Regler och tillstånd för hästverksamhet

På den här sidan kan du läsa om tillstånd för din hästverksamhet och foderanläggning. Det är viktig information för dig som ska starta eller redan driver träningsverksamhet och uppfödning.

Tillstånd för hästverksamhet

Om du har yrkesmässig hästverksamhet eller om du tar emot fyra hästar eller fler på din anläggning för till exempel träning behöver du tillstånd från länsstyrelsen.

Tillstånden har införts för att länsstyrelsen ska se att du har tillräckliga kunskaper för att bedriva din hästverksamhet och att anläggningarna där hästarna ska vistas är lämpliga.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Du söker tillstånd hos din länsstyrelse.

Kompetensbevis för hästtransportörer

För att höja säkerheten och välbefinnandet för hästar som transporteras finns en transportförordning som i många fall kräver ett giltigt kompetensbevis för hästtransport. Bestämmelserna gäller inom hela EU.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Studiefrämjandets utbildning är godkänd av Jordbruksverket och dess examination leder vid godkännande fram till ett kompetensbevis för hästtransport.

Läs mer på Studiefrämjandets hemsida.

Tillstånd för foderanläggning

Hästhållare i företagsform räknas som foderföretagare. Alla foderföretagare ska anmäla sin foderanläggning till Jordbruksverket.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Registrering av anläggning

Senast den 1 oktober 2021 ska alla som driver en anläggning med hästar ha registrerat sin anläggning och därmed ska alla hästar ha en hemadress. De nya reglerna är beslutade av EU och finns i den nya EU-förordningen Animal Health Law (AHL), även kallad djurhälsoförordningen.

Registreringen görs via Jordbruksverkets hemsida.

För mer information, se Jordbruksverkets information om anläggning för djur och avelsmaterial

Fler sidor om hästhållning och välfärd

Tävling vinnarcirkeln21nov2020 Elina Björklund.jpg

Värdegrund för tävling med häst

Tävling vinnarcirkeln21nov2020 Elina Björklund.jpg

Friska och välmående hästar är förutsättningen för galoppsporten i Sverige. Här kan du läsa värdegrunden för träning och tävling inom galoppsporten.

Läs mer
Häst nyser dreamstime_l_193617783.jpg

Smittskydd och vaccination

Häst nyser dreamstime_l_193617783.jpg

Det är viktigt att våra hästar är friska. Här kan du läsa om vaccinationer och de andra smittskyddsregler som gäller inom galoppsporten.

Läs mer
Ultraljud dreamstime_l_62561286.jpg

Antidopning, karenstider och behandlingsjournal

Ultraljud dreamstime_l_62561286.jpg

All otillåten medicinering klassas som dopning. På den här sidan finns information om anti-dopning, medicinering, karenstidslistor och behandlingsjournaler.

Läs mer
Stall.jpg

Stallbesiktning

Stall.jpg

Det finns två typer av stallbesiktningar hos galopptränare: campkontroller som utförs av Travarhälsan och stallbesiktningar som utförs av veterinär. Här kan du läsa om vad det innebär och när du behöver göra en stallbesiktning.

Läs mer