Hästvälfärd i svensk galoppsport

Inom galoppsporten finns regler och rutiner för att värna om hästarnas välfärd. Våra regler är bland de strängaste i världen. Här kan du läsa om några av våra rutiner och riktlinjer för att värna om hästarnas välfärd.

Veterinärer och domare bevakar tävlingarna

På alla tävlingar finns en banveterinär som är utsedd av Jordbruksverket. Banveterinären inspekterar banan och banunderlaget innan det första loppet. Före varje löpning inspekteras samtliga hästar av veterinären som tittar på att deras allmänna tillstånd är bra. Veterinären kontrollerar även att alla hästar är ohalta i trav och rör sig på ett tillfredställande sätt. Om veterinären inte anser att en häst är i skick för att starta så har denne rätt att, enväldigt, stryka hästen. Skulle en häst skada sig är banveterinären och en hästambulans snabbt på plats för att undersöka och hjälpa till.

Banveterinären är allmänhetens oberoende kontrollant för ett fungerande djurskydd. Vi för en ständig dialog med banveterinärerna för att diskutera allt från banunderlag till hur vi kan göra sporten ännu bättre för hästarna, vilka är i fokus för galoppsporten.

Tävlingarna bevakas också av domare och funktionärer. Den lokala galoppdomstolen övervakar samtliga löpningar och ser till att reglerna efterföljs. Ringmastern ser till att alla hästar är rätt utrustade och att de inte bär någon otillåten utrustning.

Spö får bara användas för att avvärja en farlig situation

Ryttarna får enbart använda ordentligt vadderade spön som är utformade på ett skonsamt sätt. Spöets mått och material är reglerat i reglementet.

Det är enbart tillåtet att använda spöet för att undvika fara. Samma regel gäller även träning. Detta gäller i hela Skandinavien. Enda skillnaden mellan länderna är att i Sverige och Danmark får ryttaren ha med sig spö, medan i Norge är det enbart tillåtet i löpningar för tvååriga hästar och i hinderlopp.

Läs mer om spöbestämmelserna i Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar.

Dopningsprover och karenstider

Begreppet dopning har för galoppsporten en mycket striktare definition än inom humanidrotten där det är tillåtet att tävla med olika läkemedel. Dopning av häst är, enligt djurskyddslagen, behandlingar eller åtgärder som vid tävling eller träning kan medföra positiva eller negativa förändringar av hästens aktuella prestationsförmåga eller temperament.

Vi arbetar kontinuerligt med att motverka otillåten medicinering. Det finns regler för karenstider för läkemedel och andra behandlingar. Karenstiderna säkerställer att hästen får tillräckligt lång rehabiliteringstid innan tävling.

Vi tar prover på hästar både på tävlingar och utanför tävling. Glädjande är det väldigt få prover som är positiva. Om ett prov är positivt leder det till en utredning. Oftast är det på grund av slarv, misstag och olyckliga omständigheter som hästar får i sig otillåtna läkemedel.

Läs mer om antidopning och karenstider.

Svensk Galopps hästvälfärdsgrupp

Hästvälfärdsgruppen har till uppgift att belysa djurskyddsfrågor och arbeta för att tillvarata hästarnas välfärd i svensk galoppsport. Den består av medlemmar från de olika sällskapen och från Svensk Galopp AB.

I gruppen sitter för närvarande Hanna Selinus (Svensk Galopp),  Eva McLaren (Stockholms Galoppsällskap), Alexandra Granrot (Skånska Fältrittklubben) och Lotta Månsby (Göteborgs Galoppsällskap).

Om du har frågor eller förslag, kontakta Hanna Selinus på e-post hanna.selinus@svenskgalopp.se.

Svensk Galopp är också del av Hästnäringens Djurvälfärdskommitté. Det är ett nätverk för frågor kring hästens välfärd, smittskydd samt doping och medicinering.

Kontaktuppgift gällande välfärdsfrågor

Har du en fundering, fråga eller ett påpekande angående hästvälfärd? Ärenden rörande välfärd kan skickas till hastvalfard@svenskgalopp.se

Nyheter om hästvälfärd

Som tidigare kommunicerats kommer det från 1 juli 2024 enbart vara inregistrerade läkemedel för utvärtes bruk innehållande dimetylsulfoxid (DMSO) som är tillåtna och all annan utvärtes behandling med DMSO är förbjuden.

Detta innebär att alla liniment och andra produkter som innehåller DMSO från och med 1 juli är otillåtna att använda. För de inregistrerade läkemedel som innehåller DMSO gäller som tidigare minst 14 dygns karenstid. Observera att karenstiden kan vara längre än 14 dygn beroende på andra substanser i läkemedlet.

Beslut om denna förändring togs i Nemac (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee) redan 2023 och då infördes ett förbud mot användning av DMSO invärtes, med undantag för DMSO som hjälpämne i godkända läkemedel för djur. Nu kommer nästa del där det även förbjuds utvärtes och det svenska regelverket harmoniseras med de andra skandinaviska ländernas där förbudet redan införts.

Se tidigare kommunikation här

Karenstids- och förbudslista (gäller från 240701)

En häst i ett galoppstall i Uppsala län har testat positivt för ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1). Vi vill därför uppmana alla aktiva att vara extra försiktiga.

Stallet är försatt i karantän tills vidare.

Svensk Galopp rekommenderar hästhållare att vara extra försiktiga och att vara uppmärksamma på symptom. Vid misstanke ska sjuk häst provtas av veterinär och isoleringsåtgärder vidtas. Det är viktigt att följa de rekommendationer som gäller kring smittskydd för hästar.

På SVA:s hemsida kan du hitta information om herpesviruset EHV-1.

Vid frågor, kontakta Tove Brandt på e-post tove.brandt@svenskgalopp.se.

Föreläsningar hästvälfärd 3
Föreläsningar hästvälfärd 3

Nu lanserar Hästsportens Folkhögskola i samverkan med Svensk Galopp en föreläsningsserie på tema hästvälfärd. Läs mer

Stall MOF200705-04445.jpeg
Stall MOF200705-04445.jpeg

I samarbete med de skandinaviska länderna samt dess nordiska kommitté (NEMAC) har Karenstids- och förbudslistan reviderats och kommer att gälla från 1. januari 2024. Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en del förtydliganden. Läs mer

Stoppa kvarkanLogo_gul_ 2023
Stoppa kvarkanLogo_gul_ 2023

Under denna vecka går flera hästorganisationer samman i en informationskampanj för att öka medvetenheten om kvarka och informera om hur man kan stoppa och förebygga smittan. Läs mer