Styrelse och valberedning

Svensk Galopp har en styrelse som består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår vilka som ska ingå i styrelsen. Här kan du läsa om vilka personer som är med i styrelsen och valberedningen.

Svensk Galopps styrelse

Svensk Galopps styrelse består av sju ledamöter. Dessa väljs av fullmäktige vid årsstämman för en tvåårsperiod, varav tre respektive fyra ledamöter väljs vartannat år. Styrelsen i Svensk Galopp AB är densamma som i Svensk Galopp, ideell förening.

Anja Rhodin, ordförande
anja.rhodin@outlook.com

Anders Jonsson
jonhansanders@hotmail.com

Staffan Lidbeck
staffanlidbeck@gmail.com

Bodil Blomqvist
vagnslatt@gmail.com

Peter Engström
peter.engstrom@sydmail.se

Bengt-Ove Hedborg
bengt-ove@dantotsu.se

Valberedning

Catarina Genberg (sammankallande)

Lars Gradin

Louis de Geer

Suppleanter: Alexandra Granrot, Åsa Edvardsson, Lena Staag

Regleras i stadgar

I Svensk Galopps stadgar framgår hur val av styrelse och valberedning går till och hur många personer styrelsen och valberedningen ska bestå av. I stadgarna anges också hur lång en mandatperiod är.

Protokoll

Protokollet från styrelsemötet har inte publicerats på vår hemsida på ett tag. Anledningen till detta är att Svensk Galopp har haft en dialog med vår revisor om denna praxis under en längre tid.

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningen och bolaget. Revisorernas uppfattning är att om protokollet blir allmänt känt kan det innebära en risk som gör att de brister i hantering.

Styrelsen har diskuterat detta och informationsmeddelanden från styrelsemöten förbereds.

Tidigare publicerade protokoll:

SGIF Protokoll 220822

SGIF Protokoll 220801

SGIF Protokoll 220721

SGIF Protokoll 220627

SGIF Protokoll 220531

SGIF Protokoll 220423

SGIF Protokoll 220404

SGIF Protokoll 220228

SGIF Protokoll 220206

SGIF Protokoll 1 2022

SGIF Protokoll 11 2021

SGIF Protokoll 10 2021

SGIF Protokoll 9 2021

SGIF Protokoll 8 2021

SGIF Protokoll 7 2021

Rapporter från styrelsen

imageU1EB081V på Jägersro.jpg imageU1EB081V på Jägersro.jpg

SG:s styrelse genomförde den 4 april ett styrelsemöte där många frågor behandlades. Gällande ny bana i Skåne har styrelsen för avsikt att kalla fullmäktige till en extrastämma den 3 maj för att få ett definitivt inriktningsbeslut gällande det fortsatta arbetet. Läs mer

AHK_3233.jpg AHK_3233.jpg

En viktig fråga vid Svensk Galopps styrelsemöte den 28 februari var frågan om ny bana i Skåne. Läs mer

Jul dreamstime_xxl_11021650.jpg Jul dreamstime_xxl_11021650.jpg

22 december 2021 | Nyhet

Julhälsning från styrelsen

Anders Lilius, styrelseordförande i Svensk Galopp, ser tillbaka på ett händelserikt 2021 och hälsar alla galoppvänner en God Jul. Läs mer

Höststämma 2021.jpg Höststämma 2021.jpg

Svensk Galopps rådslag och höststämma avhölls i mycket god anda den 23-24 oktober med ett 40-tal deltagare. Alla deltagare uttryckte stor glädje att få träffas fysiskt igen. Läs mer

Tävling JockeysHästarEfterStart Elina Björklund.jpg Tävling JockeysHästarEfterStart Elina Björklund.jpg

Svensk Galopps styrelse informerar om rekrytering av VD, Svensk Galopps ekonomi och projektet om en ny bana i Skåne, samt att det kommer att öppnas upp ytterligare för besökare och det satsas på Nationaldagsgaloppen inför nästa år. Läs mer

Fler sidor om organisationen

DSC_2928.jpg

Vårt uppdrag

Svensk Galopp Ideell Förening (SGIF) arrangerar galopptävlingar, driver galoppbanor, håller utbildningar och är avelsförbund för fullblod. Dessutom har Svensk Galopp flera andra roller och uppgifter. På den här sidan kan du läsa om vad Svensk Galopp gör.

DSC_9499.jpg

Galoppdomstolar och ansvarsnämnd

Inom galoppsporten finns lokala galoppdomstolar, en galoppöverdomstol och en ansvarsnämnd. På den här sidan kan du läsa om deras roller.

dreamstime_l_136686950.jpg

Årsredovisningar

De senaste årsredovisningarna för Svensk Galopps bolag kan du läsa eller ladda ner på den här sidan.

dreamstime_l_127039597.jpg

Föreningsstämmor

På den här sidan finns protokoll från Svensk Galopps föreningsstämmor.

Publik framför galopphästar på Göteborg Galopp.jpg

Galoppsällskap och fullmäktige

Tre galoppsällskap äger tillsammans Svensk Galopp. På den här sidan kan du läsa om sällskapen och hitta kontaktuppgifter till alla fullmäktigeledamöter.

MOF200705-04420 Magnus Östh.jpg

Kommittéer

Inom Svensk Galopp finns flera kommittéer. På den här sidan kan du läsa om vilka som ingår i våra kommittéer.

188FMO160619_6161.jpg

Strategisk verksamhetsplan 2019-2023

Den strategiska verksamhetsplanen antogs 2019 och genomsyrar utvecklingen av svensk galoppsport.

Tävling Arabgaloppör Elina Björklund.jpg

Organisationsstruktur

På den här sidan hittar du en översikt av Svensk Galopp ideell förening och Svensk Galopp AB.