Vårt uppdrag

Svensk Galopp Ideell Förening (SGIF) arrangerar galopptävlingar, driver galoppbanor, håller utbildningar och är avelsförbund för fullblod. Dessutom har Svensk Galopp flera andra roller och uppgifter. På den här sidan kan du läsa om vad Svensk Galopp gör.

De tre galoppsällskapen Stockholms Galoppsällskap, Skånska Fältrittklubben och Göteborgs Galoppsällskap har tillsammans organiserat sig i den ideella föreningen SGIF (Svensk Galopp Ideell Förening). Föreningen sköter den dagliga verksamheten via det helägda dotterbolaget Svensk Galopp AB (SGAB). Huvudkontor och kansli ligger på Hästsportens Hus, Solvalla.

Svensk Galopp Ideell Förenings ändamål

Föreningen har till ändamål att främja galoppsporten och fullblodsaveln. Svensk Galopp organiserar, leder, reglerar och övervakar landets galoppsport, samt är landets stambokförande organisation för det engelska fullblodet.

Organisationens ändamål regleras i Svensk Galopp Ideell Förenings stadgar.

Svensk Galopps AB:s uppdrag

På uppdrag av den ideella föreningen sköts den operativa verksamheten av Svensk Galopp AB. Inom ramen för det uppdrag arrangeras galopptävlingar på tre permanenta tävlingsbanor i Sverige, Bro Park, Göteborg Galopp och Jägersro. Varje år arrangerar vi ungefär 70 tävlingsdagar och delar ut ungefär 60 miljoner kronor i prispengar.

I det dagliga arbetet hanteras också bland annat tävlingsplanering, galoppsportens regelverk, avels- och registreringsärenden, utfärdande av licenser, upprättande av utbildningar, rekrytering, evenemang och kommunikation. Vi arrangerar dessutom träningar och tävlingar i ponnygalopp.

SGAB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken genom djurhållningen. Vi arbetar också prioriterat med djurskyddet bland annat genom att utföra löpande kontroller och uppföljning för hästens välbefinnande och säkerhet.

Svensk Galopp är en del av Hästnäringens representationsråd och Hästsportens Folkhögskola.

Svensk Galopp Ideell Förening deläger ATG

Svensk Galopp Ideell Förening deläger Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) tillsammans med Svensk Travsport.

Svensk Travsport äger drygt 90 procent av aktierna i ATG och Svensk Galopp äger knappt 10 procent av aktierna. Svensk Galopp och Svensk Travsport är också representerade i ATG:s styrelse.

Svensk Galopp Ideell Förening som avelsorganisation

Svensk Galopp Ideell Förening är godkänd av Statens jordbruksverk som avelsorganisation för engelskt fullblod. Avelsorganisationer ansvarar för avelsvärdering, stambokföring och registrering av hästar. Vi utfärdar också hästpass till engelska fullblod.

Svensk Galopp Ideell Förenings stambok är godkänd av International Stud Book Committee. För att erhålla status som godkänd stambok måste ISBC:s regler följas.

Svensk Galopp Ideell Förening främjar ägande och uppfödning av svenskfödda fullblod genom olika stödåtgärder såsom uppfödarpremier och hästägarpremier.

Svensk Galopps verksamhet som organ med delegerade uppgifter.pdf

Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation för engelska fullblod

Svensk Galopps Ideell Förenings avelsprogram för engelska fullblod

Skandinaviskt och internationellt samarbete kring galoppsport

Svensk Galopp Ideell Förening representerar den svenska galoppsporten gentemot utlandet. Svensk Galopp Ideell Förening har ett nära samarbete med Dansk Galop och Norsk Jockey Club. Organisationerna samarbetar bland annat i Scandinavian Doping Committee.

Svensk Galopp Ideell Förening är medlem av International Federation of Horseracing Authorities (IFHA), European & Mediterranean Horseracing Federation (EMHF) och European Pattern Committee.

Fler sidor om organisationen

DSC_9499.jpg

Galoppdomstolar och ansvarsnämnd

Inom galoppsporten finns lokala galoppdomstolar, en galoppöverdomstol och en ansvarsnämnd. På den här sidan kan du läsa om deras roller.

dreamstime_l_136686950.jpg

Årsredovisningar

De senaste årsredovisningarna för Svensk Galopps bolag kan du läsa eller ladda ner på den här sidan.

dreamstime_l_71303104.jpg

Styrelse och valberedning

Svensk Galopp har en styrelse som består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår vilka som ska ingå i styrelsen. Här kan du läsa om vilka personer som är med i styrelsen och valberedningen.

dreamstime_l_127039597.jpg

Föreningsstämmor

På den här sidan finns protokoll från Svensk Galopps föreningsstämmor.

Publik framför galopphästar på Göteborg Galopp.jpg

Galoppsällskap och fullmäktige

Tre galoppsällskap äger tillsammans Svensk Galopp. På den här sidan kan du läsa om sällskapen och hitta kontaktuppgifter till alla fullmäktigeledamöter.

MOF200705-04420 Magnus Östh.jpg

Kommittéer

Inom Svensk Galopp finns flera kommittéer. På den här sidan kan du läsa om vilka som ingår i våra kommittéer.

188FMO160619_6161.jpg

Strategisk verksamhetsplan 2019-2023

Den strategiska verksamhetsplanen antogs 2019 och genomsyrar utvecklingen av svensk galoppsport.

Tävling Arabgaloppör Elina Björklund.jpg

Organisationsstruktur

På den här sidan hittar du en översikt av Svensk Galopp ideell förening och Svensk Galopp AB.