Värdegrund för tävling med häst

Friska och välmående hästar är förutsättningen för galoppsporten i Sverige. Här kan du läsa värdegrunden för träning och tävling inom galoppsporten.

Inom galoppsporten har vi ett viktigt, gemensamt ansvar att våra hästar behandlas med kärlek, kunskap och respekt.

För träning och tävling inom galoppsporten gäller följande värdegrund:

 • Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.
 • Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling.
 • Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen.
 • Hästen ska tränas och tävlas i enlighet med utbildningsnivå och förmåga.
 • Hästar får inte medicineras eller på andra sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan eller för att dölja skador.
 • Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlingstillfället.
 • Sportutövarnas förhållningssätt gentemot hästen ska präglas av kunskap och respekt.
 • Det är utövarnas ansvar att kontinuerligt utbilda sig själva och sina hästar.
 • Dopning, alkohol och andra droger hör inte hemma i hästsporten.
 • Vid tävling ska hänsyn tas till medtävlande och deras hästar.
 • Kamratskap och samarbetsvilja är av största vikt.

Värdegrundsdokumentet är framtaget av Hästnäringens Representationsråd (HRR). I rådet ingår nästan alla Sveriges organisationer och förbund inom hästnäringen, inklusive Svensk Galopp.

Fler sidor om hästhållning och välfärd

Häst nyser dreamstime_l_193617783.jpg

Smittskydd och vaccination

Häst nyser dreamstime_l_193617783.jpg

Det är viktigt att våra hästar är friska. Här kan du läsa om vaccinationer och de andra smittskyddsregler som gäller inom galoppsporten.

Läs mer
Ultraljud dreamstime_l_62561286.jpg

Antidopning, karenstider och behandlingsjournal

Ultraljud dreamstime_l_62561286.jpg

All otillåten medicinering klassas som dopning. På den här sidan finns information om anti-dopning, medicinering, karenstidslistor och behandlingsjournaler.

Läs mer
Stall.jpg

Stallbesiktning

Stall.jpg

Det finns två typer av stallbesiktningar hos galopptränare: campkontroller som utförs av Travarhälsan och stallbesiktningar som utförs av veterinär. Här kan du läsa om vad det innebär och när du behöver göra en stallbesiktning.

Läs mer
Hönät _D7C1179.jpg

Regler och tillstånd för hästverksamhet

Hönät _D7C1179.jpg

På den här sidan kan du läsa om tillstånd för din hästverksamhet och foderanläggning. Det är viktig information för dig som ska starta eller redan driver träningsverksamhet och uppfödning.

Läs mer