Fakturor och utbetalningar

Läs om utbetalningar, fakturor och kvittning av fakturor. Här finns också information om hur du anmäler dig för e-faktura och hur du går tillväga om du har tävlat utomlands.

Betalning av fakturor från Svensk Galopp

Betalning av fakturor görs till bankgiro 5201-2820.

För betalning från utlandet behövs Swiftkod: NDEASESS och IBAN: SE41 9500 0099 6018 0917 6926.

På fakturan finns alla uppgifter du behöver för att genomföra betalningen. För betalning via internet måste du ange fakturans OCR-nummer. Betalar du på annat sätt är det viktigt att du anger kundnummer och fakturanummer så inbetalningen registreras på rätt faktura.

Utbetalning av prispengar

Prispengar vunna i Sverige och andra tillgodohavanden utbetalas den 13:e månaden efter start. Om den 13:e infaller på en helg betalas pengarna vardagen innan helg.

Du måste ha anmält ett konto för att få pengarna utbetalda. Svensk Galopp kan göra utbetalning till bankgiro, bankkonto och personkonto.

Kontoanmälan görs på blanketten Anmälan om bankkonto bankgiro eller IBAN. Glöm inte att du måste bifoga en kopia på ditt ID.

Om du vill byta konto för utbetalning måste du skicka in en ny blankett.

Pappersfakturor och e-fakturor

Faktureringsavgiften för pappersfakturor är 45 kronor.

Om du tar emot din faktura som pdf via e-mail är det ingen faktureringsavgift.

Maila ekonomi@svenskgalopp.se och uppge kundnummer samt vilken mailadress du vill registrera.

Kvittning av fakturor mot tillgodohavande

Om en faktura är förfallen och det vid nästa faktureringstillfälle skapas ett tillgodo så kvittas den förfallna fakturan automatisk.

För att kvittning inte ska ske, är det viktigt att fakturan betalas innan förfallodatum.

Kvittning av fakturor för ridarvoden

För kvittning av fakturor för ridarvoden gäller speciella rutiner.

Det kan hända att ni under en månad mottar flera fakturor, exempelvis en faktura från Svensk Galopp och en TDS-faktura från en jockey. Även om en av dessa fakturor skulle vara en kreditfaktura och den andra en debetfaktura kommer dessa inte att kvittas mot varandra direkt i faktureringen. Det beror på att det är olika leverantörer. Kunden måste därför själv betala in debetfakturan.

Om debetfakturan hunnit förfalla tills nästa fakturering kvittas denna mot eventuellt tillgodo.

Om du vill att faktura och tillgodo från olika bolag kvittas direkt mot varandra redan vid fakturering kan du begära samavisering genom kontakta Svensk Galopps ekonomiavdelning.

Utbetalningar och fakturor från andra länder

Svensk Galopp har samarbete med Norge, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Irland när det gäller betalningar och utbetalningar för svenskar. Detta gäller endast fullblodsorganisationerna, inte organisationerna för arabiska fullblod.

Alla fakturor från dessa länder till svenska ägare, tränare och jockeys betalas av Svensk Galopp. Beloppet belastar kundens konto i Sverige vid nästkommande fakturering. Om du får en faktura från någon av dessa länder ska du inte betala den. Däremot är bra om du sparar fakturan som underlag för att jämföra med nästa faktura från Svensk Galopp.

Detsamma gäller tillgodohavande som skickas från dessa länder. Svensk Galopp mottar pengarna från utlandet och för sedan in dessa på ditt konto till nästkommande fakturering en månad senare.

Danmark ingår inte i detta avtal så betalning och utbetalning sköts direkt mellan dig och Dansk Galop.

Kundkonto

Alla ägarskap, tränare, ryttare och hingsthållare har ett kundkonto hos Svensk Galopp.

Ditt konto-id står på fakturan.

Till kontot debiteras och krediteras exempelvis anmälningsavgifter, registreringar, prispengar och ridarvoden. Detta sker med automatik direkt i Svensk Galopps debiteringssystem.

Du kan se dina fakturor på Mina sidor på Galoppappen.

För ägarskap är kontoavgiften är 60 kronor per månad. I avgiften ingår information och upplysningar om transaktioner på en månadsfaktura, avräkningsrutiner med utländska förbund och hjälp med kravrutiner och amorteringsplaner.

Faktureringen sker den 6:e i varje månad. Om du har något till godo, betalas det ut den 13:e varje månad.

Kontoinnehavare för ägarskap är ägarskapets företrädare.

Avgifter

Svensk Galopps avgifter finns i dokumentet Avgifter.

Vanliga frågor och svar

Det är endast företrädaren som får originalfakturan och blir betalningsansvarig. Läs mer på sidan om praktisk information för hästägare.

När danska ägare vill ha prispengar från svenska lopp utbetalda så ska de kontakta Svensk Galopps ekonomiavdelning via mail ekonomi@svenskgalopp.se eller telefon.

Om du ska skicka en faktura till Svensk Galopp är det viktigt att du använder korrekt företagsnamn och adress. Se mer på sidan om faktureringsuppgifter.

Du kan se dina fakturor när du loggar in på Mina sidor på Galoppappen.

Relaterade sidor

Rock The Legend med fol CC Legend

Bidragsbestämmelser

Rock The Legend med fol CC Legend

Svensk Galopp delar ut bidrag till hästägare, uppfödare och tränare. Det är också möjligt att få transportbidrag. På den här sidan kan du läsa om de olika bidragen.

Läs mer
Göteborg Galopp 0033MOF200816-05261 Magnus Östh.jpg

Försäkring och avtal

Göteborg Galopp 0033MOF200816-05261 Magnus Östh.jpg

Det är viktigt att du har ett försäkringsskydd. På den här sidan finns information om det försäkringsskydd som du har under din verksamhet inom galoppsporten och vilka försäkringar som du själv behöver teckna.

Läs mer
Bokföring dreamstime_l_166713167.jpg

Fakturering för ryttare

Bokföring dreamstime_l_166713167.jpg

Professionella ryttare och lärlingar kan själva registrera ridarvoden, ryttarprocent och reseräkningar via vår hemsida. Tjänsten kallas TDS.

Läs mer