Tillfällig införsel

När du för in en utlandsregistrerad häst till Sverige för träning, avel eller annan orsak finns flera saker att tänka på.

Hästen kan föras in i Sverige av olika anledningar:

  • Träning (om hästen är i svensk träning och ska startanmälas måste den importeras)
  • Vila
  • Auktion
  • Övrig orsak
  • Avel

En utlandsregistrerad häst får vara tillfälligt införd i Sverige i högst nio månader. Du måste själv kontrollera vilka regler som gäller för utförsel i hästens hemland.

Efter den här perioden får hästen inte på nytt föras in respektive ut ur landet förrän efter en månad, om inte Svensk Galopp medger annat.

Tillvägagångssätt

När en utlandsregistrerad häst införs tillfälligt till Sverige ska detta anmälas till Svensk Galopp på blanketten Anmälan om tillfällig införsel av utländsk häst.

Om hästen förs in för exempelvis träning, veterinärvård, auktion, bete eller dylikt ska ansöka om General Notification Of Movement (GNM) i registreringslandet. Om hästen förs in i Sverige för avel ska registreringslandets organisation utfärda en BCN (Breeding Clearance Notification). GNM eller BCN ska alltid finnas i hästens pass under vistelsen Sverige.

När hästen lämnar Sverige skall detta anmälas till Svensk Galopp och till registreringslandets organisation.

Lista över införda hästar

På Galoppappen finns en lista över alla införda hästar.

Bestämmelser om införsel av hästar till Sverige

Informationen på den här sidan gäller hur du registrerar att din häst är tillfälligt införd till Sverige. Det finns också bestämmelser för vad som gäller för att resa med häst.

Bestämmelser angående hälsointyg, vaccinationer m.m. hämtas från gränsveterinär eller Jordbruksverket. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid in- och utförsel av häst.

Ett hälsointyg ska göras av veterinär inom 48 timmar från avresan. Spara detta hälsointyg tills hästen återvänt till utförsellandet.

Bestämmelser om införsel av hästar till Sverige

Informationen på den här sidan gäller hur du registrerar att din häst är tillfälligt införd till Sverige. Det finns också bestämmelser för vad som gäller för att resa med häst.

Bestämmelser angående hälsointyg, vaccinationer m.m. hämtas från gränsveterinär eller Jordbruksverket. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid in- och utförsel av häst.

Ett hälsointyg ska göras av veterinär inom 48 timmar från avresan. Spara detta hälsointyg tills hästen återvänt till utförsellandet.

Fler sidor om in- och utförsel av häst

Flyg 20190920-AHK_4919 Amie Karlsson.jpg

Tillfällig utförsel

Flyg 20190920-AHK_4919 Amie Karlsson.jpg

När en häst tillfälligt ska föras ut ur landet för träning, avel eller annan orsak finns det flera saker att tänka på. Här kan du läsa om hur du anmäler tillfällig utförsel och återinförsel.

Läs mer
Transport 20190920-AHK_4941 Amie Karlsson.jpg

Export

Transport 20190920-AHK_4941 Amie Karlsson.jpg

Ska du exportera din häst? På den här sidan kan du läsa om hur du går tillväga.

Läs mer
Flyg 20190920-AHK_4898 Amie Karlsson.jpg

Import och återimport

Flyg 20190920-AHK_4898 Amie Karlsson.jpg

På den här sidan finns information om hur du registrerar din importerade häst.

Läs mer