Praktisk information för hingstägare

Det är en hel del administration du måste tänka på när du ska använda din hingst i avel.

När du ska använda din fullblodshingst till avel finns flera saker att tänka på. Hingsten ska vara registrerad hos Svensk Galopp, ha betäckningstillstånd och testas för smittsamma sjukdomar. Det är också möjligt att göra en avelsvärdering av hingsten. Varje år ska hingsthållaren skicka in språngrullor och betäckningsresultat till Svensk Galopp.

För att öka hingstens popularitet kan hingstägaren ansluta hingsten till Breeders' Trophy-serien. Vi publicerar en lista med anslutna hingstar till den aktuella betäckningssäsongen.

De flesta hingsthållare väljer att annonsera i hingstkatalogen.

Betäckningstillstånd

Innan du använder din hingst i fullblodsavel ska du ansöka om betäckningstillstånd hos Svensk Galopp. Hingsten får inte betäcka förrän betäckningstillstånd har utfärdats.

För att ansöka om betäckningstillstånd använder du blanketten Ansökan om betäckningstillstånd för avelsvärderad hingst eller Ansökan om betäckningstillstånd för ej avelsvärderad hingst. Du behöver också skicka in ett negativt provsvar för CEM. Om det är en förstaårshingst behöver vi också få in ett negativt provsvar för EVA.

Om betäckning sker utan att Svensk Galopp utfärdat betäckningstillstånd kan fölen bara registreras i undantagsfall.

Provtagning för CEM och EVA

Contagious Equine Metritis (CEM)

Varje år ska hingsten testas för att se om den är fri från sjukdomen CEM (Contagious Equine Metritis), smittsam livmoderinflammation.

Om hingsten tidigare har betäckt inom annan avel än fullblodsavel krävs det två negativa CEM-provsvar. CEM-proverna skall vara tagna med minst 7 dagars mellanrum och högst 14 dagars mellanrum. Läs mer om CEM på SVA:s hemsida.

Ekvin virusarterit (EVA)

Om det är första året som hingsten är uppställd i Sverige skall även ett negativt EVA-provsvar lämnas. Läs mer om EVA på SVA:s hemsida.

Avelskommittéen rekommenderar hingstägarna att kräva att stona som hingsten ska betäcka är EVA-testade före betäckningen.

Hingsthållare

Varje år ska hingstägare meddela Svensk Galopp vem som är hingsthållare. Det är hingsthållaren som utfärdar språngrullor och språngsedlar.

Hingstägaren får utse annan person än sig själv till hingsthållare, exempelvis ägaren av den gård som hingsten är uppstallad på.

Språngrullor och betäckningsresultat

Under betäckningssäsongen ska hingstens alla betäckningar noteras i en så kallad språngrulla. I språngrullan ska alla betäckta ston och betäckningsdatum föras upp. Ett föl till ett sto som inte finns upptagen på hingstens språngrulla kan inte registreras. Språngrullan ska vara Svensk Galopp tillhanda senast den 1 september betäckningsåret.

Året därefter ska alla stoägare lämna uppgift till hingsthållaren om betäckningsresultatet. Hingsthållaren rapporterar in betäckningsresultaten till Svensk Galopp. Betäckningsresultatet ska vara Svensk Galopp tillhanda senast den 1 september fölningsåret.

Språngrullorna och betäckningsresultatet ligger till grund för stamboksregistreringen. Det är viktigt att uppgifterna fylls i så noggrant som möjligt.

Så registrerar du språngrullor och resultat

Språngrullor och betäckningsresultat kan registreras via hingsthållarens användarkonto på Galoppappen. Det är också möjligt att skicka in registrering och betäckningsresultat via post eller e-post. Denna hantering är belagd med en extra avgift. Blanketter beställs från Svensk Galopp.

I språngrullan finns möjlighet att registrera varje stos samtliga betäckningsdatum. Dock är första och sista betäckningsdatum enligt internationella regler obligatoriska. Man kan även registrera om stoet är dräktigt.

Språngsedlar

En språngsedel är ett kvitto till stoägaren på att språng- och fölavgift är betald. Utan språngsedel kan ett föl inte registreras.

När språngrullan har inkommit till Svensk Galopp skickar vi språngsedlarna till hingsthållaren. Hingsthållaren signerar språngsedeln när stoägaren har betalt alla avgifter. Hingsthållaren skickar därefter språngsedeln till stoägaren eller direkt till Svensk Galopp.

Registrera förändringar

Kom ihåg att meddela Svensk Galopp alla förändringar som rör hingsten, till exempel ägarskiften, ändrad uppställningsplats, kastration, export, avgång ur avel eller om hästen avlidit.

Regler och avgifter

Läs mer om reglerna i Skandinaviskt Registerings- och Licensreglemente, Svensk Galopps avelsprogram för engelska fullblod och Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation för engelska fullblod.

Aktuella avgifter finns i dokumentet Avgifter.

Viktiga datum för bland annat betäckningstillstånd, betäckningsresultat och avelsvärderingar hittar du i pdf-filen Avelsåret i korthet

Kontakt

Om du har frågor om hingst i avel, kontakta gärna:

Monica Wolf, handläggare
E-post: monica.wolf@svenskgalopp.se
Telefon: 08-466 86 79

Kontakt

Om du har frågor om hingst i avel, kontakta gärna:

Monica Wolf, handläggare
E-post: monica.wolf@svenskgalopp.se
Telefon: 08-466 86 79

Fler sidor om avelshingstar

Swing That Cat 8946.jpg

Hingstar med betäckningstillstånd

Swing That Cat 8946.jpg

Hingstar måste ha betäckningstillstånd för att få betäcka. Här kan du se vilka hingstar som har betäckningstillstånd.

Läs mer
Jimmy Mack 1018 Stefan Olsson.jpg

Breedersanslutna hingstar

Jimmy Mack 1018 Stefan Olsson.jpg

Hingsthållare ansluter hingstar till Breeders' Trophy-serien inför varje betäckningssäsong. På den här sidan kan du se vilka hingstar som är anslutna till Breeders-serien 2026-2028.

Läs mer
Röntgen dreamstime_l_106939827.jpg

Avelsvärdering

Röntgen dreamstime_l_106939827.jpg

Hingsthållare kan välja att göra en avelsvärdering av sin hingst. Här kan du läsa om vad avelsvärderingen innebär och läsa protokollen från avelsvärderingar.

Läs mer
Avelshingst DSC_0736 foto Amie Karlsson.JPG

Hingstkatalogen

Avelshingst DSC_0736 foto Amie Karlsson.JPG

En hingstkatalog ges ut varje år av Svenska Fullblodsavelsföreningen. I hingstkatalogen kan hingsthållare annonsera om sina hingstar.

Läs mer