Stoppa kvarkanLogo_gul_ 2023

Stoppa Kvarkan 1-7 maj 2023

2 maj 2023 10:17

Under denna vecka går flera hästorganisationer samman i en informationskampanj för att öka medvetenheten om kvarka och informera om hur man kan stoppa och förebygga smittan.

Sedan 2021 har Svensk Galopp varit med i den årliga informationskampanjen om kvarka. Kampanjen är till för att informera om samt minska stigmatiseringen av sjukdomen kvarka och pågår 1-7 maj i flera olika länder.

Kampanjen startade i Storbritannien som Strangles Awareness Week (SAW) och organiseras i Sverige av SVA i samarbete med hästnäringen och veterinära organisationer: Agria, Distriktsveterinärerna, Evidensia, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Hästsektionen, Hästsverige, LRF Häst, Länsstyrelserna, SLU, Sveriges veterinärförbund/Hästsektionen, Svenska Djurskyddsföreningen, Svensk Galopp, Svenska ridsportförbundet, Svensk Travsport, Wången och Östersundstravet.

Under #stoppakvarkan kan du lära dig mer om sjukdomen och om förebyggande smittskydd. Här kan du läsa mer.

Loggor ambassadörer Stoppa kvarkan 2023

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Som tidigare kommunicerats kommer det från 1 juli 2024 enbart vara inregistrerade läkemedel för utvärtes bruk innehållande dimetylsulfoxid (DMSO) som är tillåtna och all annan utvärtes behandling med DMSO är förbjuden.

Detta innebär att alla liniment och andra produkter som innehåller DMSO från och med 1 juli är otillåtna att använda. För de inregistrerade läkemedel som innehåller DMSO gäller som tidigare minst 14 dygns karenstid. Observera att karenstiden kan vara längre än 14 dygn beroende på andra substanser i läkemedlet.

Beslut om denna förändring togs i Nemac (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee) redan 2023 och då infördes ett förbud mot användning av DMSO invärtes, med undantag för DMSO som hjälpämne i godkända läkemedel för djur. Nu kommer nästa del där det även förbjuds utvärtes och det svenska regelverket harmoniseras med de andra skandinaviska ländernas där förbudet redan införts.

Se tidigare kommunikation här

Karenstids- och förbudslista (gäller från 240701)

En häst i ett galoppstall i Uppsala län har testat positivt för ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1). Vi vill därför uppmana alla aktiva att vara extra försiktiga.

Stallet är försatt i karantän tills vidare.

Svensk Galopp rekommenderar hästhållare att vara extra försiktiga och att vara uppmärksamma på symptom. Vid misstanke ska sjuk häst provtas av veterinär och isoleringsåtgärder vidtas. Det är viktigt att följa de rekommendationer som gäller kring smittskydd för hästar.

På SVA:s hemsida kan du hitta information om herpesviruset EHV-1.

Vid frågor, kontakta Tove Brandt på e-post tove.brandt@svenskgalopp.se.

Föreläsningar hästvälfärd 3
Föreläsningar hästvälfärd 3

Nu lanserar Hästsportens Folkhögskola i samverkan med Svensk Galopp en föreläsningsserie på tema hästvälfärd. Läs mer