Bara fastighet o PGA TOP

Bara-projektet: Projektarbetet löper på

7 februari 2023 20:23

Arbetet i projektet löper på för att färdigställa ett beslutsunderlag som ska presenteras vid en extra stämma i Svensk Galopp.

Arbetet följer det beslut som togs av stämman den 28 juli 2022, där styrelsen fick uppdraget att påbörja projektering av uppförande av galoppanläggning i Bara, Svedala kommun med inriktning att Svensk Galopp ska ges möjlighet att hyra anläggningen. En komplett tävlings- och träningsanläggning, som ska vara klar senast 1 januari 2027 där grundförutsättningarna är att externa aktörer finansierar, bygger och äger anläggningen.

Som tidigare redovisats här på hemsidan så är det omfattande och viktiga frågor och detaljer som måste vara säkerställda i beslutsunderlaget för att Svensk Galopp ska kunna anta rollen som kommande hyresgäst för en komplett tävlings- och träningsanläggning. Då hyrestiden kommer att sträcka sig över flera decennier så måste det säkerställas att verksamheten kan bedrivas på ett tryggt och långsiktigt stabilt sätt.

Om inte detta noggranna arbete görs nu i projektet ökar risken att situationer uppstår längre fram i projektet eller under den framtida verksamheten som kan skapa problem och utmaningar för Svensk Galopp. Att eliminera dessa risker är en del av det arbete som görs nu i projektet.

Förutom veckovisa möten inom Svenska Galopps projektorganisation så är ett led i arbetet inom projektet löpande och återkommande möten med Svensk Galopps samarbetspartners. Nu senast genomfördes ytterligare ett möte med SPG Corporate Finance AS gällande finansieringsfrågan för anläggningen, då det fanns behov att aktualisera vissa frågor kring finansieringen.

Ambition är fortsatt att lägga fram förslaget till en extrastämma i fullmäktige under första kvartalet 2023.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg

Katinka Berg engageras som ny marknad- och försäljningschef på Svensk Galopp. Denna post har varit vakant en längre tid och blir ett välkommet tillskott i arbetet med att driva bolaget mot ökad lönsamhet. Läs mer

styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg styrelsen dreamstime_l_103695803.jpg

Söndagen den 29 oktober möttes Svensk Galopps fullmäktige för höststämma i Stockholm. Tre ledamöter valdes in i styrelsen och ett flertal motioner avhandlades. Läs mer

Bara fastighet o PGA TOP Bara fastighet o PGA TOP

Arbetet med att uppföra en ny galoppbana i Bara löper på med oförminskad fart. Ett par delmål har nåtts sedan förra månadens statusuppdatering. Nu inleds en period med relativt långa och komplicerade processer. Läs mer