Galoppdomstolar och ansvarsnämnd

Inom galoppsporten finns lokala galoppdomstolar, en galoppöverdomstol och en ansvarsnämnd. På den här sidan kan du läsa om deras roller.

Den lokala galoppdomstolen

Varje tävlingsdag följs av en lokal galoppdomstol.

Ledamöterna i den lokala galoppdomstolen ska se till att alla regler efterföljs av de aktiva. Den lokala galoppdomstolen består av tre eller fyra ledamöter varav en är ordförande.

Den lokala galoppdomstolens rapporter

Ärenden utanför tävlingsdag

Rapport LGD 16.2.23

Galoppöverdomstolen

Galoppöverdomstolens uppgifter

Galoppöverdomstolen har fyra uppgifter. Den prövar:

  • Överklagande av lokala galoppdomstolens beslut. De flesta av lokala galoppdomstolens beslut kan överklagas till Galoppöverdomstolen. Beslut om diskvalificering eller ändring av ordningsföljden i en löpning är exempel på beslut som inte kan överklagas.
  • Överklagande av Licenskommitténs beslut.
  • Överklagande av Ansvarsnämndens beslut.
  • Krav på ersättning som riktas mot Svensk Galopp. Har Svensk Galopp eller en tävlingsfunktionär gjort en bedömning som anses stå i uppenbar strid mot tävlingsreglementet, stadgad praxis eller om det annars föreligger särskilda skäl kan krav på ekonomisk kompensation riktas mot Svensk Galopp.

Galoppöverdomstolen ledamöter

Ronney Hagelberg, ordf
Gisela Jardby, vice ordf
Eva-Lena Bergqvist
Madelene Winberg

Björn Eklund, suppl.
Maud Rosendahl, suppl.
Christer Segner, suppl.

Galoppöverdomstolens beslut

Kontaktuppgifter till galoppöverdomstolen

Ronney Hagelberg (ordförande)
hagelb48@gmal.com

Kontaktuppgifter till galoppöverdomstolen

Ronney Hagelberg (ordförande)
hagelb48@gmal.com

Ansvarsnämnden

Frågor om påföljder vid otillåten användning av läkemedel eller brott mot ordningsreglerna vid medicinering avgörs av Ansvarsnämnden. Ansvarsnämnden består av sex ledamöter, varav två är lagfarna. Dessutom ska en person vara veterinär. Ansvarsnämndens beslut går att överklaga till Galoppöverdomstolen.

Ansvarsnämndens beslut

Fler sidor om organisationen

DSC_2928.jpg

Vårt uppdrag

Svensk Galopp Ideell Förening (SGIF) arrangerar galopptävlingar, driver galoppbanor, håller utbildningar och är avelsförbund för fullblod. Dessutom har Svensk Galopp flera andra roller och uppgifter. På den här sidan kan du läsa om vad Svensk Galopp gör.

dreamstime_l_136686950.jpg

Årsredovisningar

De senaste årsredovisningarna för Svensk Galopps bolag kan du läsa eller ladda ner på den här sidan.

dreamstime_l_71303104.jpg

Styrelse och valberedning

Svensk Galopp har en styrelse som består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår vilka som ska ingå i styrelsen. Här kan du läsa om vilka personer som är med i styrelsen och valberedningen.

dreamstime_l_127039597.jpg

Föreningsstämmor

På den här sidan finns protokoll från Svensk Galopps föreningsstämmor.

Publik framför galopphästar på Göteborg Galopp.jpg

Galoppsällskap och fullmäktige

Tre galoppsällskap äger tillsammans Svensk Galopp. På den här sidan kan du läsa om sällskapen och hitta kontaktuppgifter till alla fullmäktigeledamöter.

MOF200705-04420 Magnus Östh.jpg

Kommittéer

Inom Svensk Galopp finns flera kommittéer. På den här sidan kan du läsa om vilka som ingår i våra kommittéer.

188FMO160619_6161.jpg

Strategisk verksamhetsplan 2019-2023

Den strategiska verksamhetsplanen antogs 2019 och genomsyrar utvecklingen av svensk galoppsport.

Tävling Arabgaloppör Elina Björklund.jpg

Organisationsstruktur

På den här sidan hittar du en översikt av Svensk Galopp ideell förening och Svensk Galopp AB.