Mountain TOP

Bara Galopp: Se tisdagens informationsmöte i repris

27 september 2023 17:00

Tisdagen den 26 september arrangerades ett informationsmöte med projektgruppen för en ny galoppanläggning i skånska Bara. Hela mötet spelades in via Zoom och här har du möjlighet att se och lyssna på det i efterhand.

Följande personer deltar under presentationen:

Paul Roberts, Turnberry Consulting
Lotta Strömgren Jönsson, YCAP
Kathrine Heiberg, Reteam Group
Jan Carlson, Svensk Galopp

Vi ber om ursäkt för att ljudupptagningen stundtals var en aning svag.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

21 februari 2024 | Notis Arbetsgrupp ska utreda Derbyserien

Vid höststämman inkom motion från SGS om förändring av Svenskt Derby/Derbyserien. Efter diskussioner på stämman återremitterades frågan till Svensk Galopps styrelse för vidare utredning.

Styrelsen har nu utsett en arbetsgrupp som ska utreda frågan och dess eventuella konsekvenser samt presentera ett beslutsunderlag till årsstämman.

Gruppen består av:

  • Gisela Jardby, ordf och sammankallande
  • Per Jardetun
  • Åsa Edvardsson
  • Dennis Madsen, adj Svensk Galopp
  • Monica Wolf, adj Svensk Galopp
Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg

Ett mandat att slutförhandla och ingå ett nytt avtal med Skånska Travsällskapet avseende galoppverksamheten på Jägersro. Det var vad styrelsen för Svensk Galopp sökte av fullmäktige i samband med en extrainsatt stämma den 31 januari. Fullmäktiges beslut blev emellertid att bordlägga ärendet i väntan på ytterligare detaljer i avtalet. Läs mer

Bara TOP 44 Bara TOP 44

21 januari 2024 | Nyhet

Bara Galopp: Fokus på riskanalys

Den 9:e januari hölls årets första styrgruppsmöte för Bara Hippodrom. Läs mer