Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp
Jägersro Derbykurva på Jägersro.jpg

Arkivbild från Jägersro

Bara-projektet: Projektarbetet går framåt

27 november 2022 11:34

Här följer en uppdatering gällande ny galoppanläggning i Skåne.

Under de veckor som gått sedan projektledaren Jan Carlson kom på plats har fokus bland annat legat på att få en komplett projektorganisation på plats med styrgrupp och projektmedlemmar samt de formalia som behövs i ett projekt så som projektdirektiv.

Styrgruppen består av två representanter från respektive sällskap samt ordförande och vd från Svensk Galopp. När det gäller projektmedlemmar så är behovet av kompetens just nu och i närtid främst inom juridik, ekonomi och sport. Det sker möten inom de olika delarna i projektorganisationen veckovis för att arbeta igenom de områden som ingår i projektet.

Möten har också genomförts och är inplanerade med representanter för Bara Projekt AB, som är representant för den framtida ägaren, för att hantera de frågor som faller inom våra olika roller som framtida hyresgäst och anläggningsägare.

Tid har också lagts på informationsinhämtning och uppdatering kring det arbete som gjorts sedan extrastämman den 28 juli fram till det har projektledaren kom på plats.

Fokus på arbetet inom projektet är de olika avtalskonstruktioner som behövs med tillhörande kravspecifikation, konceptutveckling och projektplan och för Svenska Galopps del då i rollen som en framtida hyresgäst.

En information och statusuppdatering gavs av projektledaren till deltagarna på Svensk Galopps rådslag den 29 oktober och en motsvarande information lämnades på Skånska Fältrittklubbens höststämma den 7 november.

Ett viktigt och avgörande arbete framåt är att involvera aktiva för att få ett så genomarbetat beslutsunderlag som möjligt. På tisdag den 29 november kommer Jan Carlson att delta på proffstränarmöte på Jägersro för att dels uppdatera tränarkåren om statusen i projektet samt på vilket sätt projektet kommer att ta vara på tränarnas erfarenheter och synpunkter på en ny anläggning.

Det är en stor mängd frågor och detaljer som måste vara utredda och på plats innan ärendet om en ny galoppanläggning i Bara kan gå vidare till fullmäktige, men en grov tidsplan är att en extra stämma i Svensk Galopp kan ske under början av nästa år.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Häst i hage Häst i hage

1 februari 2023 | Nyhet

Svensk Galopps Värdegrund

Ni vet väl om att Svensk Galopp har en värdegrund som vi jobbar mot? Här lyfter vi hur vi ska uppträda, verka och agera för att göra galoppsporten tillgänglig för alla oavsett förutsättningar och bakgrund. Läs mer

Sofia Uhrbom har sagt upp sin anställning som administrativ chef på Svensk Galopp.

I sin roll har Sofia bland annat ansvarat för ekonomi och HR. Sofia kommer att hjälpa till med årsbokslutet innan hon slutar.

Svensk Galopp har redan inlett processen med att rekrytera en ny ekonomichef/controller. Det förväntas att rollen kan tillsättas inom kort.

i-6hV85VQ-XL Från SM på Strömsholm 2022 i-6hV85VQ-XL Från SM på Strömsholm 2022

Ännu ett år fyllt av roliga och stimulerande händelser och aktiviteter är till ända och när vi summerar året så har Cecilia Gråberg, ansvarig för ungdomsverksamheten inom Svensk Galopp, bland annat kunnat se en ny europeisk organisation födas, en ponnygaloppsäsong utan pandemirestriktioner och en fortsatt satsning på lärlingarna. Läs mer