Bara miljö TOP

Bara-projektet: Jan Carlson får uppdraget som projektledare

17 oktober 2022 18:15

Jan Carlson har utsetts till projektledare i den grupp som fått i uppdrag att projektera och utvärdera förutsättningarna att hyra en galoppanläggning i Skåne.

Jan har haft flera roller i galoppsporten, både som förtroendevald och som hästägare.

- Det känns både spännande och roligt att få vara en del av galoppsportens just nu viktigaste projekt. Etableringen av en ny bana i Skåne kommer att skapa förutsättningar för både svensk och skånsk galoppsport att utvecklas under många år framöver, säger Jan Carlson.

Jan har i grunden en utbildning inom ekonomi och marknadsföring. Efter många år som bland annat distributions- och privatmarknadschef på tidningen Skånska Dagbladet har han under de senaste elva åren haft ett uppdrag som kultur- och fritidschef i Östra Göinge kommun.

- I det senare arbetet har jag haft ansvar för allt från bibliotek till idrottshallar och andra fritidsanläggningar. Ambitionen att ge kommuninvånarna ett rikt fritidsliv har även inneburit en nära kontakt med det ideella föreningslivet.

Alla som varit engagerade i skånsk galoppsport under senare år är säkert redan bekanta med Jan Carlson, som sällan missar en galoppdag på Jägersro.

- Jag köpte in mig på min första galopphäst 1993 och just nu är jag med på en tvååring som är i träning hos Ellinor Rasmusson. Jag satt i Skånska Fältrittklubbens styrelse mellan åren 2011 och 2020. Under flera år har jag även representerat sällskapet i Svensk Galopps fullmäktige. Ett uppdrag som jag fortfarande har.

I och med att en projektledare nu är tillsatt börjar arbetsgruppen alltmer ta form.

- Det som händer närmast är att jag kommer att sätta mig in i det arbete som redan pågått en tid, samt, för den fortsatta planeringen och genomförandet av projektet, knyta kontakter med de parter som är involverade i projektet, avslutar Jan.

Svensk Galopps VD Harald Dörum välkomnar rekryteringen.

- Vi på Svensk Galopp är glada över att Jan har antagit uppdraget. Jan har en solid bakgrund och en lång erfarenhet av föreningsarbetet i galoppsporten. Att han har en lokal förankring i Skåne är en styrka i det arbete han ska utföra för Svensk Galopp, säger Harald.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Jägersro Derbykurva på Jägersro.jpg Jägersro Derbykurva på Jägersro.jpg

Här följer en uppdatering gällande ny galoppanläggning i Skåne. Läs mer

Jägersro 2018 Photo Stefam Olsson.jpg Jägersro 2018 Photo Stefam Olsson.jpg

Nu har Svensk Galopps styrelse beslutat om efteranmälningsavgifter för Derbyserien. Dessutom pågår ett arbete med att se över seriens prissummor och prissummefördelning. Senast den 15 december ska anmälan till Derbyserien ske. Läs mer

Solna tingsrätt har idag meddelat dom i målet mellan Svensk Galopp AB och dess före detta VD.

Målet gällde frågan hur stort avgångsvederlag den tidigare VD:n är berättigad till. Tingsrätten gick på Svensk Galopps linje och ogillade de krav som riktats mot Svensk Galopp.