Hästpass

Alla hästar i EU måste ha ett hästpass. På den här sidan kan du läsa om vad hästpass är och hur du ansöker om ett pass till din häst.

Det här är ett hästpass

Hästpasset är hästens identitetshandling och ska alltid följa hästen.

I hästpasset finns uppgifter om bland annat hästens ålder, kön, härstamning, ägare, vaccinationer och behandlingar. Passet innehåller också ett konturdiagram där hästens färg och tecken beskrivs. Dessutom finns hästens chipnummer i passet.

Passet gäller hela hästens liv. Alla hästar i EU ska ha ett pass och det gäller alla hästar oavsett ålder och ras. Passet skall säkerställa hästens identitet och vara ett hjälpmedel vid begränsning av spridning av sjukdomar, samt säkerställa att läkemedel inte hamnar i våra livsmedel.

I passet ska det noteras om hästen är avsedd för livsmedelsproduktion eller inte. Hästar som är avsedda för livsmedelsproduktion får inte behandlas med läkemedel som innehåller vissa substanser. Om en häst behandlas med ett sådant läkemedel, ska veterinären anteckna detta i hästpasset.

Passet är en värdehandling. Värdefull information om hästen försvinner om passet tappas bort eller blir förstört.

Svensk Galopp utfärdar hästpass till fullblod

Sedan 2002 har Svensk Galopp utfärdat EU-godkända hästpass till svenskfödda fullblod.

Vi utfärdar även pass till äldre svenskfödda hästar efter skriftlig ansökan till Svensk Galopp. Om passet har tappats bort måste ägaren ansöka om ett duplikatpass. Läs mer om det nedan.

När passet ska visas

Passet ska kunna uppvisas på begäran vare sig hästen tävlar eller befinner sig hemma i stallet. Du får rida, köra eller leda hästen till fots utan att ha med passet men det ska kunna visas upp inom tre timmar.

Det är viktigt att passet finns tillgängligt vid alla veterinärbesök. Veterinären ska kunna fylla i vaccineringar och läkemedelsbehandlingar. Numera kräver också Livsmedelsverket att man ska visa passet vid slakt.

Ansök om hästpass

Om din häst inte har ett hästpass, om den har ett hästkort istället för ett hästpass eller om originalpasset har tappats bort, förstörts eller gått sönder, kan du ansöka om ett nytt pass. Det nya passet kallas duplikatpass.

Alla svenskfödda fullblod får ett hästpass i samband med fölregistreringen, så du behöver inte ansöka om ett hästpass till ett föl.

Utfärdandet av ett duplikatpass innebär att hästen inte kan ingå i livsmedelsproduktion. Detta kan medföra en kostnad vid slakt då hästen måste destrueras.

Duplikatpass för svenskuppfödd häst

Blankett för ansökan om hästpass beställer du från Svensk Galopp genom att maila info@svenskgalopp.se.

På blankettens framsida fyller du i hästens namn och registreringsnummer samt ditt eget namn, adress och telefon dagtid. På baksidan fyller en veterinären eller ID-kontrollanten i konturdiagrammet. Läs mer på sidan om signalementsbeskrivning och chipmärkning. Om hästen inte är chipmärkt ska den chipmärkas i samband med att signalementsbeskrivningen görs.

Pass utfärdas endast till den person som står som registrerad ägare hos Svensk Galopp. För att kontrollera vem som är registrerad som ägare kan du söka efter hästen på Galoppappen. Läs mer om ägarskiften på sidan om försäljning. Om du inte står som ägare ska du kontakta Svensk Galopp.

Skicka inte det gamla passet eller hästkort till oss i samband med passansökan. Det ska behållas av dig till dess det nytt pass erhållits och vaccinationer förts över från gammal handling till det nya passet av veterinär.

Handläggningstiden är ungefär fyra veckor.

Duplikatpass för utlandsfödd häst

Kraven på hästpass gäller även för importerade hästar.

Pass till fullblod födda i Europa och USA utfärdas av respektive födelseland. Det gäller även om originalpasset kommit bort.

Passet följer hästen hela livet, även om den exporteras till ett annat land. Läs mer på sidan om hästens nationalitet.

För beställning av duplikatpass för fullblod som inte är födda i Sverige är det lite olika rutiner beroende på vilket land som hästen kommer från. Kontakta Svensk Galopp så hjälper vi till att förmedla kontakt till hästens födelseland.

Frågor och svar om hästpass

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om hästpass och svaren på dessa.

När hästen avlider ska passet makuleras och hästen registreras som död i Svensk Galopps databas. Sänd in passet tillsammans med dödsdatum till Svensk Galopp, Box 11014, 161 11 Bromma. Ibland tar veterinären eller kliniken hand om passet för makulering. Då ska du ändå meddela Svensk Galopp att hästen har avlidit genom att maila info@svenskgalopp.se.

Länstyrelsen ansvarar för kontrollen av hästpass. De kan beordra dig att skaffa pass åt din häst och om hästen saknar pass kan du bli åtalad.

Hästkort och de pass som utfärdades före år 2002 uppfyller inte de krav som EU ställer på information och utformning av pass idag.

Ja, Svensk Galopp är avelsorganisation för engelska fullblod. Om din häst är inregistrerad hos Svensk Galopp tillhör den fortfarande vår avelsorganisation.

Svensk Galopp ska utfärda passet. Om din häst är inregistrerad hos Svensk Galopp tillhör den fortfarande vår avelsorganisation. Eventuell avkomma efter hingst av annan ras hör inte till Svensk Galopp.

Det beror på vilket land hästen kommer ifrån och hur gammal den är. Är hästen importerad hos Svensk Galopp hjälper vi till med kontakterna till hästens födelseland. Kontakta oss på info@svenskgalopp.se.

Nej. Engelska fullblod behåller det pass som utfärdades i födelselandet.

Ja, signalementsbeskrivningen får inte vara äldre än ett år när ett nytt pass tillverkas.

Veterinärer och ID-kontrollander med chipmärkarutbildning. Läs mer på sidan om signalementsbeskrivning och chipmärkning.

När hästen vaccineras eller behandlas med vissa läkemedel ska veterinären fylla i detta i hästpasset. Det gäller läkemedel som finns på den så kallade sex-månaderslistan. Hästar som behandlats med sådana läkemedel får inte slaktas för att bli livsmedel inom sex månader efter avslutad behandling. Om det i passet står att hästen inte får slaktas för att bli livsmedel behöver inte veterinären fylla i andra behandlingar än vaccinationer i hästpasset. Läs mer utförligt om detta på Jordbruksverkets hemsida.

Nej. Om hästen slaktas till livsmedel måste den ha kvar sitt originalpass. Hästar med duplikatpass blir automatiskt utesluten från livsmedelskedjan. Om hästen ska få användas i livsmedelsproduktionen måste den vara bevisat fri från substanser som medför förbud för livsmedelsproduktion. Har hästen ett duplikatpass vet man ingenting om tidigare behandlingar och därför får den inte slaktas till livsmedel.

Enligt Svensk Galopps reglemente får namnförändring ej ske på häst som definitivt startanmälts och vars namn har publicerats i löpningsprogram i Sverige eller utlandet. Det är alltså det namn som finns registrerat hos Svensk Galopp som kommer att stå i passet.

Nej, det behövs inte. Alla svenskfödda fullblod inregistrerade hos Svensk Galopp är blod- eller DNA-typade. Importerade hästar är blod- eller DNA-typade i sitt hemland.

Alla hästar får ett Universal Equine Lifetime Number (UELN) när de registreras. Det numret motsvarar våra personnummer och skall följa hästen hela livet.

För att beställa ett pass till en arabhäst, ska du kontakta Arabhäst Registraturen AB (ARAB). Kontaktuppgifter finns på hemsidan www.arab.se

Fler sidor om registrering av häst

Tävling BP22APRIL2020_05 Elina Björklund.jpg

Aktuella inregistreringar

Tävling BP22APRIL2020_05 Elina Björklund.jpg

Svensk Galopp publicerar aktuella registreringar av bland annat försäljningar, registrerade föl, importer, exporter och nya licenser. På den här sidan kan du läsa och ladda ner en sammanställning av inregistreringar och licenser.

Läs mer
Stuteri DSC_0577 Amie Karlsson.JPG

Fölregistrering

Stuteri DSC_0577 Amie Karlsson.JPG

Alla föl av rasen engelskt fullblod ska registreras hos Svensk Galopp. Här kan du läsa om hur du registrerar ditt föl och vad som gäller om fölet är fött utomlands.

Läs mer
Stuteri Yearling Amie Karlsson.jpg

Hästens namn

Stuteri Yearling Amie Karlsson.jpg

En galopphästs namn måste godkännas hos Svensk Galopp. På den här sidan finns information om hur du ansöker om namn.

Läs mer
Flyg 20190920-AHK_4887 Amie Karlsson.jpg

In- och utförsel av häst

Flyg 20190920-AHK_4887 Amie Karlsson.jpg

När en häst ska importeras, exporteras eller tillfälligt föras in eller ut ur landet, ska detta anmälas till Svensk Galopp. På de här sidorna finns information om hur du går till väga.

Läs mer
Träningsstall _D3C3289 Stefan Olsson.jpg

Häst i eller ur träning

Träningsstall _D3C3289 Stefan Olsson.jpg

För att anmäla häst i och ur träning ska tränaren kontakta Svensk Galopp.

Läs mer
Tävling BP22APRIL2020_03 Elina Björklund.jpg

Kastrering av hingst

Tävling BP22APRIL2020_03 Elina Björklund.jpg

När din hingst kastreras ska du meddela det skriftligen så snart som möjligt till Svensk Galopp.

Läs mer
Häst i hage i snö dreamstime_l_28808179.jpg

Permanent startförbud

Häst i hage i snö dreamstime_l_28808179.jpg

Det är möjligt att registrera ett permanent startförbud för häst som ska pensioneras.

Läs mer
Träningsstall 4734.jpg

Avliden häst

Träningsstall 4734.jpg

Om din häst avlider ska du meddela det skriftligen till Svensk Galopp så snart som möjligt.

Läs mer
Fakhret El Arab 0791.jpg

Registrering av arabiska fullblod

Fakhret El Arab 0791.jpg

Svensk Galopp registrerar arabiska fullblod som ska tävla i galopp.

Läs mer