Hästvälfärd i svensk galoppsport

Inom galoppsporten finns regler och rutiner för att värna om hästarnas välfärd. Våra regler är bland de strängaste i världen. Här kan du läsa om några av våra rutiner och riktlinjer för att värna om hästarnas välfärd.

Veterinärer och domare bevakar tävlingarna

På alla tävlingar finns en banveterinär som är utsedd av Jordbruksverket. Banveterinären inspekterar banan och banunderlaget innan det första loppet. Före varje löpning inspekteras samtliga hästar av veterinären som tittar på att deras allmänna tillstånd är bra. Veterinären kontrollerar även att alla hästar är ohalta i trav och rör sig på ett tillfredställande sätt. Om veterinären inte anser att en häst är i skick för att starta så har denne rätt att, enväldigt, stryka hästen. Skulle en häst skada sig är banveterinären och en hästambulans snabbt på plats för att undersöka och hjälpa till.

Banveterinären är allmänhetens oberoende kontrollant för ett fungerande djurskydd. Vi för en ständig dialog med banveterinärerna för att diskutera allt från banunderlag till hur vi kan göra sporten ännu bättre för hästarna, vilka är i fokus för galoppsporten.

Tävlingarna bevakas också av domare och funktionärer. Den lokala galoppdomstolen övervakar samtliga löpningar och ser till att reglerna efterföljs. Ringmastern ser till att alla hästar är rätt utrustade och att de inte bär någon otillåten utrustning.

Spö får bara användas för att avvärja en farlig situation

Ryttarna får enbart använda ordentligt vadderade spön som är utformade på ett skonsamt sätt. Spöets mått och material är reglerat i reglementet.

Det är enbart tillåtet att använda spöet för att undvika fara. Samma regel gäller även träning. Detta gäller i hela Skandinavien. Enda skillnaden mellan länderna är att i Sverige och Danmark får ryttaren ha med sig spö, medan i Norge är det enbart tillåtet i löpningar för tvååriga hästar och i hinderlopp.

Läs mer om spöbestämmelserna i Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar.

Dopningsprover och karenstider

Begreppet dopning har för galoppsporten en mycket striktare definition än inom humanidrotten där det är tillåtet att tävla med olika läkemedel. Dopning av häst är, enligt djurskyddslagen, behandlingar eller åtgärder som vid tävling eller träning kan medföra positiva eller negativa förändringar av hästens aktuella prestationsförmåga eller temperament.

Vi arbetar kontinuerligt med att motverka otillåten medicinering. Det finns regler för karenstider för läkemedel och andra behandlingar. Karenstiderna säkerställer att hästen får tillräckligt lång rehabiliteringstid innan tävling.

Vi tar prover på hästar både på tävlingar och utanför tävling. Glädjande är det väldigt få prover som är positiva. Om ett prov är positivt leder det till en utredning. Oftast är det på grund av slarv, misstag och olyckliga omständigheter som hästar får i sig otillåtna läkemedel.

Läs mer om antidopning och karenstider.

Svensk Galopps hästvälfärdsgrupp

Hästvälfärdsgruppen har till uppgift att belysa djurskyddsfrågor och arbeta för att tillvarata hästarnas välfärd i svensk galoppsport. Den består av medlemmar från de olika sällskapen och från Svensk Galopp AB.

I gruppen sitter för närvarande Hanna Selinus (Svensk Galopp),  Eva McLaren (Stockholms Galoppsällskap), Alexandra Granrot (Skånska Fältrittklubben) och Lotta Månsby (Göteborgs Galoppsällskap).

Om du har frågor eller förslag, kontakta Hanna Selinus på e-post hanna.selinus@svenskgalopp.se.

Svensk Galopp är också del av Hästnäringens Djurvälfärdskommitté. Det är ett nätverk för frågor kring hästens välfärd, smittskydd samt doping och medicinering.

Kontaktuppgift gällande välfärdsfrågor

Har du en fundering, fråga eller ett påpekande angående hästvälfärd? Ärenden rörande välfärd kan skickas till hastvalfard@svenskgalopp.se

Fler sidor om hästvälfärd

Tävling vinnarcirkeln21nov2020 Elina Björklund.jpg

Värdegrund för tävling med häst

Friska och välmående hästar är förutsättningen för galoppsporten i Sverige. Här kan du läsa värdegrunden för träning och tävling inom galoppsporten.

Häst nyser dreamstime_l_193617783.jpg

Smittskydd och vaccination

Det är viktigt att våra hästar är friska. Här kan du läsa om vaccinationer och de andra smittskyddsregler som gäller inom galoppsporten.

Ultraljud dreamstime_l_62561286.jpg

Antidopning, karenstider och behandlingsjournal

All otillåten medicinering klassas som dopning. På den här sidan finns information om anti-dopning, medicinering, karenstidslistor och behandlingsjournaler.

Stall.jpg

Stallbesiktning

Det finns två typer av stallbesiktningar hos galopptränare: campkontroller som utförs av Travarhälsan och stallbesiktningar som utförs av veterinär. Här kan du läsa om vad det innebär och när du behöver göra en stallbesiktning.

Hönät _D7C1179.jpg

Regler och tillstånd för hästverksamhet

På den här sidan kan du läsa om tillstånd för din hästverksamhet och foderanläggning. Det är viktig information för dig som ska starta eller redan driver träningsverksamhet och uppfödning.