Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp
Jägersro _D752777.jpeg

Arkivbild från Jägersro Galopp.

Svensk Galopp öppnar för en ny galoppbana i Bara

28 juli 2022 23:04

Svensk Galopps fullmäktige samlades på en digital extrastämma den 28 juli för att bestämma inriktningen för arbetet med ny galoppanläggning i Skåne. Stämman beslutade att projektering av en anläggning i Bara i Svedala kommun ska inledas.

Planeringen för en ny galoppbana i Skåne har pågått i flera år. Under en längre tid har det förts diskussioner om lämpliga platser för den nya anläggningen och hur projektet ska finansieras. Det var länge tal på att Svensk Galopp skulle bygga en bana i Bara i Svedala kommun, men i april 2021 beslutade fullmäktige att inte fortsätta med Bara-projektet. Anledningarna var bland annat miljömässiga bekymmer och osäkerhet kring ekonomin, då det var tänkt att projektet skulle ägas och finansieras av Svensk Galopp.

Under de senaste veckorna har en arbetsgrupp utvärderat två möjliga alternativ gällande den nya banan i Skåne. Det ena alternativet är en komplett tävlings- och träningsanläggning i Bara, men som byggs och ägs av en extern finansiär och som Svensk Galopp hyr in sig på. Det andra alternativet är en galoppbana invändigt om travets bana på nya Jägersro samt en extern träningsanläggning.

På extrastämman presenterade arbetsgruppen sina slutsatser. Mot bakgrund av nya möjligheter och arbetsgruppens rekommendationer, beslutade stämman att öppna för att den nya galoppbanan byggs i Bara. En förutsättning är att Svensk Galopp hyr anläggningen. Med detta beslut anser stämman också att en galoppbana på insidan av den nya travbanan på Jägersro inte är lämplig.

Fullmäktige beslutade att följa arbetsgruppens rekommendation, vilket innebär att Svensk Galopps styrelse får i uppdrag att påbörja projekteringen av en galoppanläggning i Bara. Under projekteringen ska bland annat utformning, kostnader och hyresvillkor fastställas. När projekteringen är slutförd ska fullmäktige ta ställning till om ett hyresavtal ska ingås. Stämman beslutade vidare att inrätta en projekteringsgrupp som på uppdrag av styrelsen ska leda arbetet med projekteringen.

Fotnot: Projektering är det utrednings- och förberedelsearbete som föregår ett byggprojekt. Det handlar bland annat om att precisera krav och önskemål, fastställa förutsättningar och villkor och att fram ritningar och handlingar.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Bara miljö TOP Bara miljö TOP

Svensk Galopp har beslutat stärka projektarbetet för etableringen av nya tävlings- och träningsfaciliteter för galoppen i Skåne. Det innebär att samarbetet med Bara Projekt Malmö AB inte förnyas. Förutsättningarna och tilliten för ett fortsatt samarbete som skulle realisera projektet föreligger inte längre. Ambitionen att säkerställa framtiden för skånsk galoppsport ligger fast och arbetet med att presentera ett beslutsunderlag till extrastämman den 10 juni fortgår. Läs mer

Bara fastighet o PGA TOP Bara fastighet o PGA TOP

Den 4 maj var det planerat att projektet Bara Galopp skulle ligga för beslut vid en extra stämma i Svensk Galopp. Läs mer

Möte dreamstime_s_224813480.jpeg Möte dreamstime_s_224813480.jpeg

På torsdagskvällen höll fullmäktige i Svensk Galopp en extrastämma påkallad av Stockholms Galoppsällskap. Den ursprungliga motionen som ledamöterna hade att ta ställning till formulerades om under mötets gång. Därefter enades stämman om att fastslå den nya motionen om att tillsammans med extern expertis göra en total genomgång av organisationen för att utreda möjligheterna att genom effektiviseringar frigöra medel till ökade prispengar. Läs mer