Antidopning, karenstider och behandlingsjournal

All otillåten medicinering klassas som dopning. På den här sidan finns information om anti-dopning, medicinering, karenstidslistor och behandlingsjournaler.

Antidopning

Dopning av häst är, enligt djurskyddslagen, behandlingar eller åtgärder som vid tävling eller träning kan medföra positiva eller negativa förändringar av hästens aktuella prestationsförmåga eller temperament.

I galoppsporten utgår vi ifrån att enbart friska hästar ska tävla. Det betyder att det i princip är nolltolerans mot läkemedel och andra behandlingar i samband med tävling, och träning som kan jämställas med tävling.

Varje år tar vi cirka 300 dopningsprov. Prover tas främst i samband med tävling, men även på hästar i träning. Lyckligtvis är det väldigt få prover som är positiva.

I Svensk Galopp finns ett tränaransvar som är strikt. Det innebär att tränaren alltid är ansvarig om hästen testar positivt för en otillåten substans. Det är upp till våra domstolar att bedöma om en häst fått i sig en otillåten substans genom en avsiktlig handling, oaktsamhet eller om det ligger utom tränarens kontroll, alternativt att tränaren inte kan visa hur det skett.

Läs mer i Skandinaviskt Antidopningsreglemente.

Karenstidslistor

Här hittar du listan med de karenstider som gäller för tävling, och med tävling jämställd träning, för vissa preparat, substanser, behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder.

Observera att karenstiderna som anges är ett minimum. Om en substans hittas i ett dopningsprov från en häst är det ett positivt prov oavsett om substansen gavs till hästen utanför den angivna karenstiden.

Varje ny lista ersätter den närmast föregående:

Karenstidstids-och-forbudslista_240101

List over prohibited substances and withdrawal times (1) Valid from 01.01.24

Behandlingsjournal

Hästens tränare måste alltid föra en journal vid behandling av häst. Alla åtgärder som medför någon karenstid inför start ska dokumenteras.

Det är ur djurskyddssynpunkt viktigt att både tränaren och Svensk Galopp har tillgång till en god dokumentation av utförda åtgärder på våra hästar.

Svensk Galopp har tagit fram ett förslag till blankett. Det går bra att använda en annan blankett eller ett dataprogram, men du måste följa minimikraven enligt instruktionerna nedan.

Behandlingsjournal ifyllbar

Alla tränare ska se till att behandlingsjournal förs och att dessa journaler förvaras på ett säkert sätt i 12 månader efter senast införda anteckning.

Alla åtgärder som medför någon karenstid inför start (mer än 0 dagar) ska dokumenteras. Det kan vara tillförsel av medicin, akupunktur, blistring, ultraljudsbehandling etc. Åtgärderna ska dokumenteras i samband med behandling.

I behandlingsjournalen ska tränaren notera följande uppgifter: Datum, hästnamn, diagnos, medicinbenämning eller åtgärd, karenstid för start enligt Svensk Galopps karenstidslista, mängd medicin i förekommande fall, tillförselsätt och signering av ansvarig tränare eller skötare om uppgiften är delegerad samt i förekommande fall veterinär.

Fler sidor om hästhållning och välfärd

Tävling vinnarcirkeln21nov2020 Elina Björklund.jpg

Värdegrund för tävling med häst

Tävling vinnarcirkeln21nov2020 Elina Björklund.jpg

Friska och välmående hästar är förutsättningen för galoppsporten i Sverige. Här kan du läsa värdegrunden för träning och tävling inom galoppsporten.

Läs mer
Häst nyser dreamstime_l_193617783.jpg

Smittskydd och vaccination

Häst nyser dreamstime_l_193617783.jpg

Det är viktigt att våra hästar är friska. Här kan du läsa om vaccinationer och de andra smittskyddsregler som gäller inom galoppsporten.

Läs mer
Stall.jpg

Stallbesiktning

Stall.jpg

Det finns två typer av stallbesiktningar hos galopptränare: campkontroller som utförs av Travarhälsan och stallbesiktningar som utförs av veterinär. Här kan du läsa om vad det innebär och när du behöver göra en stallbesiktning.

Läs mer
Hönät _D7C1179.jpg

Regler och tillstånd för hästverksamhet

Hönät _D7C1179.jpg

På den här sidan kan du läsa om tillstånd för din hästverksamhet och foderanläggning. Det är viktig information för dig som ska starta eller redan driver träningsverksamhet och uppfödning.

Läs mer