Smittskydd och vaccination

Det är viktigt att våra hästar är friska. Här kan du läsa om vaccinationer och de andra smittskyddsregler som gäller inom galoppsporten.

Vaccination

För att förhindra smitta av hästinfluensa finns det regler kring vaccination.

Alla hästar som vistas på en galoppbana måste vara vaccinerade mot hästinfluensa. Vaccinationerna A och B ska ha gjorts innan hästen anländer till banan och vaccinationsprogrammet ska därefter fullföljas enligt nedanstående intervall. En häst måste ha vaccination A och B för att få startanmälas.

Vaccinationerna ska vara registrerade hos Svensk Galopp samt i hästens pass.

Vaccinationsintervall

Från och med den 1 januari 2021 gäller följande intervall:

  • Vaccination A bör ej ges förrän hästen är minst 6 månader gammal.
  • Vaccination B ges 21-60 dagar efter A.
  • Vaccination C ges 120-180 dagar efter B.
  • Därefter sker revaccination (R) med högst sex månaders intervall.

Därefter sker revaccination med högst 6 månaders intervall. Häst som fram till den 31 december 2020 är vaccinerad enligt det tidigare vaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras om.

Om revaccination inte kan ske inom 6 månader rekommenderas en revaccination snarast möjligt, dock med högst 12 månaders intervall och att hästen därefter revaccineras med 6 månaders intervall. Däremot måste hästen ha vaccinerats inom de senaste 6 månaderna för att få starta.

Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Hästen får starta först efter att vaccination A och B givits.

Regeln finns i Skandinaviskt Smittskyddsreglemente.

Registrera vaccination hos Svensk Galopp

Tränaren är ansvarig för att hästen är vaccinerad och att vaccinationer mot hästinfluensan registreras hos Svensk Galopp. Registreringen av vaccinationer görs via tränarens användarkonto på Galoppappen.

Frågor och svar om vaccinationer

Fram till 31 december 2020 gällde intervallen 21-92 dagar mellan A och B, 150-215 dagar mellan B och C samt revaccination med högst 12 månaders intervall.

Häst som fram till den 31 december 2020 är vaccinerad enligt det tidigare vaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras om.

Den 1 januari 2021 måste häst ha fått en A-vaccination de senaste 60 dagarna eller en B-vaccination de senaste 180 dagarna.

Om revaccination inte kan ske inom 6 månader rekommenderas en revaccination snarast möjligt, dock med högst 12 månaders intervall och att hästen därefter revaccineras med 6 månaders intervall. Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Hästen får starta först efter att vaccination A och B givits.

Observera att vaccinationers giltighetsdatum på Mina sidor på Galoppappen kan vara inkorrekt, speciellt om hästen vaccinerades under 2020. Det är tränarens ansvar att säkerställa att hästen vaccineras inom korrekt intervall.

Tränare kan se vaccinationers giltighetstid genom att logga in på Mina sidor på Galoppappen.

Om hästen vaccinerades under 2020 eller tidigare, kan giltighetsdatumet i listan på Galoppappen vara inkorrekt.

För C- och R-vaccinationer beräknas giltighetsdatumet på 181 dagar men ibland är vaccinationen giltig längre än så. Se frågan nedan.

Det är tränarens ansvar att säkerställa att hästen vaccineras inom korrekt intervall.

Giltighetstiden för C-vaccinationer och revaccinationer (R) beräknas på 181 dagar i sportsystemet.

Vaccinationen är dock giltig i 6 månader. Det innebär att den i vissa fall kan vara giltig i 182-184 dagar beroende på hur många dagar månaderna har. Kontakta Svensk Galopp om det är fallet och du vill starta eller har revaccinerat din häst under dag 182-184.

De nya reglerna som EHSLC (European Horserace Scientific Liaison Committee) rekommenderat har inte fått fullt genomslag i alla länder, delvis på grund av pandemin. Svensk Galopp, Dansk Galop och Norsk Jockeyklub har därför fattat följande beslut gällande hästar som inte får sin revaccination inom 6 månader:

Hästar som har fått korrekt grundvaccin A, B och C men där revaccinationen inte givits inom 6 månader behöver inte ges nytt grundvaccin såvida det inte gått mer än ett år sedan den senaste vaccinationen. Däremot måste hästen ha vaccinerats inom de senaste 6 månaderna för att få starta. Observera att karenstiden är 5 dagar.

Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Den kan starta  5 dagar efter vaccin B, alltså tidigast efter 21 + 5 dagar.

Smittskyddsregler

I Skandinaviskt Smittskyddsreglemente finns information och bestämmelser om smittsamma sjukdomar och vilka åtgärder som ska tas. Reglementet finns för att skydda mot smittsamma sjukdomar som orsakar lidande, nedsatt prestationsförmåga och ekonomiska förluster.

Som ansvarig för en häst har du alltid anmälningsplikt av alla smittsamma sjukdomar.

Galopptränare ska rapportera smittsamma sjukdomar till Tove Brandt, tel 073-802 81 44 (Bro Park) eller Anna Thelander, tel 073-429 87 28 (Jägersro Galopp).

Aktuell smittinfo

travsport.se hittar du senaste nytt om smittsamma sjukdomar i landet.

Rekommendationer för att förebygga smitta

Det är viktigt att förebygga smittsamma sjukdomar hos hästar. Du behöver förhindra att smitta förs in till stallet genom nya hästar eller hästar som smittats på exempelvis en tävling. Besökare till stallet kan också riskera att sprida smitta om de har smittämnen på händer, kläder eller skor. Det är också nödvändigt att förhindra att sjukdomar sprids inom stallet. Det kan man exempelvis göra genom att ha god hygien i stallet och att isolera sjuka hästar.

Läs mer om smittskydd för häst på SVA:s hemsida

Nyheter om smittskydd och hästvälfärd

Föreläsningar hästvälfärd 3
Föreläsningar hästvälfärd 3

Nu lanserar Hästsportens Folkhögskola i samverkan med Svensk Galopp en föreläsningsserie på tema hästvälfärd. Läs mer

Stoppa kvarkanLogo_gul_ 2023
Stoppa kvarkanLogo_gul_ 2023

Under denna vecka går flera hästorganisationer samman i en informationskampanj för att öka medvetenheten om kvarka och informera om hur man kan stoppa och förebygga smittan. Läs mer

Har du någon fundering eller fråga som gäller hästvälfärd?

För att lyfta hästvälfärden samt underlätta och snabba på hanteringen av dessa frågor finns numera en ny mailadress.

Hit kan ärenden rörande hästvälfärd skickas. Det kan vara idéer, påpekanden eller frågor. Du hittar den på hastvalfard@svenskgalopp.se

Häst i hage

1 februari 2023 | Nyhet

Svensk Galopps Värdegrund

Häst i hage

Ni vet väl om att Svensk Galopp har en värdegrund som vi jobbar mot? Här lyfter vi hur vi ska uppträda, verka och agera för att göra galoppsporten tillgänglig för alla oavsett förutsättningar och bakgrund. Läs mer

Gazelle DSC_5448.jpeg
Gazelle DSC_5448.jpeg

De nya drivningsreglerna fortsätter att tilldra sig internationellt intresse, nu senast från Australien. Den här veckan har Bro Park fått besök av parlamentsledamoten Hon. Mark Pearson. Läs mer

Fler sidor om hästhållning och välfärd

Tävling vinnarcirkeln21nov2020 Elina Björklund.jpg

Värdegrund för tävling med häst

Tävling vinnarcirkeln21nov2020 Elina Björklund.jpg

Friska och välmående hästar är förutsättningen för galoppsporten i Sverige. Här kan du läsa värdegrunden för träning och tävling inom galoppsporten.

Läs mer
Ultraljud dreamstime_l_62561286.jpg

Antidopning, karenstider och behandlingsjournal

Ultraljud dreamstime_l_62561286.jpg

All otillåten medicinering klassas som dopning. På den här sidan finns information om anti-dopning, medicinering, karenstidslistor och behandlingsjournaler.

Läs mer
Stall.jpg

Stallbesiktning

Stall.jpg

Det finns två typer av stallbesiktningar hos galopptränare: campkontroller som utförs av Travarhälsan och stallbesiktningar som utförs av veterinär. Här kan du läsa om vad det innebär och när du behöver göra en stallbesiktning.

Läs mer
Hönät _D7C1179.jpg

Regler och tillstånd för hästverksamhet

Hönät _D7C1179.jpg

På den här sidan kan du läsa om tillstånd för din hästverksamhet och foderanläggning. Det är viktig information för dig som ska starta eller redan driver träningsverksamhet och uppfödning.

Läs mer