Bara fastighet o PGA TOP

Bara-projektet: Projektarbetet löper på

7 februari 2023 20:23

Arbetet i projektet löper på för att färdigställa ett beslutsunderlag som ska presenteras vid en extra stämma i Svensk Galopp.

Arbetet följer det beslut som togs av stämman den 28 juli 2022, där styrelsen fick uppdraget att påbörja projektering av uppförande av galoppanläggning i Bara, Svedala kommun med inriktning att Svensk Galopp ska ges möjlighet att hyra anläggningen. En komplett tävlings- och träningsanläggning, som ska vara klar senast 1 januari 2027 där grundförutsättningarna är att externa aktörer finansierar, bygger och äger anläggningen.

Som tidigare redovisats här på hemsidan så är det omfattande och viktiga frågor och detaljer som måste vara säkerställda i beslutsunderlaget för att Svensk Galopp ska kunna anta rollen som kommande hyresgäst för en komplett tävlings- och träningsanläggning. Då hyrestiden kommer att sträcka sig över flera decennier så måste det säkerställas att verksamheten kan bedrivas på ett tryggt och långsiktigt stabilt sätt.

Om inte detta noggranna arbete görs nu i projektet ökar risken att situationer uppstår längre fram i projektet eller under den framtida verksamheten som kan skapa problem och utmaningar för Svensk Galopp. Att eliminera dessa risker är en del av det arbete som görs nu i projektet.

Förutom veckovisa möten inom Svenska Galopps projektorganisation så är ett led i arbetet inom projektet löpande och återkommande möten med Svensk Galopps samarbetspartners. Nu senast genomfördes ytterligare ett möte med SPG Corporate Finance AS gällande finansieringsfrågan för anläggningen, då det fanns behov att aktualisera vissa frågor kring finansieringen.

Ambition är fortsatt att lägga fram förslaget till en extrastämma i fullmäktige under första kvartalet 2023.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Bara miljö TOP Bara miljö TOP

Under de senaste veckorna har fokus legat på framtagning av ett färdigt hyresavtal, fortsatt arbete med olika tillstånd gällande markområdet samt framskrivning av programhandling. Projektgruppen har också genomfört ett antal informationstillfällen för intresserade. Läs mer

MOF181205-209231.jpg MOF181205-209231.jpg

Anders Gustafson kommer under våren 2024 att lämna sitt uppdrag som t.f vd för Svensk Galopp AB. Läs mer

styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg

På tisdagskvällen möttes Svensk Galopps fullmäktigeledamöter för att utse en ny ordförande efter att Stockholm Galoppsällskap och Göteborg Galoppsällskap kallat till extrastämma. Endast en kandidat presenterades för stämman, som hölls digitalt. Efter votering utsågs Anders Lilius till ny ordförande i Svensk Galopp. Läs mer