Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp
Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp
Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp

Policys för sociala medier

Tävlingsregler

Svensk Galopp AB arrangerar tävlingar på sociala medier i våra olika kanaler. Innehåll och pris kan skilja sig men kanalerna vi publicerar på är generellt Facebook och Instagram. Det händer också att vi arrangerar publiktävlingar under våra event.

I annonsen/inlägget framkommer det vad tävlingen går ut på, vad du uppmanas att göra för att vara med och under vilken tidsintervall som tävlingen sträcker sig. Även hur vinnaren kontaktas framkommer i annonsen/inlägget. Vinnaren väljs ut av Svensk Galopps marknadsavdelning. Ledning eller anställda (eller närstående) på Svensk Galopp kan inte vinna i tävlingen.

De person- och kontaktuppgifter du som tävlar lämnar i samband med tävlingen behandlas av Svensk Galopp AB för att tävlingen ska kunna administreras. Uppgifterna ges inte ut till tredjepart och förvaras enligt GDPR.

Tävlingarna är en del av Svensk Galopps marknadsföring. Genom att delta i tävlingarna medger du att du godkänt tävlingsvillkoren.

Lycka till!