Praktisk information för stoägare

Det finns flera saker att tänka på när du har ett avelssto eller om du planerar att köpa ett dräktigt sto. Här finns information om betäckning i Sverige och utomlands samt vad som gäller om du köper ett dräktigt sto utomlands.

Betäckning

Betäckning i Sverige

Om du ska betäcka med en hingst uppstallad i Sverige så tänk på att kontrollera att hingsten har betäckningstillstånd. När stoet är betäckt måste du informera hingsthållaren om resultatet av betäckningen, oavsett om stoet föder ett föl, förlorar fölet eller inte blir dräktigt.

Du bör också kontrollera att hingsten är ansluten till Breeders' Trophy-serien.

Vissa hingstar är avelsvärderade och protokollen finns att ladda ner på sidan om avelsvärdering. Om inte hingsten är avelsvärderad rekommenderar vi stoägare att fråga om hingsten har genomgått en annan veterinärundersökning som inkluderar röntgen och endoskopi.

I hingstkatalogen kan hingstägare annonsera om hingstar som är uppställda i Sverige.

Betäckning utomlands

Om du ska åka utomlands och betäcka ditt sto måste du kontrollera med hingsthållaren i landet vilka prover som krävs innan stoet kommer till betäckning.

Du ska också meddela Svensk Galopp att ditt sto tillfälligt ska föras ut ur landet för betäckning. Svensk Galopp utfärdar då en Breeding Clearance Notification (BCN).

Vissa utländska hingstar är anmälda till den skandinaviska Breeders' Trophy-serien.

Inköp av sto

Att tänka på när du köper sto

När du köper ett dräktigt sto så bör du kontrollera om det är du eller säljaren som ska betala språng- och fölavgifterna till hingsthållaren. Du bör också kontrollera att säljaren inte har några skulder som gör att stoet är spärrat hos Svensk Galopp. Läs mer på sidan om praktisk information om hästägande.

Bidrag till import av dräktiga ston

Stoägare kan få bidrag till import av ston. Stoet ska vara dräktigt med en engelsk fullblodshingst som är uppställd utanför Skandinavien. Stoet ska importeras från ett land utanför Skandinavien och ska aldrig ha varit registrerat i Skandinavien. Du ansöker genom blanketten Bidrag för inköp av utländskt dräktigt sto.

Ansökan måste göras före utgången av det kalenderår då stoet förs in i landet. Maxbeloppet är 20 000 kr per sto. Storleken på beloppet är beroende på hur många som ansöker. En uppfödare kan få bidrag för max två ston. För att behålla rätten för bidrag får stoet inte säljas vidare förrän efter kalenderåret det året stoet är avsedd att föla.

Bidraget betalas ut under dessa förutsättningar:

  • Ansökan med uppgift om sto och aktuell hingst ska sändas in till Svensk Galopp före utgången av det kalenderår då stoet importeras (förts in i landet) dvs 31 december året stoet importerats.
  • Stoet ska importeras från ett land utanför Skandinavien.
  • Stoet ska aldrig ha varit registrerat i Skandinavien.
  • Maxbeloppet är 20 000 kr/sto (storleken på beloppet är beroende på hur många som ansöker).
  • Bidraget gäller max två ston per uppfödare.
  • För att behålla rätten för bidrag får stoet inte säljas vidare förrän efter kalenderåret det året stoet är avsedd att föla.
  • Följs inte de uppställda kraven uppkommer återbetalningsskyldighet för stoägaren.

Inköp av sto som fölar utomlands

Om du har köpt ett utlandsregistrerat sto på auktion och hon fölar i utlandet, är det i vissa fall möjligt att få registrera avkomman som svenskuppfödd. Läs mer på sidan om fölregistrering.

Viktiga datum

Viktiga datum för bland annat fölregistering, betäckningstillstånd, betäckningsresultat, avelsvärderingar hittar du i pdf-filen Avelsåret i korthet

Viktiga datum

Viktiga datum för bland annat fölregistering, betäckningstillstånd, betäckningsresultat, avelsvärderingar hittar du i pdf-filen Avelsåret i korthet

Jockeyklubbens avelsbidrag

Jockeyklubben har beslutat att justera och tillfälligt utöka avelsbidragen för att stötta svensk avel. Beslutet omfattar utökning av antal föl undan högklassiga ston som kan få bidrag till två (2 st) och vi har även infört ett transportbidrag för inköp av dräktiga ston utom Skandinavien. Samtliga utökade bidrag gäller inköp från 2022 och föl födda från 2023 och framåt. Efter utvärdering kommer styrelsen besluta om de utökade bidragen blir permanenta, justeras eller avvecklas. Men de är avsedda att inom närmsta framtid underlätta och initiera svenska avel. 

§1 Avelsbidrag 

1.1 Avelsbidrag svenskregistrerat sto med minst ft 82 Jockeyklubbens avelsbidrag, för att stötta Svensk fullblodsuppfödning, om 25 000 kr betalas ut till uppfödaren av första fölet undan ett sto som löpt upp till lägst ft 82 (gäller för föl födda från och med 2020) eller motsvarande internationellt tal. Bidraget kan sökas när fölet har blivit svenskregistrerat hos Svensk Galopp. 

1.2 Tillfällig utökning av avelsbidrag svenskregistrerat sto med minst ft 82 

Jockeyklubben utökar avelsbidraget tillfälligt under 3 år och betalar ut 25 000 kr gällande ett andra (2:a) föl till uppfödaren av sto som löpt upp till lägst ft 82 (gäller för föl födda från och med 2023) eller motsvarande internationellt tal. Bidraget kan sökas när fölet har blivit svenskregistrerat hos Svensk Galopp 

1.3 Tillfällig utökning av avelsbidrag gällande importerat dräktigt sto

Jockeyklubben utökar avelsbidraget tillfälligt under 3 år så att avelsbidrag utbetalas till uppfödaren av dräktigt sto inköpt utom Skandinavien till värde av minst 100 000 SEK (gäller köp från och med 2022). Avelsbidraget kan ej sökas på medföljande föl vid sida till dräktigt sto, utan gäller stoets kommande två(2) föl. Bidragen kan sökas när fölen har blivit svenskregistrerade hos Svensk Galopp. 

1.4 Ansökningstid 

Ansökan ska vara Jockeyklubben tillhanda senast den 1 juni året efter fölets födelseår. Bidraget utbetalas efter godkänd ansökan. Fölets svenska registreringsnummer skall anges. Ofullständig ansökan kommer ej behandlas och ej heller registreras som inkommen. 1.5 Förtydligande Som uppfödare räknas stoets registrerade ägare när stoet fölar 

§2 Transportbidrag.

2.1 Tillfälligt införande av transportbidrag vid köp av dräktigt sto utom Skandinavien 

Jockeyklubben inför ett tillfälligt transportbidrag under 3 år om max 25 000 kr för dräktigt sto som inhandlas och transporteras från land utanför Skandinavien. Sto skall ha inhandlats för över 100 000 kr (gäller köp från och med 2022). Resebidraget gäller mot uppvisande av kvitto för sto, dräktighetsintyg och transportkostnader. Bidraget kan sökas när stoet har blivit svenskregistrerat hos Svensk Galopp. 

Läs mer på Jockeyklubbens hemsida.

Jockeyklubbens avelsbidrag

Jockeyklubben har beslutat att justera och tillfälligt utöka avelsbidragen för att stötta svensk avel. Beslutet omfattar utökning av antal föl undan högklassiga ston som kan få bidrag till två (2 st) och vi har även infört ett transportbidrag för inköp av dräktiga ston utom Skandinavien. Samtliga utökade bidrag gäller inköp från 2022 och föl födda från 2023 och framåt. Efter utvärdering kommer styrelsen besluta om de utökade bidragen blir permanenta, justeras eller avvecklas. Men de är avsedda att inom närmsta framtid underlätta och initiera svenska avel. 

§1 Avelsbidrag 

1.1 Avelsbidrag svenskregistrerat sto med minst ft 82 Jockeyklubbens avelsbidrag, för att stötta Svensk fullblodsuppfödning, om 25 000 kr betalas ut till uppfödaren av första fölet undan ett sto som löpt upp till lägst ft 82 (gäller för föl födda från och med 2020) eller motsvarande internationellt tal. Bidraget kan sökas när fölet har blivit svenskregistrerat hos Svensk Galopp. 

1.2 Tillfällig utökning av avelsbidrag svenskregistrerat sto med minst ft 82 

Jockeyklubben utökar avelsbidraget tillfälligt under 3 år och betalar ut 25 000 kr gällande ett andra (2:a) föl till uppfödaren av sto som löpt upp till lägst ft 82 (gäller för föl födda från och med 2023) eller motsvarande internationellt tal. Bidraget kan sökas när fölet har blivit svenskregistrerat hos Svensk Galopp 

1.3 Tillfällig utökning av avelsbidrag gällande importerat dräktigt sto

Jockeyklubben utökar avelsbidraget tillfälligt under 3 år så att avelsbidrag utbetalas till uppfödaren av dräktigt sto inköpt utom Skandinavien till värde av minst 100 000 SEK (gäller köp från och med 2022). Avelsbidraget kan ej sökas på medföljande föl vid sida till dräktigt sto, utan gäller stoets kommande två(2) föl. Bidragen kan sökas när fölen har blivit svenskregistrerade hos Svensk Galopp. 

1.4 Ansökningstid 

Ansökan ska vara Jockeyklubben tillhanda senast den 1 juni året efter fölets födelseår. Bidraget utbetalas efter godkänd ansökan. Fölets svenska registreringsnummer skall anges. Ofullständig ansökan kommer ej behandlas och ej heller registreras som inkommen. 1.5 Förtydligande Som uppfödare räknas stoets registrerade ägare när stoet fölar 

§2 Transportbidrag.

2.1 Tillfälligt införande av transportbidrag vid köp av dräktigt sto utom Skandinavien 

Jockeyklubben inför ett tillfälligt transportbidrag under 3 år om max 25 000 kr för dräktigt sto som inhandlas och transporteras från land utanför Skandinavien. Sto skall ha inhandlats för över 100 000 kr (gäller köp från och med 2022). Resebidraget gäller mot uppvisande av kvitto för sto, dräktighetsintyg och transportkostnader. Bidraget kan sökas när stoet har blivit svenskregistrerat hos Svensk Galopp. 

Läs mer på Jockeyklubbens hemsida.

Fler sidor om avel och uppfödning

Stuteri DSC_0796 Amie Karlsson.JPG

Fullblodsavel i Sverige

Stuteri DSC_0796 Amie Karlsson.JPG

I Sverige föds varje år ungefär 150-200 engelska fullblod. På den här sidan kan du läsa om fullblodsavel i Sverige och hitta statistik om avel.

Läs mer
Tävling Bro19juni16-9-2 Amie Karlsson.jpg

Stamboken

Tävling Bro19juni16-9-2 Amie Karlsson.jpg

Stamboken för engelska fullblod förs av Svensk Galopp. Stamboken kallas Svensk stuteribok för fullblod (SvSF).

Läs mer
Avelshingst DSC_0742 foto Amie Karlsson.JPG

Avelshingstar

Avelshingst DSC_0742 foto Amie Karlsson.JPG

På de här sidorna finns information och praktiska råd för dig som äger en avelshingst eller som ska välja en hingst till ditt sto.

Läs mer
Föl

Hästens nationalitet

Föl

På den här sidan kan du läsa om hästens nationalitet och vad det innebär att en häst är svenskuppfödd.

Läs mer
AHK_2777 Amie Karlsson.jpg

Uppfödarpremier

AHK_2777 Amie Karlsson.jpg

Uppfödare till svenskuppfödda galopphästar får uppfödarpremier.

Läs mer
Föl AHK_1044-2

Artiklar och fakta om uppfödning

Föl AHK_1044-2

På den här sidan hittar du praktisk information för uppfödare och för dig som är nyfiken på fullblodsavel.

Läs mer