Bara miljö TOP

Bara Galopp: Förtydligande gällande samarbetspartners samt en aktuell rapport från projektbolaget

18 september 2023 19:23

Under senare tid har det väckts en del frågor och rykten som främst rör Svensk Galopps tidigare samarbetspartners i projektet Bara Galopp. I sammanhanget har det refererats till artiklar med vilseledande och ibland helt felaktig information. Därför finns det anledning att göra ett par förtydliganden.

I slutet av maj meddelades på hemsidan att samarbetet mellan Svensk Galopp och projektbolaget Bara Projekt Malmö AB upphör. Därmed avslutades även allt samarbete med de norska ägare som ingick i nämnda bolag. Svensk Galopp för inte heller någon dialog med det norska finansieringsbolaget SPG Corporate Finance.

Som ett resultat av fullmäktigebeslutet på Svensk Galopps extrastämma den 10 juni drivs projektet Bara Galopp i ett helt nytt projektbolag, Fastighets AB Bara Hippodrom, bildat av fastighetsutvecklarna YCAP/Reteam.

Svensk Galopp har genom olika arbets- styr- och referensgrupper god insyn i projektet och ett väl fungerande samarbete med det nya projektbolaget. Inom ramen för detta samarbete bidrar vi med all den samlade kunskap som är nödvändig för att uppföra en anläggning som uppfyller de krav som ställs på en modern galoppbana.

Arbetet med den nya galoppanläggningen fortskrider enligt plan. Nedan följer färsk information från projektbolaget Fastighets AB Bara Hippodrom:

  • Vi har nyligen fått resultat från naturvärdesinventeringen som utförts under vår och sommar. Inventeringen visar glädjande nog att det inte gjorts några sådana fynd av listade eller fridlysta arter som skulle kunna hindra vår process och utveckling. De fynd av skyddade arter som gjorts ligger utanför det nu aktuella utvecklingsområdet. Detta är ett väsentligt delmål då eventuella fynd hade kunnat orsaka stora problem och kostnader samt utgöra risk för överklaganden från Länsstyrelsen i kommande planprocess.
  • I denna vecka har vi en första avstämning med arbetsgruppen kring förslag till utformning och funktioner från arkitekterna Turnberry och Krook&Tjäder. När förslaget bearbetats med tränarnas och arbetsgruppernas synpunkter kommer en uppdaterad skiss ligga till grund för vår detaljplaneprocess.
  • I denna vecka startar vi även upp vårt samarbete med Peab. Vi avser att teckna ett samverkansavtal med Peab rörande entreprenaden och en första initial kostnadskalkyl baserat på vår skiss, är steg 1 i den processen.
  • Vi för konstruktiva samtal med fastighetsägare till en del närliggande områden som skulle kunna vara till fördel att addera till det markområde som vi ska förvärva från kommunen, för att skapa bästa möjliga anläggning.
  • Den 26 september arrangerar Svensk Galopp ett medlemsmöte med information om den nya galoppanläggningen i Bara, föreliggande skisser och processen framåt. Inbjudan till mötet har skickats ut separat och anmälan görs via särskild länk. Mer information om mötet finner du här.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg
styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg

Den fortsatta inriktningen gällande en ny bana i Skåne, förutsättningarna för en decentralisering av verksamheten och Svensk Galopps ekonomi. Det var några av de frågor som fullmäktige avhandlade i samband med lördagens årsstämma på Hotel Birger Jarl i Stockholm. Dessutom valdes två nya ledamöter in i styrelsen. Läs mer

Rekryteringsprocessen för tillsättningen av en permanent vd för Svensk Galopp är i full gång. Det är viktigt att rätt person får denna post. Därför måste det ta lite tid att genomföra denna rekrytering.

Bland alla ansökningar som kommit in är urvalsprocessen redan påbörjad. Nästa steg blir att träffa ett antal kandidater för intervjuer. Huvudansvarig för denna rekryteringsprocess är Bengt-Ove Hedborg som sitter i Svensk Galopps styrelse.

Styrelsen har identifierat ett behov av en tillfällig lösning på vd-posten. Styrelsen har därför beslutat att Bengt-Ove tar rollen som tf vd på deltid under en övergångsperiod, fram till dess att den nya vd:n är på plats.

Bengt-Ove Hedborg

Katinka Berg kommer den 30 juni 2024 att lämna sitt uppdrag som interim marknads- och försäljningschef för Svensk Galopp AB.

Enligt kontraktet avslutas det tidsbegränsade uppdraget den 30 juni. Ansvaret för kommersialisering av Svensk Galopp läggs på den kommande vd:n. Rekryteringsprocessen av ny vd pågår för närvarande.

- Mitt uppdrag som interim marknad & försäljningschef för Svensk Galopp AB var att sätta struktur, skapa och implementera ny kommunikationsstrategi, identifiera ny strategisk riktning för ökad omsättning och tillväxt i galoppsporten, säger Katinka.

- Tillsammans med mitt hårt arbetade team har vi på mycket kort tid genomfört stora insatser och skapat förändringar som ska ligga till grund för en positiv utveckling av Svensk Galopp, samt galoppen i Sverige. Jag tackar för fantastiskt roliga och produktiva månader med ledningsgruppen och marknadsteamet, avslutar Katinka.