Regler för ponnygalopp

På den här sidan hittar du ponnygaloppens reglementen, allmänna bestämmelser, uppförandekod och Skandinavisk Galopps- Smittskyddsreglemente och Antidopningsreglemente.

Ponnygaloppens reglemente

Ponnygaloppen har ett eget tävlingsreglemente som alla deltagare måste följa. I reglementet finns regler om bland annat deltagare, tävlingar. För medicinering och vaccinationer läs Skandinaviskt Smittskyddsreglemente.

Reglemente Ponnygalopp

Skandinaviskt Antidopningsreglemente

Smittskyddsreglemente

Alla som deltar i ponnygalopp måste följa Skandinaviskt Smittskyddsreglemente.

Skandinaviskt Smittskyddsreglemente

Vaccinationsbestämmelser

Karenstids- och förbudslista 230309

Ponnygaloppens avgifter

Avgifter för licenser, inregistreringar, hästägarfärger och anmälan finns i dokumentet
Avgifter

Allmänna bestämmelser för ponnygalopp

Max antal startande per kategori är 10.

Om du behöver hjälp vid startplatsen eller vill galoppera före övriga ponnyer till startplatsen ska detta anges i startanmälan.

Startanmälningsavgiften är 200 kronor + moms på 6% och faktureras av Svensk Galopp. Staranmälningsavgiften återbetalas ej vid strykning.

För de som vill ha hjälp av Svensk Galopps funktionär att leda en A-ponny vid startplatsen tillkommer en kostnad på 100 kronor vilket faktureras i efterhand. Detta ska anges vid startanmälan.
Ponnyn ska vara minst 4 år.

Efter startanmälan (10 dagar innan tävlingsdagen) kommer en anmälningslista ut där man kan se om något saknas, t.ex. vaccination, hästägarfärger eller liknande. Om din ponny saknar något ska detta mailas/faxas in senast klockan 12.00 två vardagar efter startanmälan då den preliminära startlistan kommer ut.

Ser du något fel på den listan mailar/faxar du in detta och dagen efter det publiceras den definitiva startlistan på vår hemsida senast klockan 15.00. Meddelande till ryttare och tränare finns på hemsidan cirka 3 dagar före tävlingsdagen. OBS! viktig information.

För att kunna deltaga i en ponnygalopplöpníng krävs att ponnyn är registrerad hos Svensk Galopp och har genomfört en godkänd kvallöpning/uppridning på en licenskurs. Ägaren ska ha en tävlingsdress registrerad hos Svensk Galopp, ryttaren ska ha en ponnyryttarlicens och ponnyn ska ha en tränare med ponnytränarlicens.

Rosett tilldelas alla deltagare. I de fall vi har täcken som pris kommer dessa inte att delas ut i lopp med färre än 5 startanmälda. Vi förbehåller oss också rätten att endast dela ut till exempel täcken eller andra specialpriser i vissa löpningar.

Alla löpningar är, om inget annat anges s k A-löpningar dvs det är full poäng. Om loppet bara rids med två eller färre deltagare blir det automatiskt en s k B-löpning och ger därmed bara halv poäng. Observera att alla begränsade löpningar, dvs löpningar som inte är öppna för alla att ridas som B-löpningar vilket därmed ger halv poäng.

Uppförandekod

Vi alla som är engagerade inom ponnygaloppen har ett ansvar för att bygga det varumärke som vi vill vara kända för. Vi måste därför alla arbeta för att vi följer vår uppförandekod nedan.

För föräldrar och ryttare gäller:

  • Galoppdomstolen dömer
  • Koncentrera dig på din egen prestation under tävlingarna
  • Bemöt alltid funktionärer, andra ryttare och föräldrar med hövlighet och respekt före, under och efter tävling.

För förälder och anhöriga:

  • Respektera ditt barns målsättning, stötta barnet och fokusera på alla glädjeämnen i barnets idrottande.
  • Låt ryttaren ta så mycket eget ansvar för sitt tävlande som möjligt.
  • Uppträd med respekt för andra ryttare, funktionärer, Galoppdomstolen och andra föräldrar.
  • Smutskasta ALDRIG funktionärer eller andra deltagare. En fri och öppen debatt gagnar galoppsporten. Samtidigt är det viktigt att vi respekterar och visar hänsyn till varandra i ord och handling och strävar efter konstruktivitet och saklighet när vi framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och sociala medier.

Har du synpunkter kan dessa självklart ventileras via e-post efter tävlingar. Både positiv och negativ kritik är välkommen!

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor om ponnygaloppens regler.

Cecilia Gråberg
E-post: cecilia.graberg@svenskgalopp.se
Telefon: 08-466 86 85

Du kan också nå oss genom vår gemensamma e-postadress ponnygalopp@svenskgalopp.se.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor om ponnygaloppens regler.

Cecilia Gråberg
E-post: cecilia.graberg@svenskgalopp.se
Telefon: 08-466 86 85

Du kan också nå oss genom vår gemensamma e-postadress ponnygalopp@svenskgalopp.se.

Fler sidor om ponnygalopp

Ponnygalopp DSC 9201.jpg

Börja med ponnygalopp

Här kan du läsa om hur du gör för att börja träna och tävla i ponnygalopp. Svensk Galopp anordnar regelbundet träningar och tävlingar i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Ponnygalopp lag-SM DSC_0267.jpg

Ponnygaloppens tävlingar och resultat

Här hittar du alla datum då vi tävlar i ponnygalopp, propositioner till lopp, sista anmälningsdag, meddelande till ryttare och tränare samt resultat från tidigare tävlingar.

DSC_4611.jpg

Träningar för ponny och ridhäst

Vill du rida på en galoppbana med din ridhäst eller ponny? Vi arrangerar träningar i Stockholm, Malmö och Göteborg nästan varje vecka. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.

genomgång_ponnygalopp002.jpg

Ponnygaloppkurser

Vi anordnar kurser och licenskurser för dig som vill tävla i ponnygalopp eller dig som redan är aktiv inom ponnygaloppen. Kurserna vänder sig till både ryttare och tränare.

Ponny 6623.jpg

Ponnygaloppens profilprodukter

Här kan du ta del av och se hur du kan beställa de populära klädesplaggen från vår ponnygaloppkollektion.

Ponnygalopp FMO160505 4161.jpg

Ponnygaloppens Hall of Fame

I ponnygaloppens Hall of Fame presenterar vi olika profiler inom galoppsporten som började med just ponnygalopp och ponnyer som haft en betydande roll för sporten.