Signalementsbeskrivning och chipmärkning

Signalementbeskrivning och chipmärkning ska göras av svensk veterinär eller av Svensk Galopp godkänd ID-kontrollant.

Signalementsbeskrivning

Signalementsbeskrivning göra i samband med fölregistrering, import eller vid ansökan om ett duplikatpass.

Den ska vara gjord i Sverige av svensk veterinär eller av Svensk Galopp godkänd ID-kontrollant (ID-kontrollant med chipmärkarutbildning) enligt gällande reglemente.

Viktigt att följa anvisningarna

Vid signalementsbeskrivning för fölregistrering och duplikatpass kan du endast att använda det konturdiagram som sänds ut av Svensk Galopp, då vi använder blanketten för att tillverka hästpasset. Det kan inte skrivas ut utan måste skickas på posten. Konturdiagram för anmälan om import kan skrivas ut från vår hemsida.

Det är viktigt att veterinären eller ID-kontrollanten läser igenom anvisningarna på första sidan av blanketten för ansökan om inregistrering, då det skiljer sig mellan olika hästraser och förbund. Om anvisningarna inte följts kommer avritningen att återsändas för komplettering.

Det är till exempel viktigt att tänka på att använda korrekt färger på pennorna och att signalementbeskrivningen ska innehålla minst fem virvlar och tecken, helst fler. Hästens samtliga virvlar på huvud, hals, bål och ben skall markeras.

Signalementsbeskrivningen är sedan 2016 endast giltigt om tecknen är ritade med röd kulspetspenna (köttfärgade tecken ska vara helt ifyllda) och virvlar med svart kulspetspenna.

Chipmärkning

Om hästen inte är chipmärkt skall hästen chipmärkas i samband med att signalementsbeskrivningen görs.

Hästar födda i Sverige år 2006 eller senare är chipmärkta som föl. Om en svenskfödd häst som är född mellan 2002 och 2005 ska få ett nytt pass, så måste hästen chipmärkas. Chipmärkning av ännu äldre hästar är inte obligatoriskt i Sverige, men vissa länder kräver detta.

Så går chipmärkning till

Innan chipmärkning görs ska veterinären eller ID-kontrollanten först kontrollera om hästen redan är chipmärkt. Är hästen chipmärkt ska veterinären eller ID-kontrollanten kontrollera att numret stämmer med passet. Om hästen är svenskfödd och inte är chipmärkt ska hästen chipmärkas med mikrochip (ISO standard 11784).

Ett chip sättas mitt på halsens vänstra sida, ca en handsbredd nedanför mankammen.

Mikrochipkoden ska fästas i hästpasset på sidan med konturdiagrammet tillsammans med veterinärens eller ID-kontrollantens stämpel, underskrift och datum. Därmed intygar veterinären eller ID-kontrollanten även att hästens identitet stämmer. Överblivna mikrochipkoder sändes till Svensk Galopp tillsammans med en kopia av konturdiagrammet i passet.

Chipmärkning av utlandsfödda hästar

Om hästen är född utomlands skall först födelselandets organisation kontaktas för ett godkännande att hästen kan chippas med ett svensk mikrochip. Vissa länder kräver att landets egna mikrochip används till hästar födda hos dem. Kontakta Svensk Galopp som hjälper till att kontakta födelselandets organisation.

Godkända veterinärer och id-kontrollanter

Alla veterinärer med svensk veterinärlegitimation kan anlitas för signalementsbeskrivning och chipmärkning. Du kan också anlita en ID-kontrollanter med chipmärkarutbildning: ID-kontrollanter, Chipmärkare SH

Glöm inte att kontrollera med ID-kontrollanten att han/hon har ansvarsförsäkring och F-skattsedel. Listan garanterar endast att de har rätt utbildning.