Försäkring och avtal

Det är viktigt att du har ett försäkringsskydd. På den här sidan finns information om det försäkringsskydd som du har under din verksamhet inom galoppsporten och vilka försäkringar som du själv behöver teckna.

Ansvarsförsäkring och hästdrulleförsäkring för aktiva inom Svensk Galopp

Svensk Galopp har ett samarbete med Aon Sweden AB, försäkringsmäklare, samt försäkringsgivaren If.

Försäkringarna omfattar tränings- och tävlingsverksamhet i Sverige. Ansvarsförsäkringen gäller för skador som orsakats av häst, tävlings-eller träningsregistrerad i Svensk Galopp, genom plötslig oförutsedd händelse i Sverige. Hästdrulleförsäkringen gäller skada på egendom.

Försäkringen gäller för:

  • Jockeys, lärlingar, amatörryttare och tränare som är licensierade i Svensk Galopp.
  • Gästjockeys, personal sysselsatta med hästskötsel och personer som tränar/rider i Svensk Galopp registrerade hästar för tävlingsverksamhet.
  • Deltagare i ponnygalopp i samband med ordinarie tävlingsdagar samt licensierade ponnyryttare under skötsel och träning, dels hemma och dels vid gemensam träning.

Försäkringen gäller för verksamhet som bedrivs i Sverige.

Observera att olycksfallsförsäkring inte ingår. Läs mer nedan.

Kontakt

Om du har frågor om försäkringen genom Svensk Galopp, kontakta

Victor Rintsberg
e-post: victor.rintsberg@svenskgalopp.se
08-466 86 20

Kontakt

Om du har frågor om försäkringen genom Svensk Galopp, kontakta

Victor Rintsberg
e-post: victor.rintsberg@svenskgalopp.se
08-466 86 20

Försäkringar som du själv behöver teckna

Det är viktigt att du har korrekt försäkringsskydd om du skulle bli sjuk eller skadar dig. Dessutom bör arbetsgivare teckna trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Olycksfallsförsäkring

Observera att det inte ingår någon olycksfallsförsäkring i ansvarsförsäkringen och hästdrulleförsäkringen. Vi råder dig att kontrollera att din egen olycksfallsförsäkring gäller vid ridning och hantering av galopphästar.

Sjukvård och sjukförsäkring för utländska ryttare och personal

Observera att ryttare och stallpersonal som stannar i Sverige en begränsad tid inte har samma rätt till sociala förmåner som de som är permanent bosatta här. Det är viktigt att ta reda på vilket försäkringsskydd som gäller.

För att vara inskriven i försäkringskassan krävs det att man har för avsikt att stanna över ett år. Man ska vara registrerad redan fr.o.m. första arbetsdagen och omfattas då av sjukförsäkringen.

För att ha rätt till sjukhusvård räcker det att endast vara folkbokförd i Sverige.

Svensk Galopp har inga försäkringar som täcker eventuella sjukvårdskostnader som kan uppstå för ryttare som inte är registrerade hos försäkringskassan eller som saknar det europeiska sjukförsäkringskortet.

Ryttare och stallpersonal från icke EU-land som här i Sverige på tidsbegränsat arbets- och uppehållstillstånd (ett år eller mindre) måste betala sin vårdkostnad för den vård de erhåller i Sverige. Eftersom hela vårdkostnaden måste betalas kan detta bli oerhört dyrt för patienten.

Arbetsmarknadens avtal

Det finns kollektivavtal för arbetsgivare och anställda inom galoppsporten.

Almega Tjänsteföretagen och Kommunal träffade år 2021 ett nytt avtal för hästskötare och övrig personal hos travtränare och galopptränare för perioden 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.

Läs mer om avtalet på Almegas hemsida

AFA-försäkring ska tecknas av arbetsgivaren

Du behöver också ha försäkring. I de fall kollektivavtal finns är arbetsgivaren skyldig att ha AFA-försäkring som omfattar en trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

De tränare som inte tecknat kollektivavtal eller AFA-försäkring har ett strikt arbetsgivaransvar, vilket innebär att man kan drabbas av skadeståndskrav vid skada som inträffar på arbetstid.

Fler sidor om ekonomi och försäkring

Bokföring dreamstime_l_147793349.jpg

Fakturor och utbetalningar

Bokföring dreamstime_l_147793349.jpg

Läs om utbetalningar, fakturor och kvittning av fakturor. Här finns också information om hur du anmäler dig för e-faktura och hur du går tillväga om du har tävlat utomlands.

Läs mer
Rock The Legend med fol CC Legend

Bidragsbestämmelser

Rock The Legend med fol CC Legend

Svensk Galopp delar ut bidrag till hästägare, uppfödare och tränare. Det är också möjligt att få transportbidrag. På den här sidan kan du läsa om de olika bidragen.

Läs mer
Bokföring dreamstime_l_166713167.jpg

Fakturering för ryttare

Bokföring dreamstime_l_166713167.jpg

Professionella ryttare och lärlingar kan själva registrera ridarvoden, ryttarprocent och reseräkningar via vår hemsida. Tjänsten kallas TDS.

Läs mer