Bara fastighet o PGA TOP

Bara-projektet: Samarbetsavtal klart med Bara Projekt AB

7 oktober 2022 13:35

Projektet med att etablera en ny galoppbana för tävling och träning i närheten av skånska Bara befinner sig fortfarande i en förberedande fas. Men de närmaste fem veckorna kommer att bli både hektiska och händelserika.

Svensk Galopp och det nystartade projektbolaget ”Bara Projekt AB” har nu ingått ett samarbetsavtal som gäller fram till den 15 november 2022. Detta avtal är en förutsättning för att arbetet ska kunna fortskrida.

Närmast kommer projektbolaget att påbörja arbetet med konceptutveckling, projektplan och utarbeta ett hyresavtal.

I ovanstående arbete ingår bland annat kontakt och dialog med alla berörda parter, allt från kommun och angränsande fastighetsägare till de avsedda hyresgästerna, d v s Svensk Galopp med dess tre sällskap samt sportens aktiva.

Vi kommer senare att mer i detalj återkomma med en beskrivning och konkretisering av både koncept och plan.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Jägersro Derbykurva på Jägersro.jpg Jägersro Derbykurva på Jägersro.jpg

Här följer en uppdatering gällande ny galoppanläggning i Skåne. Läs mer

Jägersro 2018 Photo Stefam Olsson.jpg Jägersro 2018 Photo Stefam Olsson.jpg

Nu har Svensk Galopps styrelse beslutat om efteranmälningsavgifter för Derbyserien. Dessutom pågår ett arbete med att se över seriens prissummor och prissummefördelning. Senast den 15 december ska anmälan till Derbyserien ske. Läs mer

Solna tingsrätt har idag meddelat dom i målet mellan Svensk Galopp AB och dess före detta VD.

Målet gällde frågan hur stort avgångsvederlag den tidigare VD:n är berättigad till. Tingsrätten gick på Svensk Galopps linje och ogillade de krav som riktats mot Svensk Galopp.