Integritetspolicy

Svensk Galopp hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. På den här sidan kan du ta del av Svensk Galopps personuppgiftspolicy.

Vi på Svensk Galopp värnar om dig som intressent och aktiv inom galoppsporten, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet.

I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom vår samverkan med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, deltagande på event, köphistorik etc. Behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Hur vi använder personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller för att leda, organisera och utveckla galoppsporten. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök på hemsidan samt för att informera dig om ditt användarkonto och våra tjänster. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter.
Denna integritetspolicy beskriver ändamålen med behandlingarna, behandlingsaktiviteter och de kategorier av personuppgifter som behandlas. Beskrivningen görs utifrån våra målgrupper.

Alla målgrupper

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla hemsidan www.svenskgalopp.se, t.ex. för att säkerställa att innehållet på hemsidan presenteras effektivt på din enhet enligt dina önskemål. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att information och tjänster tillhandahålls på hemsidan. De personuppgifter som behandlas är information om hur du samverkar med oss, t.ex. hur du använder våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel samt enhetsinformation, såsom IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning, nationella inställningar och språkinställningar. Personuppgifterna bevaras från insamlandet så länge som de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen, dock längst under en tid om 38 månader därefter.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla användarkonton på svenskgalopp.se för att ge tillgång till olika tjänster. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig att skapa användarkontot. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer, samt inloggningsinformation, t.ex. lösenord och liknande säkerhetsinformation som används för kontoåtkomst. Personuppgifterna bevaras tills du väljer att avregistrera dig. Vissa personuppgifter kan bevaras längre om det är nödvändigt enligt lag.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webbshopen, t.ex. för att administrera beställningar, för kvalitetsarbete, analys och utveckling av webbshopen, samt för att upprätthålla vår kunddatabas. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma, betalningsinformation, t.ex. kreditkortsnummer, giltighetsdatum och CVV-kod, samt eventuella kommentarer du lämnar till kundtjänst. Personuppgifterna bevaras tills köpet har genomförts, innefattande leverans och betalning, och för en tid om 24 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att genomföra och hantera deltagande i evenemang och tävlingar , t.ex. för att höja publikupplevelsen på galoppbanorna, t.ex. genom att kommunicera innan och efter deltagande i tävling eller evenemang, val av vinnare och förmedling av eventuella vinster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att ditt deltagande i tävlingar och evenemang hanteras. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och ålder, kontaktuppgifter, som t.ex. adress, e-post och telefonnummer, samt uppgifter lämnade i tävlingsbidrag och utvärderingar av evenemang. Personuppgifterna bevaras från insamlandet så länge som de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen, dock längst under en tid om 12 månader därefter.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att hantera kundtjänstärenden, t.ex. för att kommunicera med dig då vi besvarar förfrågningar och utreder klagomål och supportärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kundtjänstärenden hanteras. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, personnummer och kundnummer, kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med dig och information om ärendet, t.ex. uppgift om produkt/tjänst, köptidpunkt och produkt, eller klagomålet/ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras under ärendehanteringstiden och under en tid om 36 månader därefter för att kunna svara på ytterligare frågor i ärendet och på frågor om hur ärendet hanterades.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att marknadsföra galoppsporten, t.ex. för att ge information om våra tjänster och produkter, samt att kommunicera erbjudanden från samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att våra produkter och erbjudanden marknadsförs. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, personnummer och kön samt kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills du meddelar att du inte längre vill erhålla sådan marknadsföring.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att administrera kursverksamhet, t.ex. för att anordna kurser och utbildningar. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, bl.a. så att du kan styrka ditt deltagande. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, samt kontaktinformation, t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifterna bevaras tills du väljer att avregistrera dig.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att överlåta personuppgifter till samarbetspartners för att dessa ska kunna kommunicera relevant information om sina produkter och tjänster till dig. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att produkter och erbjudanden marknadsförs. De personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress, adress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras tills du meddelar att du inte längre vill erhålla sådan marknadsföring.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslagen och GDPR (General Data Protection Regulation). De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter såsom adress, samt köpinformation, t.ex. köptidpunkt, referensnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.

Hästägare, uppfödare och licensinnehavare

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att föra stambok för galopphästar, t.ex. för identifiering av hästar, registrering av hästar, ägarskiften, utfärdande av hästpass, avelsvärdering samt hantering av språngrullor och betäckningsbevis. Behandlingen är nödvändig för att Svensk Galopp skall kunna verka i sin roll som avelsorganisation för engelskt fullblod, vilken bemyndigats av Statens Jordbruksverk. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt information om hästar, t.ex. hästnamn och registreringsnummer.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att ge bolagsmän/ledamöter/funktionärer i handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag vilka registreras som ägare till galopphästar tillgång till statistik och information om ägda hästar samt i syfte att samla statistik runt hästägande. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att öka upplevelsen för de bolagsmän/ledamöter/funktionärer som skaffar användarkonto på svenskgalopp.se samt av att tillhandahålla statistik om galoppsporten. De personuppgifter som behandlas är t.ex. namn och personnummer.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att administrera licensinnehavare, t.ex. för att utfärda och förnya licenser, samt föra register över personer med aktiv licens för att träna och rida galopphästar. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kompetensen hos tränare och ryttare som tävlar i lopp i Sverige fastställs. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, personnummer och kundnummer, kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer, uppgifter om licens, läkarintyg och resultat från fysiologiska tester.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att hantera anmälningar och startanmälningar av hästar till lopp och önskemål om ryttare. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, information om ärendet, t.ex. tränare och ryttarönskemål samt om hästen har förbehåll för start.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att möjliggöra galopptävlingar genom att skapa tävlingskalendrar samt skapa start- och resultatlistor med detaljer kring datum, banor, tränare, ryttare, uppfödare och ägare. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att galopptävlingar anordnas. De personuppgifter som behandlas är t.ex. namn, roll, tävlingsfärg och kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att informera aktiva i sporten om förutsättningar på galoppbanorna för utövande vid träning eller tävling genom utskick av notiser via e-post eller SMS. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att information om förhållandet på galoppbanorna tillhandahålls. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, personnummer och kundnummer, samt kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-post och telefonnummer.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att samla statistik om galopptävlingar, t.ex. för att tillhandahålla resultatlistor och sammanställa tävlingsstatistik. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att statistik om galoppsporten tillhandahålls. De personuppgifter som behandlas är t.ex. namn och utövarroll samt tävlingsrelaterad information, t.ex. hästnamn, placering i lopp och antal vinster.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att samla statistik om galopphästar, t.ex. för hingstkatalog och hingststatistik. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att statistik om galoppsporten tillhandahålls. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och utövarroll, kontaktuppgifter, t.ex. adress och telefonnummer, tävlingsrelaterad information, t.ex. placering i lopp och antal vinster, samt information om hästar, t.ex. hästnamn, härstamning och avkommor.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att arbeta med hästvälfärd inom galoppen, t.ex. för djurskydd, smittskydd och medicinering/antidoping, genom administration och uppföljning av stall- och stallbackskontroller samt utredning av tips. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut som djurskyddslagstiftning. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt även information om hästar, t.ex. hästnamn och registreringsnummer samt resultat av provtagningar och kontroller.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att administrera utbildningsverksamhet för blivande, nuvarande och tidigare licensinnehavare, t.ex. för att anordna licenskurser och utbildningar. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktinformation, t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress, samt hälsodata.

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att dokumentera galoppsporten t.ex genom fotografering av galopplopp och prisutdelningar samt genom ljud- och bildupptagningar av galopplopp. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla dokumentation över galoppsportens historia samt för att kunna marknadsföra galoppsporten. De personuppgifter som behandlas är t.ex. bilder och ljud- och bildupptagningar.

För ovanstående behandlingar avseende hästägare, uppfödare och licensinnehavare bevaras personuppgifterna tills vidare för att Svensk Galopp, i egenskap av sportförbund, ska kunna föra sportstatistik, samt för att Svensk Galopp, i egenskap av avelsorganisation för engelskt fullblod, ska kunna utföra sitt myndighetsuppdrag.

Intressenter - exempelvis politiker, journalister och mediakontakter

Svensk Galopp behandlar personuppgifter i syfte att kommunicera och informera, t.ex. för att stödja galoppsporten i marknads-, idrotts-och näringspolitiska frågor, genom att samla in kontaktinformation och skicka månadsbrev, artiklar och pressutskick, samt bjuda in till evenemang. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av information om galoppsporten. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, och kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation.

Hur vi samlar in och behandlar personuppgifter

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du skapar ett användar-konto, prenumererar på ett nyhetsbrev, anmäler dig till ett evenemang, köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du samverkar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies.

Vi samlar även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor, vilka kan variera över tid, är SPAR, Bisnode och Bolagsverket, samt partners vi samarbetar med för att arrangera evenemang.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, YouTube och Twitter) kan Svensk Galopp komma att ta emot information rörande din profil, information som du delar med allmänheten och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av tredjepartsplattformen.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt.

Personuppgiftsbiträden är företag och organisationer som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav på säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål.

Vi överför även dina personuppgifter till företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, det vill säga själva bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifterna. När dina personuppgifter delas med företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller deras integritetspolicy.

Svensk Galopp delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig och för de övriga syften som framgår av denna integritetspolicy. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. [Vi delar även dina personuppgifter med företag som vi anlitar för att leverera produkter till dig]. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Överföring till tredje land

Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (”tredje land”). Om vi för att tillhandahålla en tjänst till dig överför dina personuppgifter till en leverantör i ett tredje land säkerställer vi att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Skyddsnivån garanteras antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå, eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller att leverantören anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

För att granska, och till viss del ändra, de personuppgifter du lämnat till Svensk Galopp kan du som har ett användarkonto logga in på svenskgalopp.se. Du kan även få tillgång till alla dina personuppgifter som samlats in av Svensk Galopp genom att kontakta oss på den adress som framgår i avsnittet ”Kontakta oss” nedan. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis myndighetsutövning, eller rättsliga förpliktelser. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Svensk Galopp behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Det kostar inget att få ut denna information och kopia av personuppgifterna. Observera att om du begär tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information om dig för att möjliggöra en effektiv hantering av begäran samt för att säkerställa att personuppgifterna lämnas till rätt person. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”). Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Svensk Galopp kan likväl vägra att följa en begäran om radering när personuppgifterna behandlas av följande skäl:

 • För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Rätt till begränsning av behandlingar. Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet och begär begränsning av behandling under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning.
 • Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingarna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och begär att vi därför inte ska radera dem.
 • Om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter kan du begära begränsning av behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl till att behandlingen upphör.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med något av alternativen ovan får vi endast, utöver lagring, behandla personuppgifterna med ditt samtycke, eller behandla dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Dataportabilitet. Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig i de fall behandlingarna grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. En annan förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig.

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på Svensk Galopps berättigade intressen eller Svensk Galopps myndighetsutövning. I sådant fall får vi inte längre behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Du har rätt att inge klagomål om vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen i Sverige.

Hur vi använder cookies och andra liknande tekniker

Svensk Galopp använder cookies och liknande tekniker för att tillhandahålla sin webbplats och för att underlätta insamling av data. Cookies är små textfiler som överförs till din enhet. Webbplatsen använder två olika typer av cookies, tillfälliga cookies som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ned din webbläsare och varaktiga cookies som sparas till framtida besök. Vi använder cookies för att analysera prestanda för webbplatsen, anpassa den efter dina önskemål och för att analysera din användning av tjänsterna. Webbplatsens funktionalitet är till viss del beroende av tillfälliga cookies, exempelvis för att underlätta navigeringen på webbplatsen och i nätbutiken. För mer information om hur vi använder cookies och liknande tekniker, se vår cookiepolicy.

Kontakta oss

Svensk Galopp, med organisationsnummer 802001-1725 och adressen Svensk Galopp, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning. Kommentarer eller frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående Svensk Galopps behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

Svensk Galopp
161 89 Stockholm

Telefon: 08-627 20 00
E-post: info@svenskgalopp.se

Integritetspolicyn gäller från 2018-05-25

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-05-03

Fler sidor om webbplatsen

DSC_6861.jpg

Hitta på webbplatsen

DSC_6861.jpg

På den här sidan finns snabblänkar till olika delar av svenskgalopp.se och app.svenskgalopp.se. Vi berättar också om olika sätt du kan navigera på webbplatsen.

Läs mer
Användarkonto dreamstime_l_117683864.jpg

Skapa användarkonto på Galoppappen

Användarkonto dreamstime_l_117683864.jpg

På den här sidan finns information för dig som vill skapa ett användarkonto på vår webbapplikation Galoppappen.

Läs mer
Man vid dator dreamstime_l_68589310.jpg

Guide till Galoppappen

Man vid dator dreamstime_l_68589310.jpg

Här hittar du information om funktionerna på Galoppappen som du når via app.svenskgalopp.se. Galoppappen är en webbapplikation där vi har samlat våra datadrivna funktioner. Det gör det enkelt för dig att snabbt hitta all tävlings- och sportdata, statistik och e-tjänster.

Läs mer
mobiltelefon cup-dagen2019.jpg

Bildhantering

mobiltelefon cup-dagen2019.jpg

Våra tävlingsdagar och evenemang dokumenteras med film och foto.

Läs mer
Socialamedier01

Policys för sociala medier

Socialamedier01

Läs mer