Foto: Mimmi Jarl/Svensk Galopp
Foto: Mimmi Jarl/Svensk Galopp
Foto: Mimmi Jarl/Svensk Galopp

Hästens nationalitet

På den här sidan kan du läsa om hästens nationalitet och vad det innebär att en häst är svenskuppfödd.

Suffixet anger var hästen är född

Alla hästar har ett suffix. Suffixet är två eller tre bokstäver som står inom parentes efter hästens namn. Suffixet visar var hästen är född. Det ändras aldrig, även om hästen exporteras till ett annat land.

Exempel på vanliga suffix är GB för Storbritannien, IRE för Irland och DEN för Danmark.

Alla svenskfödda hästar får suffixet SWE. Suffixet anges vanligtvis inte om hästen är född i det land där namnet publiceras. De hästar som inte har något suffix och startar i Sverige är födda i Sverige.

En förteckning över alla suffix finns i SRL Bilaga 1 Suffix.

Vad innebär det att vara svenskuppfödd?

En häst kan räknas som svenskuppfödd även om den har ett annat suffix än SWE. Då kan suffixkoden anges med små bokstäver. Det innebär att hästar med andra suffix ibland startar i löpningar för svenskuppfödda hästar. Deras ägare får hästägarpremier och uppfödarna får uppfödarpremier på samma sätt som om hästen vore född i Sverige.

Det finns också fall där en häst är född i Sverige men inte uppfyller alla kriterier för att räknas som svenskuppfödd. Då räknas hästen som "svenskfödd".

Definition av svenskuppfödd och svenskfödd häst

I Skandinaviskt Registerings- och Licensreglemente finns definitionerna för vilka hästar som räknas som kan räknas som svenskuppfödda och vilka hästar som endast anses vara svenskfödda.

Nedan finns utdrag av texter i reglementet. Om det är några skillnader i innebörden mellan den här texten och regelverken, så är det skrivningen i regelverken som gäller.

Med svenskuppfödd häst förstås häst som undan svenskregistrerat sto

  1. är född i Sverige och som har stannat där till den 1 juni påföljande år eller som för betäckning av modern följt henne till utlandet och därefter återinförts till Sverige inom födelseåret och stannat kvar där till den 1 juni nästa år
  2. är född i utlandet och som införts till Sverige inom födelseåret och stannat kvar där till den 1 juni nästa år. Registreringen i Sverige av fölets moder ska ske före fölets födsel.

Med svenskfödd häst förstås häst som är född i Sverige undan registrerat sto men som inte uppfyller villkoren i övrigt enligt första stycket för att anses som svenskuppfödd.

Mer information finns i Skandinaviskt Registerings- och Licensreglemente.

Med dansk-, norsk- och svenskuppfödd häst förstås häst som undan sto registrerad utanför Skandinavien är född utanför Skandinavien och som tillsammans med modern förs in till Danmark, Norge eller Sverige senast sju månader efter födelsen dock senast den 31 december födelseåret och som stannar här till den 1 juni följande år. För registrering av sto och av fölet krävs att förutsättningarna enligt nedan är uppfyllda.

  1. Stoet ska inte ha varit registrerat i ett skandinaviskt land tidigare
  2. Ansökan om registrering av stoet ska göras hos Skandinavisk Galopp innan stoet fölar  och beslutas av Skandinavisk Galopp senast en månad efter det att alla handlingar inkommit
  3. Stoet ska föras in till Danmark, Norge eller Sverige. Ansökan om import ska göras på sedvanligt sätt inom åtta månader från fölets födelse, se 2 kap 21 §
  4. Fölet ska registreras i födelselandet hos den utländska galopporganisationen
  5. Fölanmälan ska göras till Skandinavisk Galopp inom tre månader från fölets födelse
  6. Avritning av fölet ska göras av veterinär i landet där den ska registreras på respektive organisations konturdiagram senast åtta månader efter födelsen dock senast den 31 december födelseåret. I Sverige kan avritningen också göras av godkänd ID-kontrollant.

Mer information finns i Skandinaviskt Registerings- och Licensreglemente.

Fler sidor om avel och uppfödning

Stuteri DSC_0796 Amie Karlsson.JPG

Fullblodsavel i Sverige

Stuteri DSC_0796 Amie Karlsson.JPG

I Sverige föds varje år ungefär 150-200 engelska fullblod. På den här sidan kan du läsa om fullblodsavel i Sverige och hitta statistik om avel.

Läs mer
Tävling Bro19juni16-9-2 Amie Karlsson.jpg

Stamboken

Tävling Bro19juni16-9-2 Amie Karlsson.jpg

Stamboken för engelska fullblod förs av Svensk Galopp. Stamboken kallas Svensk stuteribok för fullblod (SvSF).

Läs mer
Avelshingst DSC_0742 foto Amie Karlsson.JPG

Avelshingstar

Avelshingst DSC_0742 foto Amie Karlsson.JPG

På de här sidorna finns information och praktiska råd för dig som äger en avelshingst eller som ska välja en hingst till ditt sto.

Läs mer
Stuteri DSC_0134 Amie Karlsson.JPG

Praktisk information för stoägare

Stuteri DSC_0134 Amie Karlsson.JPG

Det finns flera saker att tänka på när du har ett avelssto eller om du planerar att köpa ett dräktigt sto. Här finns information om betäckning i Sverige och utomlands samt vad som gäller om du köper ett dräktigt sto utomlands.

Läs mer
AHK_2777 Amie Karlsson.jpg

Uppfödarpremier

AHK_2777 Amie Karlsson.jpg

Uppfödare till svenskuppfödda galopphästar får uppfödarpremier.

Läs mer
Föl AHK_1044-2

Artiklar och fakta om uppfödning

Föl AHK_1044-2

På den här sidan hittar du praktisk information för uppfödare och för dig som är nyfiken på fullblodsavel.

Läs mer