Bara fastighet o PGA TOP

Bara-projektet: Samarbetsavtal klart med Bara Projekt AB

7 oktober 2022 13:35

Projektet med att etablera en ny galoppbana för tävling och träning i närheten av skånska Bara befinner sig fortfarande i en förberedande fas. Men de närmaste fem veckorna kommer att bli både hektiska och händelserika.

Svensk Galopp och det nystartade projektbolaget ”Bara Projekt AB” har nu ingått ett samarbetsavtal som gäller fram till den 15 november 2022. Detta avtal är en förutsättning för att arbetet ska kunna fortskrida.

Närmast kommer projektbolaget att påbörja arbetet med konceptutveckling, projektplan och utarbeta ett hyresavtal.

I ovanstående arbete ingår bland annat kontakt och dialog med alla berörda parter, allt från kommun och angränsande fastighetsägare till de avsedda hyresgästerna, d v s Svensk Galopp med dess tre sällskap samt sportens aktiva.

Vi kommer senare att mer i detalj återkomma med en beskrivning och konkretisering av både koncept och plan.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Välkomna till informationsmöte angående projektet för ny galoppanläggning i Bara.

Projektgruppen kommer att presentera statusen i projektet och den fortsatta processen.

Deltagare:
Paul Roberts, Turnberry Consulting
Maria Arborgh, Arkitekterna Krook & Tjäder
Karolina Halldin, Arkitekterna Krook & Tjäder
Lotta Strömgren Jönsson, YCAP
Kathrine Heiberg, Reteam Group
Jan Carlson, Svensk Galopp

Datum och tid:
Tisdagen den 26 september 2023, klockan 18.00

Plats:
Tejarps Gård
Tejarpsvägen 63
233 76 Klågerup

Vi kommer att bjuda på kaffe/te och fikabröd. Av den anledningen så måste man föranmäla sig till mötet. Detta gör man genom att skicka ett mail till: info@skanskafaltrittklubben.se senast torsdagen den 21 september. Mötet är öppet för alla som är intresserade och medlemskap är inget krav.

Vid utebliven närvaro är vi tvingade att debitera en avgift på 75 kr, om man inte har avanmält senast söndag den 24 september.

Informationsmötet kommer även att sändas via Zoom om man inte har möjlighet att vara på plats. I rutan nedan finner du mötesdetaljer.

Välkomna!

bakom startboxar innan start
Bara miljö TOP Bara miljö TOP

Under senare tid har det väckts en del frågor och rykten som främst rör Svensk Galopps tidigare samarbetspartners i projektet Bara Galopp. I sammanhanget har det refererats till artiklar med vilseledande och ibland helt felaktig information. Därför finns det anledning att göra ett par förtydliganden. Läs mer

Voter 1937 Voter 1937

I projektet Bara Galopp har det hänt en hel del sedan förra statusuppdateringen. Under sommarmånaderna har fokus bland annat legat på att starta planprocessen och få till stånd en grov skiss över området. Vidare har det genomförts en lång rad intervjuer och studiebesök. I slutet av månaden är ett större informationsmöte inplanerat. Läs mer