Bara miljö TOP

Bara-projektet: Jan Carlson får uppdraget som projektledare

17 oktober 2022 18:15

Jan Carlson har utsetts till projektledare i den grupp som fått i uppdrag att projektera och utvärdera förutsättningarna att hyra en galoppanläggning i Skåne.

Jan har haft flera roller i galoppsporten, både som förtroendevald och som hästägare.

- Det känns både spännande och roligt att få vara en del av galoppsportens just nu viktigaste projekt. Etableringen av en ny bana i Skåne kommer att skapa förutsättningar för både svensk och skånsk galoppsport att utvecklas under många år framöver, säger Jan Carlson.

Jan har i grunden en utbildning inom ekonomi och marknadsföring. Efter många år som bland annat distributions- och privatmarknadschef på tidningen Skånska Dagbladet har han under de senaste elva åren haft ett uppdrag som kultur- och fritidschef i Östra Göinge kommun.

- I det senare arbetet har jag haft ansvar för allt från bibliotek till idrottshallar och andra fritidsanläggningar. Ambitionen att ge kommuninvånarna ett rikt fritidsliv har även inneburit en nära kontakt med det ideella föreningslivet.

Alla som varit engagerade i skånsk galoppsport under senare år är säkert redan bekanta med Jan Carlson, som sällan missar en galoppdag på Jägersro.

- Jag köpte in mig på min första galopphäst 1993 och just nu är jag med på en tvååring som är i träning hos Ellinor Rasmusson. Jag satt i Skånska Fältrittklubbens styrelse mellan åren 2011 och 2020. Under flera år har jag även representerat sällskapet i Svensk Galopps fullmäktige. Ett uppdrag som jag fortfarande har.

I och med att en projektledare nu är tillsatt börjar arbetsgruppen alltmer ta form.

- Det som händer närmast är att jag kommer att sätta mig in i det arbete som redan pågått en tid, samt, för den fortsatta planeringen och genomförandet av projektet, knyta kontakter med de parter som är involverade i projektet, avslutar Jan.

Svensk Galopps VD Harald Dörum välkomnar rekryteringen.

- Vi på Svensk Galopp är glada över att Jan har antagit uppdraget. Jan har en solid bakgrund och en lång erfarenhet av föreningsarbetet i galoppsporten. Att han har en lokal förankring i Skåne är en styrka i det arbete han ska utföra för Svensk Galopp, säger Harald.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

21 februari 2024 | Notis Arbetsgrupp ska utreda Derbyserien

Vid höststämman inkom motion från SGS om förändring av Svenskt Derby/Derbyserien. Efter diskussioner på stämman återremitterades frågan till Svensk Galopps styrelse för vidare utredning.

Styrelsen har nu utsett en arbetsgrupp som ska utreda frågan och dess eventuella konsekvenser samt presentera ett beslutsunderlag till årsstämman.

Gruppen består av:

  • Gisela Jardby, ordf och sammankallande
  • Per Jardetun
  • Åsa Edvardsson
  • Dennis Madsen, adj Svensk Galopp
  • Monica Wolf, adj Svensk Galopp
Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg

Ett mandat att slutförhandla och ingå ett nytt avtal med Skånska Travsällskapet avseende galoppverksamheten på Jägersro. Det var vad styrelsen för Svensk Galopp sökte av fullmäktige i samband med en extrainsatt stämma den 31 januari. Fullmäktiges beslut blev emellertid att bordlägga ärendet i väntan på ytterligare detaljer i avtalet. Läs mer

Bara TOP 44 Bara TOP 44

21 januari 2024 | Nyhet

Bara Galopp: Fokus på riskanalys

Den 9:e januari hölls årets första styrgruppsmöte för Bara Hippodrom. Läs mer