Bara fastighet o PGA TOP

Bara-projektet: Projektarbetet löper på

7 februari 2023 20:23

Arbetet i projektet löper på för att färdigställa ett beslutsunderlag som ska presenteras vid en extra stämma i Svensk Galopp.

Arbetet följer det beslut som togs av stämman den 28 juli 2022, där styrelsen fick uppdraget att påbörja projektering av uppförande av galoppanläggning i Bara, Svedala kommun med inriktning att Svensk Galopp ska ges möjlighet att hyra anläggningen. En komplett tävlings- och träningsanläggning, som ska vara klar senast 1 januari 2027 där grundförutsättningarna är att externa aktörer finansierar, bygger och äger anläggningen.

Som tidigare redovisats här på hemsidan så är det omfattande och viktiga frågor och detaljer som måste vara säkerställda i beslutsunderlaget för att Svensk Galopp ska kunna anta rollen som kommande hyresgäst för en komplett tävlings- och träningsanläggning. Då hyrestiden kommer att sträcka sig över flera decennier så måste det säkerställas att verksamheten kan bedrivas på ett tryggt och långsiktigt stabilt sätt.

Om inte detta noggranna arbete görs nu i projektet ökar risken att situationer uppstår längre fram i projektet eller under den framtida verksamheten som kan skapa problem och utmaningar för Svensk Galopp. Att eliminera dessa risker är en del av det arbete som görs nu i projektet.

Förutom veckovisa möten inom Svenska Galopps projektorganisation så är ett led i arbetet inom projektet löpande och återkommande möten med Svensk Galopps samarbetspartners. Nu senast genomfördes ytterligare ett möte med SPG Corporate Finance AS gällande finansieringsfrågan för anläggningen, då det fanns behov att aktualisera vissa frågor kring finansieringen.

Ambition är fortsatt att lägga fram förslaget till en extrastämma i fullmäktige under första kvartalet 2023.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Bara miljö TOP Bara miljö TOP

Svensk Galopp har beslutat stärka projektarbetet för etableringen av nya tävlings- och träningsfaciliteter för galoppen i Skåne. Det innebär att samarbetet med Bara Projekt Malmö AB inte förnyas. Förutsättningarna och tilliten för ett fortsatt samarbete som skulle realisera projektet föreligger inte längre. Ambitionen att säkerställa framtiden för skånsk galoppsport ligger fast och arbetet med att presentera ett beslutsunderlag till extrastämman den 10 juni fortgår. Läs mer

Bara fastighet o PGA TOP Bara fastighet o PGA TOP

Den 4 maj var det planerat att projektet Bara Galopp skulle ligga för beslut vid en extra stämma i Svensk Galopp. Läs mer

Möte dreamstime_s_224813480.jpeg Möte dreamstime_s_224813480.jpeg

På torsdagskvällen höll fullmäktige i Svensk Galopp en extrastämma påkallad av Stockholms Galoppsällskap. Den ursprungliga motionen som ledamöterna hade att ta ställning till formulerades om under mötets gång. Därefter enades stämman om att fastslå den nya motionen om att tillsammans med extern expertis göra en total genomgång av organisationen för att utreda möjligheterna att genom effektiviseringar frigöra medel till ökade prispengar. Läs mer