Praktisk information om hästägande

Alla galopphästar ägs av ett ägarskap. På den här sidan kan du läsa om vad ett ägarskap är och vad det innebär att vara företrädare för ett ägarskap.

Ägarskap

Den eller de personer som tillsammans är registrerade hos Svensk Galopp som ägare till en häst bildar ett ägarskap.

Ägarskap registreras i samband med att ägarskapet köper sin första häst. Det görs genom att köparen och säljaren anmäler försäljningen eller förhyrningen digitalt i inloggat läge via Galoppappen. Om du saknar användarkonto kan du enkelt ansöka om detta på sidan Skapa konto.

Ägarskapet kan bestå av en eller flera fysiska och/eller juridiska personer.

Det är även möjligt att göra försäljningen eller förhyrningen via i blanketterna Försäljningsanmälan eller Anmälan om leasing och skicka den i original till Svensk Galopp. Blanketterna hittar du i Blankettarkivet.

Företrädaren representerar ägarskapet

När en häst ägs av fler än en person ska en av delägarna utses som representant (företrädare) för ägarskapet gentemot Svensk Galopp. Det kan vara en fysisk eller juridisk person. En person kan företräda flera ägarskap.

Det är företrädaren som ska anmäla varje förändring i ägarskapet och ägarskapets hästar till Svensk Galopp. Att vara företrädare innebär bland annat att man är ansvarig för att alla avgifter betalas och att fördela tillgångarna inom ägarskapet. Det är företrädaren som får fakturor och utbetalningar från Svensk Galopp. Företrädarens åtgärder är bindande för delägarna.

Mer information om företrädare

När ägarskapet vill byta företrädare ska detta göras skriftligen.

Om en juridisk person är företrädare eller delägare, är det firmatecknare för den juridiska personen undertecknar blanketter.

Företrädare och firmatecknare kan skicka in en fullmakt om de vill att någon annan ska kunna signera en blankett.

För att som juridisk person ha tillgång till våra E-tjänster i Galoppappen och t ex. kunna kontrollera fakturor, göra ägarskiften m. m. måste en Bolagsrepresentant utses, se längre ner på sidan.

Underårig kan inte registreras som företrädare till ett ägarskap. Om underårig ska registreras som ägare ska båda förmyndarna underteckna försäljningsanmälan. Är en förmyndare ensam vårdnadshavare, måste det styrkas med personbevis från Skatteverket.

Det är endast företrädaren som kan signera blanketter. Om hästen ägs av ett företag ska företagets firmatecknare skriva under blanketten. Företrädare och firmatecknare kan skicka in en fullmakt om de vill att någon annan ska kunna signera en blankett.

För att som juridisk person ha tillgång till våra E-tjänster i Galoppappen och t ex. kunna kontrollera fakturor, göra ägarskiften m. m. måste en Bolagsrepresentant utses, se längre ner på sidan.

Registrera företag som hästägare

Vi kan hämta uppgifter gällande aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Därför behöver inte skicka in något registreringsbevis om ditt aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag ska registreras som ägare.

Enskild firma som blir hästägare ska skicka in en kopia av bolagets registreringsbevis (från Bolagsverket).

Ideella föreningar som blir hästägare ska skicka in ett bevis från Skatteverket om tilldelat organisationsnummer samt ett protokoll där det framgår vem som är firmatecknare.

Enkla bolag kan inte registreras som hästägare, då enkla bolag inte är en juridisk person och därmed inte kan äga några tillgångar. Det är istället varje bolagsman för sig som äger tillgångarna (hästen). Det innebär att vi registrerar in varje bolagsman som ägare.

För att en fysisk person, via sitt användarkonto på svenskgalopp.se, ska kunna representera ett bolag (HB, KB och AB) krävs det att den fysiska personen blir befullmäktigad av bolaget att vara en så kallad bolagsrepresentant.

I och med att bolaget lämnar en sådan fullmakt till Svensk Galopp kan bolagsrepresentanten representera bolaget och utföra tjänster, t ex sälja, köpa, leasa, leasa ut häst, se fakturor, osv på svenskgalopp.se för bolagets räkning. När vi fått fullmakten tar det 7 dagar innan hästägarfunktionerna fungerar hos bolagsrepresentanten.

Fullmakt för bolagsrepresentant

Återkallelse av fullmakt för bolagsrepresentant

Förändringar i ägarskap och nya ägarskap

Varje ägarskap är unikt. Om det sker en förändring i vilka som ska ingå i ett ägarskap runt en häst så betraktas den nya ägarkonstellationen som ett nytt ägarskap.

Det innebär att när en ny delägare tillkommer eller en delägare avgår så ska ett nytt ägarskap registreras. Hästen ska registreras över på det nya ägarskapet genom att blanketten Försäljningsanmälan fylls i och skickas in till Svensk Galopp.

Om hästen ska tävla med samma tävlingsdress som tidigare, kan hästägarfärgerna överlåtas till det nya ägarskapet. Om ägarskapet har en pseudonym kan den också överlåtas.

Om företrädare och delägare ska byta plats med varandra i ett ägarskap sker en förändring i det befintliga ägarskapet. En skriftlig ansökan om byte av företrädare måste sändas in i original, där samtliga delägare undertecknar och godkänner företrädarskapet.

Om andelsfördelningen förändras sker en förändring i det befintliga ägarskapet.

Om det sker en förändring i vilka som ska ingå i ett ägarskap runt en häst så betraktas den nya ägarkonstellationen som ett nytt ägarskap.

Grundprincipen är att blanketten Försäljningsanmälan ska fyllas i såsom man vill att Svensk Galopp ska registrera ägarskapet.
(Om det är en digital försäljning eller förhyrning så vägleds du enkelt igenom processen.)

Exempel 1:

Person A, Person B och Person C är hos Svensk Galopp registrerade som ägare till en häst. Person A är registrerad som företrädare för ägarskapet. Nu ska Person B utträda ur ägarskapet. Person A undertecknar som ”Företrädare för säljares namnteckning” eftersom han företräder det gamla ägarskapet. Person A undertecknar även som ”Företrädare för köpares namnteckning” om Person A ska företräda Person A och Person C ägarskap. Tillsammans bildar nu Person A och Person C ett nytt ägarskap.

Exempel 2:

Aktiebolaget AB och Person A är hos Svensk Galopp registrerade som ägare till en häst. Aktiebolaget AB är företrädare för ägarskapet. Nu har Person B köpt in sig i hästen och ska även han vara registrerad som delägare. Firmatecknaren/-arna för Aktiebolaget AB undertecknar som ” Företrädare för säljares namnteckning” eftersom Aktiebolaget AB företräder det gamla ägarskapet. Firmatecknaren/-arna i Aktiebolaget AB undertecknar även som ”Företrädare för ny ägare”. Tillsammans bildar Aktiebolaget AB, Person A och Person B nu ett nytt ägarskap.

Köpa och sälja häst

För att det ska gå så smidigt som möjligt och för att slippa eventuella problem är det några saker du ska tänka på när du köper häst.

Före köp

Vi rekommenderar att du gör en veterinärbesiktning på hästen.

Här är några andra viktiga saker att undersöka innan du genomför köpet. Det här kontrollerar du enkelt genom att skicka en förfrågan till oss på Svensk Galopp via e-post info@svenskgalopp.se eller ring oss på 08-466 86 00.

Om hästens nuvarande ägare har obetalda skulder till Svensk Galopp kan denne vara spärrad. Att vara spärrad innebär att man inte får starta och anmäla några hästar förrän all skuld är betald. Om hästen säljs kommer spärren att följa med hästen tills dess att skulden har betalats. Om det gäller ett avelssto kommer spärren att följa med fölet tills dess skulden är betald.

Om en utlandsfödd häst inte har tävlat i Sverige tidigare bör du kontrollera att hästens är registrerad som importerad till Sverige. Om hästen är svenskfödd men inte har tävlat bör du kontrollera att hästen är registrerad i Sverige.

Du bör kontrollera att hästen inte har startförbud, exempelvis på grund av skador eller oregerlighet.

Om hästen är anmäld till några insatslopp ser du genom att söka upp hästen i Galoppappen. Säljaren är skyldig att betala de insatser som förfaller fram till försäljningsdatum. Hästen kvarstår som anmäld till loppen så länge den inte stryks. Vid varje insatstermin debiteras ägaren en viss summa. Om du köper en ung häst bör du kontrollera att hästen är anmäld till Breeders-serien och Derbyserien.

Efter köp

Om du köpt hästen tillsammans med andra ska ni bestämma vem av er som ska vara företrädare.

Du måste anmäla ägarskiftet till Svensk Galopp. Det kan du enklast göra digitalt via Galoppappen. Om du saknar användarkonto så ansöker du snabbt om det via Bank-ID här.

Du kan även registrera försäljningen genom att fylla i blanketten Försäljningsanmälan och skicka in den i original till oss med posten.

Vid ägarskiftet registreras även ägarskapet om det inte finns registrerat sedan tidigare.

Om hästen är en tävlingshäst måste du i god tid före hästens första start registrera dina egna hästägarfärger.

Du kan också registrera en ägarpseudonym. Se sidan Pseudonym.

Pseudonym och hästägarfärger

Ägare till en häst registreras antingen öppet under eget namn eller under en pseudonym.

För att hästen ska kunna starta måste ägarskapet registrera sina hästägarfärger.

Läs mer på sidorna om hästägarfärger och pseudonym.

Kontakt

Om du har frågor om hästägande eller om att köpa eller sälja galopphäst, kontakta gärna Svensk Galopp via e-post info@svenskgalopp.se eller ring oss på 08-466 86 00.

Kontakt

Om du har frågor om hästägande eller om att köpa eller sälja galopphäst, kontakta gärna Svensk Galopp via e-post info@svenskgalopp.se eller ring oss på 08-466 86 00.

Fler sidor om att äga galopphäst

Tävling Vinnarcirkel001 Elina Björklund.jpg

Försäljning och leasing

Tävling Vinnarcirkel001 Elina Björklund.jpg

När en häst säljs eller leasas ska det anmälas till Svensk Galopp så fort som möjligt. Här kan du läsa om hur du går tillväga.

Läs mer
Tävling jockeys Elina Björklund.jpg

Hästägarfärger

Tävling jockeys Elina Björklund.jpg

Det är hästägaren som bestämmer färgen och mönstret på tävlingsdressen som jockeyn ska rida i. Här kan du läsa om regler för hästägarfärger och hur du ansöker om en dress.

Läs mer
MOF200712-05693 Magnus Östh.jpg

Pseudonym

MOF200712-05693 Magnus Östh.jpg

Du kan registrera en pseudonym för ditt ägarskap som visas istället för ditt namn. På den här sidan kan du läsa om hur du går tillväga.

Läs mer
Priser Elina Björklund.jpg

Prispengar och hästägarpremier

Priser Elina Björklund.jpg

Svensk Galopp betalar årligen ut över 60 miljoner kronor i prispengar, hästägarpremier och uppfödarpremier.

Läs mer
free house 4798 Stefan Olsson.jpg

Galopphästar som ridhästar

free house 4798 Stefan Olsson.jpg

Före detta galopphästar är populära som ridhästar och tävlas framgångsrikt i både dressyr och hoppning.

Läs mer