Organisationsstruktur

På den här sidan hittar du en översikt av Svensk Galopp ideell förening och Svensk Galopp AB.

Koncernstruktur

De tre galoppsällskapen Stockholms Galoppsällskap, Skånska Fältrittklubben och Göteborgs Galoppsällskap har tillsammans organiserat sig i Svensk Galopp ideell förening.

Den dagliga verksamheten sköts av det helägda dotterbolaget Svensk Galopp AB. Svensk Galopp ideell förening äger också 9,997% av aktierna i AB Trav och Galopp.

Organisationsstruktur koncern.png

Organisationsstruktur för Svensk Galopp ideell förening

De tre galoppsällskapen utser fullmäktigeledamöter som i sin tur utser en styrelse. Föreningsstämman är Svensk Galopps högst beslutande organ.

Organisationsstruktur SGIF.png

Fler sidor om organisationen

DSC_2928.jpg

Vårt uppdrag

Svensk Galopp Ideell Förening (SGIF) arrangerar galopptävlingar, driver galoppbanor, håller utbildningar och är avelsförbund för fullblod. Dessutom har Svensk Galopp flera andra roller och uppgifter. På den här sidan kan du läsa om vad Svensk Galopp gör.

DSC_9499.jpg

Galoppdomstolar och ansvarsnämnd

Inom galoppsporten finns lokala galoppdomstolar, en galoppöverdomstol och en ansvarsnämnd. På den här sidan kan du läsa om deras roller.

dreamstime_l_136686950.jpg

Årsredovisningar

De senaste årsredovisningarna för Svensk Galopps bolag kan du läsa eller ladda ner på den här sidan.

dreamstime_l_71303104.jpg

Styrelse och valberedning

Svensk Galopp har en styrelse som består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår vilka som ska ingå i styrelsen. Här kan du läsa om vilka personer som är med i styrelsen och valberedningen.

dreamstime_l_127039597.jpg

Föreningsstämmor

På den här sidan finns protokoll från Svensk Galopps föreningsstämmor.

Publik framför galopphästar på Göteborg Galopp.jpg

Galoppsällskap och fullmäktige

Tre galoppsällskap äger tillsammans Svensk Galopp. På den här sidan kan du läsa om sällskapen och hitta kontaktuppgifter till alla fullmäktigeledamöter.

MOF200705-04420 Magnus Östh.jpg

Kommittéer

Inom Svensk Galopp finns flera kommittéer. På den här sidan kan du läsa om vilka som ingår i våra kommittéer.

188FMO160619_6161.jpg

Strategisk verksamhetsplan 2019-2023

Den strategiska verksamhetsplanen antogs 2019 och genomsyrar utvecklingen av svensk galoppsport.