Import och återimport

På den här sidan finns information om hur du registrerar din importerade häst.

När en häst importeras till Sverige är det viktigt att den tilläggsregistreras hos ett avelsförbund eller en annan passutfärdande organisation. Svensk Galopp registrerar importer av engelska fullblod. För aktuella avgifter, se dokumentet Avgifter.

Tillvägagångssätt

Ansök om export i exportlandet

För att en hästs import till Sverige ska kunna registreras av Svensk Galopp måste hästen vara registrerad som exporterad i sitt registerland.

Ansökan om export ska vara gjord i exportlandet inom 30 dagar från det att hästen kommit till Sverige.

Ägaren måste därför först göra en anmälan till exportlandets galoppförbund om att hästen ska exporteras till Sverige. När exportanmälan gjorts och alla avgifter betalats i utlandet skickar exportlandet ett exportcertifikat till Svensk Galopp. Utan det exportcertifikatet kan hästen inte registreras.

Ett exportcertifikat utfärdas i det land som hästen föds och innehåller bland annat hästens härstamning, signalement och ägare av hästen. Exportcertifikatet följer sedan hästen till varje land dit den exporteras eller utförs. Exportcertifikaten är en handling som endast sänds mellan galoppförbunden.

Ansök om import i Sverige

Ansökan om import ha inkommit till Svensk Galopp inom 30 dagar från det att hästen kommit till Sverige. Använd blanketten Ansökan om inregistrering av importerad häst.

Signalementsbeskrivningen på blankettens baksida ska vara utförd i Sverige av svensk veterinär eller av SG godkänd ID-kontrollant, dvs ID-kontrollant med chipmärkarutbildning. Läs mer på sidan om signalementsbeskrivning.

Skicka hästens pass i samband med importregistreringen.

Svensk Galopp stämplar passet med information om att hästen registrerats i Sverige (tilläggsregistrerats).

Det är avsändaren som ansvarar för passet. Vi rekommenderar att passet sänds till Svensk Galopp med rekommenderad post. Tänk på att alltid skriva Svensk Galopp överst i adressen. Om en persons namn står överst i adressen kan endast denne hämta ut brevet vilket kan orsaka förseningar.

Om hästen är en tävlingshäst ska en förteckning över hästens alla tävlingsresultat insändas, en så kallad performance. Performance beställs från exportlandets galopporganisation.

När exportcertifikatet och ansökan med signalement har inkommit till Svensk Galopp kan hästen registreras. Handläggningstiden är då tre arbetsdagar.

Innan hästen får starta så måste följande vara klart senast tre arbetsdagar före anmälningsdag:

  • Hästen ska vara registrerad
  • Ägarskapet ska ha registrerat egna tävlingsfärger
  • Hästen ska vara satt i träning
  • Hästens performances (resultatrader) ska vara insända
  • Hästens vaccinationer är inregistrerade

Förtur vid importregistrering

Vi har tre handläggningsdagar från den dag då alla handlingar kommit in.

Det finns möjlighet att mot en avgift få förtur med handläggningen av en import. Registreringen görs då klart under dagen.

För att förtur ska kunna ges måste blanketten Ansökan om förtur vid inregistrering av häst vara Svensk Galopp tillhanda före klockan 11.00.

Det är inte möjligt att ansöka om förtur mellan 14 juni och 31 augusti 2021 på grund av högre belastning under semestertider.

Kostnaden för förturen debiteras personen som undertecknat ansökan.

Förtur vid importregistrering

Vi har tre handläggningsdagar från den dag då alla handlingar kommit in.

Det finns möjlighet att mot en avgift få förtur med handläggningen av en import. Registreringen görs då klart under dagen.

För att förtur ska kunna ges måste blanketten Ansökan om förtur vid inregistrering av häst vara Svensk Galopp tillhanda före klockan 11.00.

Det är inte möjligt att ansöka om förtur mellan 14 juni och 31 augusti 2021 på grund av högre belastning under semestertider.

Kostnaden för förturen debiteras personen som undertecknat ansökan.

Återimport

För hästar som ska återimporteras till Sverige ska ansökan om återimport inkommit till Svensk Galopp samt ansökan om export ska vara gjord i exportlandet inom 30 dagar från det att hästen kommit till Sverige.

Använd blanketten Ansökan om inregistrering av återimport. Hästpasset sänds in tillsammans med blanketten.

Den nedre delen av blanketten ska fyllas i av veterinär eller id-kontrollant med chipmärkarutbildning. Denne kontrollerar hästens identitet mot hästens pass och läser av hästens chipmärkning. Om hästen inte är chipmärkt ska den chipmärkas i samband med identifieringen. Se sidan om signalementsbeskrivning och chipmärkning.

Vanliga frågor och svar

För att veta om ett fullblod är registrerat hos Svensk Galopp söker du upp hästen på Galoppappen. Där kan du se om hästen är svenskregistrerad.

Om hästen står som importerad och har rätt ägare registrerad så behöver du inte göra någonting.

Om hästen inte finns eller inte står som importerad ska du kontakta Svensk Galopp på mail info@svenskgalopp.se. Ange hästens namn, registreringsnummer, födelseår och stam samt. I ämne anger du "Tilläggsregistrering".

Tilläggsregistrering är den registrering vi gör i samband med import. Att registrera en importerad häst hos Svensk Galopp kallas alltså för "tilläggsregistrering".

Nej, tilläggsregisteringen när du importerar en häst kan även göras hos en annan passutfärdande organisation för hästar. Hästpasset måste skickas in till den registrerande organisationen vid en tilläggsregistrering.

Men om hästen ska delta i galopptävlingar i Sverige eller användas för fullblodsavel måste hästen tilläggsregistreras hos Svensk Galopp.

Bestämmelser om införsel av hästar till Sverige

Informationen på den här sidan handlar om hur du tilläggsregistrerar din importerade häst.

Bestämmelser angående hälsointyg, vaccinationer m.m. hämtas från gränsveterinär eller Jordbruksverket. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid in- och utförsel av häst.

Ett hälsointyg ska göras av veterinär inom 48 timmar från avresan.

Om hästen importeras från icke EU-land (England, Norge eller annat land utanför EU) ska anmälan till Tullverket ske vid gränspassage.

Under rubriken "Framtida tullhantering" på tullverkets hemsida kan du ta del av processbilder och deklarationshandledning för förenklad deklaration import. Framtida tullhantering

Bestämmelser om införsel av hästar till Sverige

Informationen på den här sidan handlar om hur du tilläggsregistrerar din importerade häst.

Bestämmelser angående hälsointyg, vaccinationer m.m. hämtas från gränsveterinär eller Jordbruksverket. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid in- och utförsel av häst.

Ett hälsointyg ska göras av veterinär inom 48 timmar från avresan.

Om hästen importeras från icke EU-land (England, Norge eller annat land utanför EU) ska anmälan till Tullverket ske vid gränspassage.

Under rubriken "Framtida tullhantering" på tullverkets hemsida kan du ta del av processbilder och deklarationshandledning för förenklad deklaration import. Framtida tullhantering

Fler sidor om in- och utförsel av häst

Flyg 20190920-AHK_4919 Amie Karlsson.jpg

Tillfällig utförsel

Flyg 20190920-AHK_4919 Amie Karlsson.jpg

När en häst tillfälligt ska föras ut ur landet för träning, avel eller annan orsak finns det flera saker att tänka på. Här kan du läsa om hur du anmäler tillfällig utförsel och återinförsel.

Läs mer
Transport 20190920-AHK_4941 Amie Karlsson.jpg

Export

Transport 20190920-AHK_4941 Amie Karlsson.jpg

Ska du exportera din häst? På den här sidan kan du läsa om hur du går tillväga.

Läs mer
Flyg 20190920-AHK_4947 Amie Karlsson.jpg

Tillfällig införsel

Flyg 20190920-AHK_4947 Amie Karlsson.jpg

När du för in en utlandsregistrerad häst till Sverige för träning, avel eller annan orsak finns flera saker att tänka på.

Läs mer