Export

Ska du exportera din häst? På den här sidan kan du läsa om hur du går tillväga.

Regler för export

Export kan förutom vid försäljning till utlandet krävas om häst vistas i utlandet för avelsverksamhet mer än nio månader i följd eller förs ut för att vara i utländsk träning. Om svenskregistrerad häst är i utländsk träning måste den exporteras för att kunna startanmälas.

Om du bara tillfälligt ska föra ut din häst ur landet, läs mer under Tillfällig utförsel av häst. Svensk Galopp tillåter att häst är tillfälligt utförd för att vara i utländsk träning högst nio månader i följd, men mottagarlandet kan ha regler som gör att hästen måste exporteras i samband med att den sätts i träning där.

Läs mer om reglerna i Skandinaviskt Registerings- och Licensreglemente.

Krav på hälsointyg utfärdade i Traces för alla resor inom EU

Den 1 oktober 2021 infördes nya regler med krav på registrering av anläggningar samt hälsointyg utfärdade i Traces för alla resor inom EU.

Distriktsveterinärernas hemsida hittar du mer information om vad som behöver göras och vilka uppgifter som behövs vid registrering.

Tänk på att vara ute i god tid innan du behöver intyget, minst en vecka men helst 2-3 veckor framförallt om du inte skickat till mottagaranläggningen sedan de nya reglerna trädde i kraft.

Tillvägagångssätt

När en häst ska exporteras till utlandet ska detta i anmälas till Svensk Galopp på blanketten Anmälan om export. Avgiften för export debiteras den som skriver under ansökan.

En kopia på hälsointyg utfärdat av en distriktsveterinär ska bifogas i samband med ansökan om export. Då veterinären gör hälsointyget kontrolleras även hästens identitet och därför kräver vi endast ett hälsointyg.

Hälsointyget ska innehålla datum för utfärdandet, hästens namn, registreringsnummer, ett intygande att hästen är frisk samt veterinärens stämpel och underskrift. Jordbruksverket kräver att hälsointyget utfärdas av en distriktsveterinär.

Om hästen är såld ska en försäljningsanmälan, undertecknad av både köpare och säljare, bifogas. Läs mer på sidan om att registrera försäljning.

När alla handlingar är klara utfärdar Svensk Galopp ett exportcertifikat som sedan skickas till exportlandets galoppförbund. Om ägaren står i betalningsskuld till Svensk Galopp kan inte exportcertifikatet utfärdas.

Tänk på att vara ute i god tid eftersom hästen inte får starta eller säljas i exportlandet innan exportcertifikatet kommit dit.

Bestämmelser om utförsel av hästar från Sverige

Informationen på den här sidan handlar om hur du registrerar att din häst är exporterad.

Bestämmelser angående hälsointyg, vaccinationer mm hämtas från gränsveterinär eller Jordbruksverket.

I broschyren Exporthjälpen kan du läsa om hur du går tillväga beroende på till vilket land exporten ska göras.

Bestämmelser om utförsel av hästar från Sverige

Informationen på den här sidan handlar om hur du registrerar att din häst är exporterad.

Bestämmelser angående hälsointyg, vaccinationer mm hämtas från gränsveterinär eller Jordbruksverket.

I broschyren Exporthjälpen kan du läsa om hur du går tillväga beroende på till vilket land exporten ska göras.

Fler sidor om in- och utförsel av häst

Flyg 20190920-AHK_4919 Amie Karlsson.jpg

Tillfällig utförsel

Flyg 20190920-AHK_4919 Amie Karlsson.jpg

När en häst tillfälligt ska föras ut ur landet för träning, avel eller annan orsak finns det flera saker att tänka på. Här kan du läsa om hur du anmäler tillfällig utförsel och återinförsel.

Läs mer
Flyg 20190920-AHK_4947 Amie Karlsson.jpg

Tillfällig införsel

Flyg 20190920-AHK_4947 Amie Karlsson.jpg

När du för in en utlandsregistrerad häst till Sverige för träning, avel eller annan orsak finns flera saker att tänka på.

Läs mer
Flyg 20190920-AHK_4898 Amie Karlsson.jpg

Import och återimport

Flyg 20190920-AHK_4898 Amie Karlsson.jpg

På den här sidan finns information om hur du registrerar din importerade häst.

Läs mer