Kommittéer

Inom Svensk Galopp finns flera kommittéer. På den här sidan kan du läsa om vilka som ingår i våra kommittéer.

Avelskommittén

Staffan Lidbeck, ordförande
Monica Wolf, stamboksansvarig
Helena Sigfridsson, SFAF
Ivan Sjöberg, SFAF
Eva C S Pettersson, leg vet
Lotta Månsby, GGS
Jessica Long, SFK
Roger Asp, SGS
Christer Schildt, Jockeyklubben
Riktlinjer för avelskommittén

Avelsvärderingsnämnden

Charlie Lindberg, ordförande
Christina Olsson, ordinarie
Lennart Rådberg, suppleant

Riktlinjer för avelsvärderingsnämnden finns i dokumentet Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation för engelska fullblod

Besvärsnämnden

Besvärsnämnden handlägger ärenden som överklagats från avelsvärderingsnämnden.

Ronney Hagelberg, ordförande
Björn Eklund
Hans Bernhardsson

Riktlinjer för besvärsnämnden finns i dokumentet Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation för engelska fullblod

Licens- och utbildningskommittén

Henrik Villadsen, ordförande
Anja Rhodin
Ingrid Önning
Göteborgs Galoppsällskap, vakant
Stockholms Galoppsällskap, vakant
Instruktioner för licens- och utbildningskommittén

Skandinavisk Reglementeskommitté

Henrik Villadsen, ordförande (DK)
Dennis Madsen (SE)
Stefan Jönsson (SE)
Liv Kristiansen (NO)
Kristin Grundy (NO)
Nicholas Cordrey (DK)

Tävlingskommittén

Staffan Lidbeck, ordförande
Dennis Madsen
Håkan Birger
Jessica Long
Roland Egnestam
Caroline Malmborg
Susanne Sivrup-Rosenqvist
Bodil Blomqvist
Riktlinjer för tävlingskommittén

Fasta observatörer från styrelsen: Anna Sundberg

Fler sidor om organisationen

DSC_2928.jpg

Vårt uppdrag

Svensk Galopp Ideell Förening (SGIF) arrangerar galopptävlingar, driver galoppbanor, håller utbildningar och är avelsförbund för fullblod. Dessutom har Svensk Galopp flera andra roller och uppgifter. På den här sidan kan du läsa om vad Svensk Galopp gör.

DSC_9499.jpg

Galoppdomstolar och ansvarsnämnd

Inom galoppsporten finns lokala galoppdomstolar, en galoppöverdomstol och en ansvarsnämnd. På den här sidan kan du läsa om deras roller.

dreamstime_l_136686950.jpg

Årsredovisningar

De senaste årsredovisningarna för Svensk Galopps bolag kan du läsa eller ladda ner på den här sidan.

dreamstime_l_71303104.jpg

Styrelse och valberedning

Svensk Galopp har en styrelse som består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår vilka som ska ingå i styrelsen. Här kan du läsa om vilka personer som är med i styrelsen och valberedningen.

dreamstime_l_127039597.jpg

Föreningsstämmor

På den här sidan finns protokoll från Svensk Galopps föreningsstämmor.

Publik framför galopphästar på Göteborg Galopp.jpg

Galoppsällskap och fullmäktige

Tre galoppsällskap äger tillsammans Svensk Galopp. På den här sidan kan du läsa om sällskapen och hitta kontaktuppgifter till alla fullmäktigeledamöter.

188FMO160619_6161.jpg

Strategisk verksamhetsplan 2019-2023

Den strategiska verksamhetsplanen antogs 2019 och genomsyrar utvecklingen av svensk galoppsport.

Tävling Arabgaloppör Elina Björklund.jpg

Organisationsstruktur

På den här sidan hittar du en översikt av Svensk Galopp ideell förening och Svensk Galopp AB.