Starta häst utomlands

Om du som tränare ska tävla utomlands, finns det flera saker att tänka på.

Starta häst i Norge eller Danmark

Om du ska starta i Norge eller Danmark anmäler du direkt till respektive förbund. Du behöver inte meddela Svensk Galopp att du ska tävla i någon av dessa länder.

Danmark

Du behöver inte ha nordenintyg med dig vid resan, men måste kunna uppvisa ett program eller startlista och ett giltigt hästpass. Läs mer på Födevarestyrelsens hemsida (det danska livsmedelsverket).

Norge

Hästar som ska starta i Norge behöver ha ett nordenintyg när de passerar gränsen. Tränaren kan hämta nordenintyget på Galoppappen. Det finns tillgängligt senast ett par dagar före tävlingsdagen.

Regler för hästar som reser inom Norden i samband med galopptävlingar

Hästar som ska tävla i galopptävlingar i Sverige, Danmark eller Norge behöver inte ha hälsointyg när de reser mellan dessa länder. Hästarna kan resa utan hälsointyg i upp till tio dagar från utförseldatum till datum för återinförsel in i ursprungslandet. En lista med anläggningsid

Tänk på det här:

 • När du åker till tävlingen måste du kunna visa att hästen ska tävla genom att till exempel visa en startlista eller ett nordenintyg. Nordenintyget kan tränaren ladda ner i Galoppappen i inloggat läge.
 • När du reser tillbaka måste du visa en dokumentation på att hästen startat, exempelvis en resultatlista. Dokumentationen ska kunna visas upp på anmodan i tullen vid återresan.
 • Du ska också ha med en egenförsäkran innehållande uppgifterna nedan. Du kan även använda blanketten "Egenförsäkran" som du hittar nedan.
  • ursprungsplats som ska vara en registrerad anläggning
  • destination - anläggningsid finns i filen nedan
  • platser för vila
  • transportmedel och transportör - tänk på att transportören ska vara registrerad
  • hästarnas identitetsnummer (UELN nr)
  • en försäkran om att djuren inte kommer från en anläggning med restriktioner eller onormal dödlighet utan fastställd orsak och att djuren inte haft kontakt med djur som omfattas av förflyttningsrestriktioner

Anläggningsid till Skandinaviska galoppbanor.pdf

Egenförsäkran.pdf

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Regler för hästar som reser inom Norden i samband med galopptävlingar

Hästar som ska tävla i galopptävlingar i Sverige, Danmark eller Norge behöver inte ha hälsointyg när de reser mellan dessa länder. Hästarna kan resa utan hälsointyg i upp till tio dagar från utförseldatum till datum för återinförsel in i ursprungslandet. En lista med anläggningsid

Tänk på det här:

 • När du åker till tävlingen måste du kunna visa att hästen ska tävla genom att till exempel visa en startlista eller ett nordenintyg. Nordenintyget kan tränaren ladda ner i Galoppappen i inloggat läge.
 • När du reser tillbaka måste du visa en dokumentation på att hästen startat, exempelvis en resultatlista. Dokumentationen ska kunna visas upp på anmodan i tullen vid återresan.
 • Du ska också ha med en egenförsäkran innehållande uppgifterna nedan. Du kan även använda blanketten "Egenförsäkran" som du hittar nedan.
  • ursprungsplats som ska vara en registrerad anläggning
  • destination - anläggningsid finns i filen nedan
  • platser för vila
  • transportmedel och transportör - tänk på att transportören ska vara registrerad
  • hästarnas identitetsnummer (UELN nr)
  • en försäkran om att djuren inte kommer från en anläggning med restriktioner eller onormal dödlighet utan fastställd orsak och att djuren inte haft kontakt med djur som omfattas av förflyttningsrestriktioner

Anläggningsid till Skandinaviska galoppbanor.pdf

Egenförsäkran.pdf

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Starta häst utanför Skandinavien

Tränaren ansvarar för anmälning och startanmälning.

Kontakta Svensk Galopp när du anmäler till utomskandinaviska länder för att vi ska kunna skicka ett fullständigt performance till aktuell organisation.

Kontakta även Svensk Galopp senast tre dagar innan aktuell startanmälan genom att maila sport@svenskgalopp.se och anette.boija@svenskgalopp.se. OBS! Du ska maila både sporten och Anette Boija.

Då utfärdas en Racing Clearance Notification (RCN) som skickas till den utländska organisationen. För att detta ska kunna utfärdas korrekt vill vi ha in följande uppgifter:

 • Namn på häst
 • Land och namn på galoppbanan hästen avser starta
 • Loppnummer och loppnamn
 • Datum för utresa och hemkomst
 • Kontaktperson inkl. telefonnummer under resan

RCN är en bekräftelse på att hästen är utan restriktioner, att tränaren har giltig licens och är utan skulder och att ägaren är registrerad hos Svensk Galopp och är utan skulder. Hästen kan nekas start om RCN saknas.

Läs mer i SRL Bilaga 3 RCN, BCN och GNM

Kontrollera landets regler och rutiner

När du som ryttare eller tränare ska tävla utomlands är det viktigt att kontrollera det aktuella landets regler och rutiner. Skoreglerna kan skilja sig åt och tungband får inte användas i vissa länder. Vissa länder kräver att hästen är vaccinerad mot EHV. Ibland är det tränaren som står för sadelunderlägg och sadelgjord, och ibland är det jockeyn. I vissa länder måste man ansöka om att få ha reklamlogo på täcken, jackor och jockeydress.

Samarbete om fakturor och utbetalningar

Vi har ett samarbete med flera utländska förbund gällande prispengar och kostnader. Läs mer på sidan om fakturering och utbetalning.