Stamboken

Stamboken för engelska fullblod förs av Svensk Galopp. Stamboken kallas Svensk stuteribok för fullblod (SvSF).

Den första stuteriboken i Sverige utkom 1872 med titeln ”Nordiska Stuteriboken” på Nordiska Jockeyklubbens förlag. Redaktör var hippologen Carl Gustaf Wrangel.

Genom åren har 30 band av Svensk stuteribok för fullblod publicerats. Det sista bandet omfattar åren 2010-2013. Numera finns stamboken online.

Uppgifterna i böckerna grundar sig på hingsthållarnas uppgifter om betäckningar, följande års rapporter om betäckningsresultat och stoägarnas uppgifter vid fölregistrering.

I Svensk stuteribok för fullblod får endast engelska fullblod införas. Det finns regler för vilka hästar som får kallas engelskt fullblod och vad som krävs för att en häst ska kunna införas i stamboken. Reglerna finns att läsa i Skandinaviskt Registerings- och Licensreglemente.

Endast hästar registrerade vid födseln av en godkänd stambok erhåller fullblodsstatus. Ursprunget, stamtavlan och identiteten för alla hästar som registrerats i en godkänd stambok gör dem berättigade att tävla enligt reglerna för alla tävlingsmyndigheter över hela världen och är berättigade till avelsändamål i alla godkända stamböcker.

Stamboken online

Sedan 2015 finns Svensk stuteribok för fullblod online. Avelsinformationen inkluderar betäckningar, resultat och statistik från och med betäckningsåret 1995 och framåt.

Köp eller ladda ner tidigare band av stamboken

Stamböcker från 1995 och supplement från 2005 finns tillgängliga som pdf-filer.

Svensk Stuteribok för Fullblod vol 27

Svensk Stuteribok för Fullblod vol 28

Svensk Stuteribok för Fullblod vol 29

Svensk Stuteribok för Fullblod vol 30

Band 26-30 av Svensk Stuteribok för fullblod finns även att köpa i Svensk Galopps webbshop. Band 29 och 30 kopieras upp och sätts i en mapp.

Dokument om stamboken

I följande dokument finns förklaringar på svenska och engelska om hur du läser stamboken samt regler på engelska om vilka hästar som får föras in i stamboken.

Landskoder - Country Codes

Förkortningar - Abbreviations

Stamboksregler - Conditions of entry

Register för övriga fullblod

Hästar som i framtiden skulle kunna anses kvalificerade att föras över till den godkända stamboken kan under vissa förutsättningar registreras i registret för övriga fullblod, även kallat Non-Thorougbred Register.

Non-Thorougbred-registret är för hästar som förmodligen är fullblod, men där man av någon anledning inte kunnat styrka samtliga åtta led bakåt. Under det första och andra världskriget försvann eller förstördes många stamböcker. På grund av de försvunna registren har det inte gått att följa hästarna åtta generationer tillbaka. Det är framförallt de hästar som registreras i Non Thoroughbred-registret.

Det är ovanligt med dessa hästar i Sverige.

Registret för övriga fullblod: NTB-Reg Online

Kriterier för Non Thoroughbred Register

Ett Non-Thoroughbred Register (NTR) hålls för att möjliggöra överförandet av galopphästar till fullblodsstatus genom att använda åtta-ledsprocessen som syftar till ett slutgiltigt godkännande hos International Stud Book Commmitte (ISBC).

Kriterierna för att acceptera hästar i NTR är följande:

  • Det får inte ha förekommit någon artificiell befruktning vid något tillfälle i hästens stamtavla.
  • Antingen fadern eller modern måste vara införd i Stamboken, den andra föräldern måste vara införd i NTR.
  • En häst som importeras från eller exporteras till annat land kan enbart föras in i registret om exporterande och importerande organisation är överens om detta.
  • Stamtavlan ska på såväl moderns som faderns sida innehålla hästar som har visat resultat i lopp öppna för fullblod för att garantera överensstämmelse med fullblod.
  • Villkoren för registrering av avkomman till ett avelssto i NTR är identiska med de villkor som anges i ”The International Agreement on Breeding, Racing and Wagering” i Article 12 (exclusive sektion 1).

Faderhingsten måste ha haft betäckningstillstånd för fullblodsavel för betäckningsåret i det land där han betäcker för att avkomman ska kunna registreras.

Reglerna för vilka hästar som kan registreras finns i artikel 13 i International Agreement on Breeding, Racing and Wagering.

Fler sidor om avel och uppfödning

Stuteri DSC_0796 Amie Karlsson.JPG

Fullblodsavel i Sverige

Stuteri DSC_0796 Amie Karlsson.JPG

I Sverige föds varje år ungefär 150-200 engelska fullblod. På den här sidan kan du läsa om fullblodsavel i Sverige och hitta statistik om avel.

Läs mer
Avelshingst DSC_0742 foto Amie Karlsson.JPG

Avelshingstar

Avelshingst DSC_0742 foto Amie Karlsson.JPG

På de här sidorna finns information och praktiska råd för dig som äger en avelshingst eller som ska välja en hingst till ditt sto.

Läs mer
Stuteri DSC_0134 Amie Karlsson.JPG

Praktisk information för stoägare

Stuteri DSC_0134 Amie Karlsson.JPG

Det finns flera saker att tänka på när du har ett avelssto eller om du planerar att köpa ett dräktigt sto. Här finns information om betäckning i Sverige och utomlands samt vad som gäller om du köper ett dräktigt sto utomlands.

Läs mer
Föl

Hästens nationalitet

Föl

På den här sidan kan du läsa om hästens nationalitet och vad det innebär att en häst är svenskuppfödd.

Läs mer
AHK_2777 Amie Karlsson.jpg

Uppfödarpremier

AHK_2777 Amie Karlsson.jpg

Uppfödare till svenskuppfödda galopphästar får uppfödarpremier.

Läs mer
Föl AHK_1044-2

Artiklar och fakta om uppfödning

Föl AHK_1044-2

På den här sidan hittar du praktisk information för uppfödare och för dig som är nyfiken på fullblodsavel.

Läs mer