Fölregistrering

Alla föl av rasen engelskt fullblod ska registreras hos Svensk Galopp. Här kan du läsa om hur du registrerar ditt föl och vad som gäller om fölet är fött utomlands.

Fölregistrering

Registrering av fölet hos Svensk Galopp sker i två steg.

Steg 1: Ansökan om inregistrering

När? Senast en månad efter födelsedatum

Anmäl så tidigt som möjligt till Svensk Galopp att din häst är född. Du ska även meddela hingsthållaren.

Vi behöver följande uppgifter:

  • Födelsedatum
  • Kön
  • Färg
  • Födelseort
  • Mor
  • Far

Du kan använda blanketten Ansökan om inregistrering av föl eller maila samma uppgifter till info@svenskgalopp.se.

Om du vill kan du uppge namnförslag. Mer information om namngivning av hästar finns på sidan om hästens namn.

Om ansökan kommer senare än en månad efter födelsedatum debiteras en förseningsavgift. För aktuella avgifter, se dokumentet "Avgifter" som ligger här.

Steg 2: Signalementsbeskrivning och DNA-typning

När? 30 september födelseåret

När vi har fått ditt mail eller din blankett om inregistrering av fölet, så skickar vi ut material och instruktioner för DNA-typning och signalementsbeskrivning.

En veterinär eller ID-kontrollant med chipmärkarutbildning tar material för DNA-typning och denne ska vid samma tillfälle signalementsbeskriva och chipmärka fölet. Det är viktigt veterinären eller ID-kontrollanten läser igenom anvisningarna på blanketten för ansökan om inregistrering, då det skiljer sig mellan olika hästraser och förbund. Läs mer på sidan om signalementsbeskrivning och chipmärkning.

Identifieringen bör ske innan fölet skiljs från stoet. Det är dock bra att vänta med att göra signalementbeskrivningen tills det att fölet tappat sin fölpäls eftersom det då är lättare att se tecken och virvlar.

DNA-materialet, signalementsbeskrivningen och överblivna klisterlappar med chipnummer ska omgående sändas till Svensk Galopp.

Observera att det endast går att använda signalementsblanketten som skickas från Svensk Galopp.

Om signalementsbeskrivning och härstamningskontroll inkommer senare än den 30 september födelseåret debiteras en förseningsavgift. Aktuella avgifter finns i dokumentet Avgifter.

Om ansökan kommer in senare än den 31 december födelseåret kan registrering endast ske i undantagsfall och efter prövning.

Språngsedel

Innan hästen kan registreras klart ska även språngsedeln skickas till Svensk Galopp. Språngsedeln är ett kvitto på att alla avgifter till hingsthållaren är betalda.

Ibland skickar hingsthållaren språngsedeln till stoägaren, som därefter skickar den till Svensk Galopp. Ibland skickar hingsthållaren språngsedeln direkt till Svensk Galopp. Fråga hingsthållaren om du är osäker.

Slutregistrering

Hästpasset utfärdas när den kompletta ansökan och språngsedeln har inkommit till Svensk Galopp.

Som uppfödare registreras alltid den som är registrerad ägare eller förhyrare till modern vid fölets födelse. Det är därför viktigt att du alltid anmäler försäljningar och förhyrningar till Svensk Galopp.

Om fölet är fött utomlands

Ibland kan föl födda utomlands få räknas som svenskuppfödda. Stoet ska vara svenskregistrerat eller uppfylla andra kriterier. I Skandinaviskt Registerings- och Licensreglemente finns de fullständiga reglerna. Mer information finns också på sidan om hästens nationalitet.

Ett föl som är fött utomlands ska registreras hos både födelselandets galoppförbund och hos Svensk Galopp. Det utlandsfödda fölet ska ritas av, DNA-typas och chipmärkas i födelselandet så att registrering kan ske och hästpass kan tillverkas.

Ansökan om inregistrering av föl (steg 1) skall även skickas till Svensk Galopp. Observera att om stoet är utlandsregistrerat så måste en anmälan till Svensk Galopp göras redan innan fölet har fötts.

När vi har fått ansökan skickar vi ut registreringshandlingar innehållande en signalementbeskrivning. När fölet har kommit till Sverige ska signalementbeskrivningen fyllas i av svensk veterinär eller ID-kontrollant med chipmärkarutbildning. Veterinären eller ID-kontrollanten läser samtidigt av fölets mikrochipnummer. DNA-typning behöver inte göras i Sverige då detta redan gjorts i födelselandet.

Utländska ston som fölar i Sverige

När stoet införs till Sverige ska det anmälas till Svensk Galopp. Läs mer på sidan om tillfällig införsel.

Fölet ska registreras hos Svensk Galopp och fölet kommer att få ett svenskt pass.

Fölet kommer alltid att räknas som svenskfött, eftersom det är fött i Sverige. För att kunna räknas som svenskuppfödd och därmed kvalificera för uppfödarpremier och hästägarpremier och deltagande i löpningar för svenskuppfödda hästar, gäller dock att fölet uppfyller ett antal kriterier. Regeln om vilka hästar som kan räknas som svenskuppfödda finns i licens- och registreringsreglemetet. Mer information finns också på sidan om hästens nationalitet.

Fler sidor om registrering av häst

Tävling BP22APRIL2020_05 Elina Björklund.jpg

Aktuella inregistreringar

Tävling BP22APRIL2020_05 Elina Björklund.jpg

Svensk Galopp publicerar aktuella registreringar av bland annat försäljningar, registrerade föl, importer, exporter och nya licenser. På den här sidan kan du läsa och ladda ner en sammanställning av inregistreringar och licenser.

Läs mer
Träningsstall _D3C3419 Stefan Olsson.jpg

Hästpass

Träningsstall _D3C3419 Stefan Olsson.jpg

Alla hästar i EU måste ha ett hästpass. På den här sidan kan du läsa om vad hästpass är och hur du ansöker om ett pass till din häst.

Läs mer
Stuteri Yearling Amie Karlsson.jpg

Hästens namn

Stuteri Yearling Amie Karlsson.jpg

En galopphästs namn måste godkännas hos Svensk Galopp. På den här sidan finns information om hur du ansöker om namn.

Läs mer
Flyg 20190920-AHK_4887 Amie Karlsson.jpg

In- och utförsel av häst

Flyg 20190920-AHK_4887 Amie Karlsson.jpg

När en häst ska importeras, exporteras eller tillfälligt föras in eller ut ur landet, ska detta anmälas till Svensk Galopp. På de här sidorna finns information om hur du går till väga.

Läs mer
Träningsstall _D3C3289 Stefan Olsson.jpg

Häst i eller ur träning

Träningsstall _D3C3289 Stefan Olsson.jpg

För att anmäla häst i och ur träning ska tränaren kontakta Svensk Galopp.

Läs mer
Tävling BP22APRIL2020_03 Elina Björklund.jpg

Kastrering av hingst

Tävling BP22APRIL2020_03 Elina Björklund.jpg

När din hingst kastreras ska du meddela det skriftligen så snart som möjligt till Svensk Galopp.

Läs mer
Häst i hage i snö dreamstime_l_28808179.jpg

Permanent startförbud

Häst i hage i snö dreamstime_l_28808179.jpg

Det är möjligt att registrera ett permanent startförbud för häst som ska pensioneras.

Läs mer
Träningsstall 4734.jpg

Avliden häst

Träningsstall 4734.jpg

Om din häst avlider ska du meddela det skriftligen till Svensk Galopp så snart som möjligt.

Läs mer
Fakhret El Arab 0791.jpg

Registrering av arabiska fullblod

Fakhret El Arab 0791.jpg

Svensk Galopp registrerar arabiska fullblod som ska tävla i galopp.

Läs mer