

Ascotbanan

Ascotbanan är öppen året om.

Vid träning på Ascotbanan ska all träning ske i galopp hela varvet runt.

Banan harvas måndag-fredag samt söndag klockan 14.00-14.45. Banan harvas inte lördagar och röda dagar.

Öppettider Ascotbanan

 • Måndag 06.30-solnedgång
 • Tisdag 06.30-solnedgång
 • Onsdag 06.30-solnedgång
 • Torsdag 06.30-solnedgång
 • Fredag 06.30-solnedgång
 • Lördag 06.30-solnedgång
 • Söndag 06.30-solnedgång

Öppettider Ascotbanan

 • Måndag 06.30-solnedgång
 • Tisdag 06.30-solnedgång
 • Onsdag 06.30-solnedgång
 • Torsdag 06.30-solnedgång
 • Fredag 06.30-solnedgång
 • Lördag 06.30-solnedgång
 • Söndag 06.30-solnedgång

Rakbanor

Rakbanorna är öppna året om.

Rakbanorna prepareras regelbundet under dagtid. Inga speciella öppettider gäller. All ridning sker uppför backen. Ridning tillbaka på banorna är förbjudet.

 • Högra banan endast galopp.
 • Vänstra banan, även trav.

Uppträdande på banorna

Träning på tävlingsbanan ska ske i vänstervarv. Den som rider i motvarv är personligt ansvarig för eventuella incidenter samt olyckor och får då stå för uppkomna konsekvenser. Det förväntas att alla visar varandra ömsesidig respekt ute på banorna.

 • Skritt ska ske vid ytterrail
 • Trav och långsamma ekipage i mitten av banan
 • Snabbare galopp vid innerrail

Banan är stängd alla galopptävlingsdagar. I undantagsfall kan träningsarbete ske direkt efter sista loppet. Avtala med Simon Persson på telefonnummer 076-127 66 52. Det förväntas att alla visar varandra ömsesidig respekt ute på banorna.

Serviceavgifter

Jägersro tar ut en serviceavgift för alla tränare som använder sig av anläggningens träningsmöjligheter, så som tävlingsbanan och träningsbanorna. Avgiften är mellan 150 och 350 kronor per häst och månad.

Kontakta anna.thelander@svenskgalopp.se om du har frågor gällande serviceavgifter.

Kontaktuppgifter

Banpersonal

Banpersonal i tjänst nås på telefon: 076-127 66 52 eller 076-338 63 38

Banombud

Respektive tränare kontaktar sitt banombud vid synpunkter på banor eller banskötsel:

 • Tränarföreningens utsedda kontaktperson: Lennart Jr Reuterskiöld tel. 070-853 98 34
 • Amatörtränarföreningens utsedda kontaktperson: Martin Persson tel. 076-808 63 70

Kontaktuppgifter

Banpersonal

Banpersonal i tjänst nås på telefon: 076-127 66 52 eller 076-338 63 38

Banombud

Respektive tränare kontaktar sitt banombud vid synpunkter på banor eller banskötsel:

 • Tränarföreningens utsedda kontaktperson: Lennart Jr Reuterskiöld tel. 070-853 98 34
 • Amatörtränarföreningens utsedda kontaktperson: Martin Persson tel. 076-808 63 70

Uppstallning på Jägersro Galopp

Gästboxar

Övernattning anmäls i samband med startanmälan till sport@svenskgalopp.se.

Sportavdelningen mailar ut vilken gästbox som varje tränare har tilldelats. Svensk Galopps stall 31 används som gäststall. Vid tävlingar hyr vi även boxar av Skånska Travsällskapet. Amatörtränarföreningen hyr stall 6.

Övernattning på Jägersro

Det är möjligt att övernatta på Jägersro om du reser med din häst. Kontakta Anna Thelander via e-post anna.thelander@svenskgalopp.se. Kostnad för övernattning är 500 kr inklusive 2 spånbalar/natt. Man tar med egen krubba och vattenhink. I alla gäststallar är vattenkoppar och krubbor borttagna.

Uppstallning i samband med träning

Du kan använda en box när du tränar på Jägersro.

 • Amatörtränare kontaktar SATF (kontaktuppgifter finns på amatortranarna.se).
 • Parkering skall ske vid stall 26.
 • Professionella tränare kontaktar Anna Thelander via e-post anna.thelander@svenskgalopp.se

Permanent uppstallning

Galopptränare kan hyra stall på Jägersro Galopp. För mer information, kontakta Anna Thelander via e-post anna.thelander@svenskgalopp.se

Tävlingsinformation

Under tävlingsdagen

Inga fordon är tillåtna inom tävlings- och publikområdet under tävlingsdagen.

Tävlingsveterinär anges i programmet och i anslag på sekretariatet.

Provtagning sker i provtagningsstallet vid sekretariatet.

Veterinärbesiktning sker vid ledvolten.

Håll avstånd och försök gå i nummerordning i möjligaste mån.

Jockeyrummet

Endast ryttare och behörig personal är tillåten i dessa utrymmen.

Träning och tävling på andra banor

Tävling ledvoltuppifrån Elina Björklund.jpg

Träning och tävling på Bro Park

Tävling ledvoltuppifrån Elina Björklund.jpg

Information för dig som vill träna på Bro Park. På den här sidan finns öppettider för träningsbanorna och ordningsregler för träning på området.

Läs mer
MOF200705-02339 Magnus Östh.jpg

Träning och tävling på Göteborg Galopp

MOF200705-02339 Magnus Östh.jpg

Information för dig som vill träna eller tävla på Göteborg Galopp. På den här sidan finns öppettider för träningsbanorna och information om rutiner och regler på tävlingsplatsen.

Läs mer