Vår värdegrund

Svensk Galopps värdegrund gäller för alla licensinnehavare, anställda, konsulter, funktionärer och förtroendevalda inom Svensk Galopp. Här kan du ta del av värdegrunden.

Licensinnehavare, anställda, konsulter, funktionärer och förtroendevalda inom Svensk Galopp har alla ett gemensamt ansvar för hur vi agerar och för hur vi framställer galoppsporten.

Vi ska föregå med gott exempel, följa de regler och normer som finns och stå för ett sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor. I galoppsporten spelar hästarna huvudrollen och hästarnas välbefinnande ska alltid komma i första hand - före krav från tränare, ägare, uppfödare, spelare och andra.

En fri och öppen debatt gagnar galoppsporten. Samtidigt är det viktigt att vi respekterar och visar hänsyn till varandra i ord och handling och strävar efter konstruktivitet och saklighet när vi framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och sociala medier.

Vi ska alla verka för att locka nya intressenter till galoppsporten genom att vara goda ambassadörer. Till galoppsporten är alla välkomna- oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar.

Vi måste alla reagera, agera och ta ansvar om någon bryter mot våra överenskomna riktlinjer. De etiska och moraliska frågorna ska ständigt beaktas.

Att tävla på lika villkor, vara ärlig och en god medmänniska är viktiga förutsättningar för vår galoppsport. Vi ska därför aktivt verka och agera mot fusk, dopning, mobbning och våld.

Vi ska även värna miljön och sträva efter en minskad miljöpåverkan.

För oss handlar galoppsport om rättvisa, respekt, värdighet och glädje - och vi agerar för att visa det!

En särskild värdegrund finns för tävling och träning med häst.

Fler sidor om Svensk Galopp

DSC_6561.jpg

Organisation

DSC_6561.jpg

På de här sidorna kan du läsa om Svensk Galopps organisationsstruktur och ta del av stämmoprotokoll och årsredovisningar.

Läs mer
Kontakt dreamstime_l_56206389.jpg

Kontakt

Kontakt dreamstime_l_56206389.jpg

Här finns kontaktuppgifter till Svensk Galopp.

Läs mer
MOF190606-109811 Magnus Östh.jpg

Ung Galopp

MOF190606-109811 Magnus Östh.jpg

Ung Galopp är ett initiativ för dig som är mellan 7 och 25 år. Som medlem får du fri entré till våra galoppbanor och rabatter på Svensk Galopps kurser och hos flera företag inom galoppsporten.

Läs mer
Startboxar 20191020-AHK_6516 Amie Karlsson.jpg

Företagssamarbeten

Startboxar 20191020-AHK_6516 Amie Karlsson.jpg

Som partner med Svensk Galopp blir du en del av den spännande galoppsporten. Du kan profilera ditt företag samtidigt som du bidrar till att utveckla galoppsporten i Sverige.

Läs mer
Bara TOP 3

Projekt Bara Galopp

Bara TOP 3

Projekt Bara Galopp är benämningen på det projekt som har som slutmål att anlägga en ny galoppbana för Sverige i Skåne. På den här sidan finns information och nyhetsuppdateringar om projektet.

Läs mer
Mobiltelefon dreamstime_s_137894262.jpg

Om webbplatsen

Mobiltelefon dreamstime_s_137894262.jpg

På de här sidorna hittar du övergripande information om vår webbplats och ditt användarkonto. Här finns också information om Svensk Galopps integritetspolicy.

Läs mer