Breeders' Trophy

Breeders' Trophy är ett antal lopp för två-, tre- och fyraåriga hästar fallna efter till serien anslutna hingstar. Här finns de stora pengarna och det är självklart en stor fördel om din häst är ansluten till serien.

Breeders’ Trophy instiftades i Sverige på 1980-talet, med det amerikanska Breeders’ Cup som förebild. Endast avkommor till avelshingstar anslutna till serien är startberättigade.

Hingstar ansluts före betäckningssäsongen inleds

Hingstarna ansluts före den betäckningssäsong då de kommande starthästarnas mödrar ska betäckas. Om ett föl som föds år 2022 ska kunna delta i Breeders-serien, måste hingsten anmälas innan betäckningssäsongen inleds år 2021. Avgiften är densamma som kostnaden för hingstens totala betäckningsavgift.

Det är möjligt för andra personer än hingstägaren att ansluta en hingst. Om till exempel flera personer avser att låta betäcka sina ston med samma hingst, så kan man gå samman och ansluta denna hingst till Breeders-systemet. De avkommor som senare blir resultaten av betäckningarna är berättigade att anmälas till löpningsserien. Viktigt vid anmälan är att hingstägaren skriftligen ger sitt godkännande.

Tidig anmälan ger stor pott

Nästan alla skandinaviskuppfödda hästar, och vissa utländska, anmäls till serien. De deltagande hästarna anmäls till serien redan som föl eller ettåringar.

För de anmälda hästarna betalas sedan ett antal olika insatser under de kommande åren fram till respektive löpning avgörs. Om hästen säljs, övergår ansvaret för att fortsätta betala insatserna - eller stryka hästen ur systemet - på den nye ägaren.

Det är inte möjligt att efteranmäla en häst till Breeders-serien.

Flera olika lopp

Breeders-serien i Sverige, Norge och Danmark har sett lite olika ut under åren.

I Sverige rids det numera tre lopp. Breeders’ Trophy Juvenile för 2-åringar över 1400 meter gräs, Breeders’ Trophy Classic för 3-åringar över 1750 meter gräs samt Breeders’ Trophy Mile för 4-åringar över 1600 meter gräs. Dessutom finns det ett Consolation-lopp för treåringar.

I Norge rids Breeders’ Prize Classic för treåringar, medan man i Danmark bara har en löpning, Breeders’ Cup, som är för fyraåriga hästar.

Skandinaviskt samarbete

Det finns ett samarbete mellan Breeders-systemen i Sverige, Danmark och Norge, så att en hingst som ansluts i ett av länderna automatiskt blir ansluten till samtliga tre system.

I den skandinaviska breeders-serien ryms det svenska Breeders’ Trophy-konceptet, det norska Breeders’ Prize, och det danska Breeders’ Cup. Det gemensamma namnet för serien är Scandinavian Breeders' System.

På samma sätt kommer de föl eller ettåringar som anmäls till något av de tre systemen automatiskt med även i de båda andra, fram till och med andra insats, som erläggs på vintern då hästen ska fylla två år.

För föl födda mellan 2017 och 2019 måste ägaren aktivt välja att stå kvar i, eller välja bort, någon eller några av loppen, och sedan betalar man separata insatser till alla tre systemen. Samtliga hästar anmälda i Sverige ska innan tredje insats alltså anmälas akrtivt till Danmark och Norgeför att kvarstå i deras respektive löpningar

För föl födda 2020 och senare måste ägarna innan tredje insats aktivt anmäla om de vill att deras hästar ska vara med i alla system eller bara ett eller två. I det fall ingen anmälan görs står hästen endast kvar i registreringslandets Breeders-system (Breeders’ Prize Classic och Dansk Breeders Cup). Efter tredje insats måste således även strykning göras i respektive lands Breedersserie.

Propositioner och anmälan

Propositioner

Mer information om Dansk Breeders

Mer information om Norsk Breeders


Anmälningar till Breeders-serien


Strykningar ur Breeders-serien

Strykningar görs till respektive lands förbund:

Propositioner och anmälan

Propositioner

Mer information om Dansk Breeders

Mer information om Norsk Breeders


Anmälningar till Breeders-serien


Strykningar ur Breeders-serien

Strykningar görs till respektive lands förbund: