Styrelse och valberedning

Svensk Galopp har en styrelse som består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår vilka som ska ingå i styrelsen. Här kan du läsa om vilka personer som är med i styrelsen och valberedningen.

Svensk Galopps styrelse

Svensk Galopps styrelse består av sju ledamöter. Dessa väljs av fullmäktige vid årsstämman för en tvåårsperiod, varav tre respektive fyra ledamöter väljs vartannat år. Styrelsen i Svensk Galopp AB är densamma som i Svensk Galopp, ideell förening.

Anders Lilius, ordförande 
anders.lilius@telia.com

Åsa Edvardsson 
asa.galopp@gmail.com

Jacqueline Henriksson 
jacqueline.henriksson@lympos.se

Jan Ohlsson 
jan.ohlsson@heuddeninvest.se

Anders Jonsson
jonhansanders@hotmail.com

Urban Jonsson
Urban.jonsson@compad.se

Isabella Sexton
Bellasexton@gmail.com

Valberedning

Lars Gradin (ordförande/sammankallande)
andofftheygo@gmail.com

Louis de Geer
louis.dg@tele2.se

Gisela Jardby
gisela.jardby@gmail.com

Jaana Alvesparr (suppleant)
jaana.alvesparr@outlook.com

Regleras i stadgar

I Svensk Galopps stadgar framgår hur val av styrelse och valberedning går till och hur många personer styrelsen och valberedningen ska bestå av. I stadgarna anges också hur lång en mandatperiod är.

Fler sidor om organisationen

DSC_2928.jpg

Vårt uppdrag

Svensk Galopp Ideell Förening (SGIF) arrangerar galopptävlingar, driver galoppbanor, håller utbildningar och är avelsförbund för fullblod. Dessutom har Svensk Galopp flera andra roller och uppgifter. På den här sidan kan du läsa om vad Svensk Galopp gör.

DSC_9499.jpg

Galoppdomstolar och ansvarsnämnd

Inom galoppsporten finns lokala galoppdomstolar, en galoppöverdomstol och en ansvarsnämnd. På den här sidan kan du läsa om deras roller.

dreamstime_l_136686950.jpg

Årsredovisningar

De senaste årsredovisningarna för Svensk Galopps bolag kan du läsa eller ladda ner på den här sidan.

dreamstime_l_127039597.jpg

Föreningsstämmor

På den här sidan finns protokoll från Svensk Galopps föreningsstämmor. Här publiceras även dagordning och andra möteshandlingar inför stämmor.

Publik framför galopphästar på Göteborg Galopp.jpg

Galoppsällskap och fullmäktige

Tre galoppsällskap äger tillsammans Svensk Galopp. På den här sidan kan du läsa om sällskapen och hitta kontaktuppgifter till alla fullmäktigeledamöter.

MOF200705-04420 Magnus Östh.jpg

Kommittéer

Inom Svensk Galopp finns flera kommittéer. På den här sidan kan du läsa om vilka som ingår i våra kommittéer.

188FMO160619_6161.jpg

Strategisk verksamhetsplan 2019-2023

Den strategiska verksamhetsplanen antogs 2019 och genomsyrar utvecklingen av svensk galoppsport.

Tävling Arabgaloppör Elina Björklund.jpg

Organisationsstruktur

På den här sidan hittar du en översikt av Svensk Galopp ideell förening och Svensk Galopp AB.