Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp
Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp
Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp

Grupp- och listedlöpningar

Grupplöpningar och listedlöpningar är med i ett internationellt klassificeringssystem över särskilt viktiga löpningar inom galoppen. De kallas gemensamt för "black type"-löpningar.

I nästan 50 år har de största galoppländerna i världen rangordnat sina största löpningar med beteckningarna grupp 1, 2 eller 3 och listed. Grupp 1-löpningarna håller högst klass. Den högsta status som finns i Sverige är grupp 3.

Kriterier för grupp- och listedlöpningar

Om en löpning ska kunna bli en grupp- eller listedlöpning måste de deltagande hästarna hålla tillräckligt hög klass.

För grupp 1-löpningar ska de fyra först placerade hästarnas handicaptal i snitt ligga på lägst 97,5, för grupp 2 lägst 95, för grupp 3 lägst 92,5 och för listed lägst 90. I stolopp kan snittalet vara lite lägre.

Det finns dessutom andra kriterier. Till exempel måste prissumman i loppet vara tillräckligt hög.

Varje år rapporterar varje land in de genomsnittsliga handicaptalen för de fyra först placerade hästarna i de grupp- och listedlöpningar som har avgjorts under året. Med detta som underlag graderas sedan de enskilda löpningarna upp eller ned på skalan.

Därför kallas loppen för black type

Listed- och grupplöpningar benämns gemensamt som black type-löpningar eftersom hästar som vinner eller placerar sig de här loppen får skrivas med fetstil (black type) i auktionskataloger, hingstannonser och liknande.

Det är ett sätt att visa vilka hästar och blodslinjer som är mer framgångsrika än andra. En black type-vinnare är värdefull för avel.

Grupp- och listedlöpningar i Sverige

I Sverige finns två grupp 3-löpningar, Stockholm Cup International och Stockholms Stora Pris, och tretton listedlöpningar.

Bro Park

 • Stockholms Stora Pris (G3), 1750 gr
 • Stockholm Cup International (G3), 2400 gr
 • Bro Park Vårsprint (L) 1200 gr
 • Bloomers’ Vase (L) 1600 gr (endast ston)
 • Challenge Stakes (L) 1400 gr
 • Swedish Open Mile (L) 1600 gr
 • Bro Park Sprint Championship (L) 1200 gr
 • Tattersalls Nickes Minneslöpning (L) 1600 dt
 • Lanwades Stud Stakes (L) 1600 gr (endast ston)
 • Songline Classic (L) 2100 dt

Jägersro Galopp

 • ITM Spring Mile (L) (Norra Skånska Trängregementets Minneslöpning) 1600 dt
 • Pramms Memorial (L) 1730 dt
 • Zawawi Cup (L) 1200 dt
 • Skånska Fältrittklubbens Jubileumslöpning (L) 2400 dt
 • Peas and Carrots Mile (L) dt

Vi har också två grupp 3-lopp för arabiska fullblod. Det är Wathba Stallion Cup på Jägersro och Stockholm Arabian Cup på Bro Park.