Tillfällig utförsel

När en häst tillfälligt ska föras ut ur landet för träning, avel eller annan orsak finns det flera saker att tänka på. Här kan du läsa om hur du anmäler tillfällig utförsel och återinförsel.

Hästen kan föras ut av olika anledningar:

  • Träning (men om svenskregistrerad häst är i utländsk träning måste den exporteras för att kunna startanmälas)
  • Vila
  • Auktion
  • Övrig orsak
  • Avel (endast ston. Kontakta Svensk Galopp om du vill föra ut en hingst för avel.)

Om du ska tävla utomlands gäller andra regler. Mer information finns på sidan om att tävla utomlands.

En häst får vara tillfälligt utförd från Sverige i högst nio månader. Efter periodens slut får hästen inte på nytt föras in respektive ut ur landet förrän efter en månad, om inte Svensk Galopp medger annat.

Du måste själv kontrollera vilka regler som gäller i destinationslandet.

Krav på hälsointyg utfärdade i Traces för alla resor inom EU

Den 1 oktober 2021 infördes nya regler med krav på registrering av anläggningar samt hälsointyg utfärdade i Traces för alla resor inom EU.

Distriktsveterinärernas hemsida hittar du mer information om vad som behöver göras och vilka uppgifter som behövs vid registrering.

Tänk på att vara ute i god tid innan du behöver intyget, minst en vecka men helst 2-3 veckor framförallt om du inte skickat till mottagaranläggningen sedan de nya reglerna trädde i kraft.

Om en häst reser utomlands för att vara med på en auktion så är det anläggningen där auktionen hålls som är destinationen.

Om en häst säljs till utlandet på en auktion i Sverige kommer distriktsveterinären som gör hälsointyget och registrerar hästen i Traces att lägga avreseanläggningens anläggningsid som avreseplats. Det är alltså inte anläggningsid för var hästen normalt befinner sig som ska används utan anläggningsid för platsen där den befinner sig när den ska resa.

Tillvägagångssätt

När en häst tillfälligt ska föras ut ur landet ska detta i god tid anmälas till Svensk Galopp på blanketten Anmälan om tillfällig utförsel. Det är viktigt att du uppger alla uppgifterna på ansökan.

Om hästen ska föras ut för träning, vila, auktion eller veterinärvård utfärdar Svensk Galopp ett General Notification Of Movement (GNM). Om hästen ska föras ut för avel utfärdar Svensk Galopp en Breeding Clearance Notification (BCN). Dessa ska finnas i hästens pass under utlandsvistelsen. Passet behöver inte stämplas.

När hästen återvänder till Sverige ska du skicka in blanketten Meddelande om återinförsel. Om inte detta görs kommer hästen att automatiskt exporteras då utförseltiden gått ut och ägaren debiteras exportavgift. Om hästen sedan återförs till Sverige ska den återimporteras och ägaren debiteras återimportavgift.

Utförsel av dräktiga ston eller ston med föl vid sidan

Utförsel av sto med föl vid sidan

När ett sto med föl vid sidan ska föras ut tillfälligt för betäckning måste fölanmälan vara gjord och fölet måste vara chipmärkt , DNA-typat och avritat på Svensk Galopps konturdiagram. När fölet reser utomlands måste det ha med sig en tillfällig identitetshandling som bl.a. innehåller signalementsbeskrivningen och fölets chipnummer. Fölets chipnummer och UELN-nummer ska även finnas med på stoets BCN.

I de fall fölet är mycket ungt när det blir tillfälligt utfört tillsammans med sin mamma och fölet ännu inte tappat fölpälsen är det viktigt att man stämmer av gjord signalementbeskrivning innan passet tillverkas detta eftersom fölets tecken kan förändras när väl fölet tappat fölpälsen. Avritning och DNA-typning ska vara gjort före den 30 september födelseåret för att slippa förseningsavgift. Läs mer på sidan om fölregistrering.

Utförsel av dräktigt sto

Om stoet är dräktigt vid utförsel och fölar utomlands behöver du anmäla fölets födsel både till den utländska organisationen och till Svensk Galopp om du vill att fölet ska räknas som svenskuppfött. Anmäl till Svensk Galopp inom 3 månader från fölets födsel. Läs mer på sidorna om fölregistrering och om hästens nationalitet.

Lista över utförda hästar

Galoppappen finns en lista över alla utförda hästar.

Bestämmelser om utförsel av hästar från Sverige

Informationen på den här sidan handlar om hur du registrerar att din häst förs ut ur landet. Det finns också bestämmelser för vad som gäller för att resa med en häst.

Bestämmelser angående hälsointyg, vaccinationer m.m. hämtas från gränsveterinär eller Jordbruksverket. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid in- och utförsel av häst.

Hälsointyg ska alltid göras innan hästen lämnar landet. Tänk på att hälsointyg ska utfärdas av distriktsveterinär inom 48 timmar före avresan. Spara detta hälsointyg tills hästen återvänt till utförsellandet.

Bestämmelser om utförsel av hästar från Sverige

Informationen på den här sidan handlar om hur du registrerar att din häst förs ut ur landet. Det finns också bestämmelser för vad som gäller för att resa med en häst.

Bestämmelser angående hälsointyg, vaccinationer m.m. hämtas från gränsveterinär eller Jordbruksverket. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid in- och utförsel av häst.

Hälsointyg ska alltid göras innan hästen lämnar landet. Tänk på att hälsointyg ska utfärdas av distriktsveterinär inom 48 timmar före avresan. Spara detta hälsointyg tills hästen återvänt till utförsellandet.

Fler sidor om in- och utförsel av häst

Transport 20190920-AHK_4941 Amie Karlsson.jpg

Export

Transport 20190920-AHK_4941 Amie Karlsson.jpg

Ska du exportera din häst? På den här sidan kan du läsa om hur du går tillväga.

Läs mer
Flyg 20190920-AHK_4947 Amie Karlsson.jpg

Tillfällig införsel

Flyg 20190920-AHK_4947 Amie Karlsson.jpg

När du för in en utlandsregistrerad häst till Sverige för träning, avel eller annan orsak finns flera saker att tänka på.

Läs mer
Flyg 20190920-AHK_4898 Amie Karlsson.jpg

Import och återimport

Flyg 20190920-AHK_4898 Amie Karlsson.jpg

På den här sidan finns information om hur du registrerar din importerade häst.

Läs mer