Föreningsstämmor

På den här sidan finns protokoll från Svensk Galopps föreningsstämmor.

De tre medlemsföreningarna - Göteborgs Galoppsällskap, Skånska Fältrittklubben och Stockholms Galoppsällskap - utser fullmäktigeledamöter. Läs mer om galoppsällskapen och fullmäktige.

Fullmäktige har föreningsstämma två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Vid behov kan fullmäktige ha extrastämmor. Hur föreningsstämmorna ska gå tillväga och hur röstning ska ske regleras i Svensk Galopps stadgar.

Kommande föreningsstämmor

Extrastämma hålls tisdag den 5 mars 2024 kl.19.00 (digitalt via Zoom)

Alla icke fullmäktigeledamöter som önskar närvara som åhörare ombedes kontakta kristinae.bengtsson@svenskgalopp.se

Kommande föreningsstämmor

Extrastämma hålls tisdag den 5 mars 2024 kl.19.00 (digitalt via Zoom)

Alla icke fullmäktigeledamöter som önskar närvara som åhörare ombedes kontakta kristinae.bengtsson@svenskgalopp.se

Fler sidor om organisationen

DSC_2928.jpg

Vårt uppdrag

Svensk Galopp Ideell Förening (SGIF) arrangerar galopptävlingar, driver galoppbanor, håller utbildningar och är avelsförbund för fullblod. Dessutom har Svensk Galopp flera andra roller och uppgifter. På den här sidan kan du läsa om vad Svensk Galopp gör.

DSC_9499.jpg

Galoppdomstolar och ansvarsnämnd

Inom galoppsporten finns lokala galoppdomstolar, en galoppöverdomstol och en ansvarsnämnd. På den här sidan kan du läsa om deras roller.

dreamstime_l_136686950.jpg

Årsredovisningar

De senaste årsredovisningarna för Svensk Galopps bolag kan du läsa eller ladda ner på den här sidan.

dreamstime_l_71303104.jpg

Styrelse och valberedning

Svensk Galopp har en styrelse som består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår vilka som ska ingå i styrelsen. Här kan du läsa om vilka personer som är med i styrelsen och valberedningen.

Publik framför galopphästar på Göteborg Galopp.jpg

Galoppsällskap och fullmäktige

Tre galoppsällskap äger tillsammans Svensk Galopp. På den här sidan kan du läsa om sällskapen och hitta kontaktuppgifter till alla fullmäktigeledamöter.

MOF200705-04420 Magnus Östh.jpg

Kommittéer

Inom Svensk Galopp finns flera kommittéer. På den här sidan kan du läsa om vilka som ingår i våra kommittéer.

188FMO160619_6161.jpg

Strategisk verksamhetsplan 2019-2023

Den strategiska verksamhetsplanen antogs 2019 och genomsyrar utvecklingen av svensk galoppsport.

Tävling Arabgaloppör Elina Björklund.jpg

Organisationsstruktur

På den här sidan hittar du en översikt av Svensk Galopp ideell förening och Svensk Galopp AB.