Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp
Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp
Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp

Galoppsällskap och fullmäktige

Tre galoppsällskap äger tillsammans Svensk Galopp. På den här sidan kan du läsa om sällskapen och hitta kontaktuppgifter till alla fullmäktigeledamöter.

Det finns tre galoppsällskap geografiskt fördelade kring landets tre permanenta galoppbanor. Det är galoppsällskapen som tillsammans äger Svensk Galopp.

Svensk Galopp är en öppen och demokratisk organisation. Det är ytterst medlemmarna i de tre galoppsällskapen som bestämmer sportens inriktning.

Mer information om hur Svensk Galopp styrs återfinns i Stadgar för Svensk Galopp.

Galoppsällskapen

Alla galoppintresserade är välkomna som medlemmar i ett galoppsällskap. Som medlem i ett galoppsällskap blir du en del av en härlig gemenskap. Du kan även påverka galoppsportens framtid genom att göra din stämma hörd.

Fullmäktige

Medlemskapet i Svensk Galopp utövas av de tre medlemsföreningarna genom att dessa utser fullmäktigeledamöter.

De 35 ledamöterna företräder galoppsällskapen i alla frågor som kan uppkomma i Svensk Galopp. Fullmäktige har föreningsstämma två gånger per år.

Fördelningen ut så här:

 • Stockholms Galoppsällskap: 17 st
 • Skånska Fältrittklubben: 12 st
 • Göteborgs Galoppsällskap: 6 st

Stockholms Galoppsällskap

Ordinarie ledamöter:

 • Eva McLaren (sammankallande)
 • Lisbeth Bolin
 • Marianne Dufva
 • Christian Elmehagen
 • Hans Engblom
 • Roland Egnestam
 • Mårten Erixzon
 • Christer Gråberg
 • Henrik Haglund
 • Robert Holmsten
 • Caroline Malmborg
 • Wolfram Meyer
 • Ivan Sjöberg
 • Lena Staag
 • Solveig Stefansson
 • Leif Wretman
 • Clarence Örhammar

Suppleanter:

 • Maria Andersson
 • Per Jardetun
 • Jan Ohlsson
 • Åke Ohlsson
 • Patrick Wahl
 • Martin Wallin

Göteborgs Galoppsällskap

Ordinarie ledamöter:

 • Stig Pilroth
 • Caroline Muller
 • Christoffer Andersson Rönnlund
 • Åsa Edvardsson
 • Christer Hederud
 • Lotta Månsby

Suppleanter:

 • Lars Gradin
 • Lars-Åke Enström

Skånska Fältrittklubben

Ordinarie ledamöter:

 • Håkan Birger (sammankallande)
 • Kristina Anderson
 • Peter Engström
 • Catarina Genberg
 • Alexandra Granrot
 • Jacqueline Henriksson
 • Monica Jansson
 • Peter Jardby
 • Björn Malmberg
 • Jessica Ohlsson
 • Eva CS Pettersson
 • Linda Reuterskiöld

Suppleanter:

 • Nina Lindberg Lensvik
 • Ulf Wernberg
 • Jan Carlson
 • Padraig Long
 • Fredrik Reuterskiöld
 • Jonas Åkerman

På respektive sällskaps hemsida finns kontaktuppgifter till fullmäktigeledamöterna.

Fler sidor om organisationen

DSC_2928.jpg

Vårt uppdrag

Svensk Galopp Ideell Förening (SGIF) arrangerar galopptävlingar, driver galoppbanor, håller utbildningar och är avelsförbund för fullblod. Dessutom har Svensk Galopp flera andra roller och uppgifter. På den här sidan kan du läsa om vad Svensk Galopp gör.

DSC_9499.jpg

Galoppdomstolar och ansvarsnämnd

Inom galoppsporten finns lokala galoppdomstolar, en galoppöverdomstol och en ansvarsnämnd. På den här sidan kan du läsa om deras roller.

dreamstime_l_136686950.jpg

Årsredovisningar

De senaste årsredovisningarna för Svensk Galopps bolag kan du läsa eller ladda ner på den här sidan.

dreamstime_l_71303104.jpg

Styrelse och valberedning

Svensk Galopp har en styrelse som består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår vilka som ska ingå i styrelsen. Här kan du läsa om vilka personer som är med i styrelsen och valberedningen.

dreamstime_l_127039597.jpg

Föreningsstämmor

På den här sidan finns protokoll från Svensk Galopps föreningsstämmor.

MOF200705-04420 Magnus Östh.jpg

Kommittéer

Inom Svensk Galopp finns flera kommittéer. På den här sidan kan du läsa om vilka som ingår i våra kommittéer.

188FMO160619_6161.jpg

Strategisk verksamhetsplan 2019-2023

Den strategiska verksamhetsplanen antogs 2019 och genomsyrar utvecklingen av svensk galoppsport.

Tävling Arabgaloppör Elina Björklund.jpg

Organisationsstruktur

På den här sidan hittar du en översikt av Svensk Galopp ideell förening och Svensk Galopp AB.