Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp
Topham 3947.jpg

Topham-trofén - den magnifika och 7,2 kg tunga silverpjäsen som är vandringspris i Svenskt Grand National på Strömsholm.

Strömsholms galopphistoria

1 juni 2019 10:05

Svenskt Grand National har ridits i Strömsholm sedan 1971. Det är den viktigaste hinderlöpningen i Sverige och den magnifika silverbucklan har en särskild historia.

I Strömsholm har hästen haft en central roll sedan mitten av 1600-talet och området har utvecklats från att vara en internationell stuteriverksamhet till att främst vara ett viktigt utbildnings- och tävlingscentrum.

Sedan 1971 rids Svenskt Grand National på Strömsholm. Det började med ett brev hösten 1970. Amatörryttarklubbens styrelse, genom dåvarande sekreteraren Björn Zachrisson, skrev ett hövligt brev till Mrs Mirabel Topham, ägarinnan av Aintree banan i England, där det ”riktiga” Grand National rids i april varje år inför 70 000 åskådare. Amatörryttarklubben ville förankra planerna och be om lov att få kalla Sveriges och Skandinaviens största och mest prestigefyllda hinderlöpning för Svenskt Grand National.

"Vi är förtjusta över att ni vill kalla löpningen för Svenskt Grand National, naturligtvis får ni det, så vänligt av er att fråga, inget annat Grand National i hela världen har brytt sig om att göra det förut. Vi vill därför visa vår uppskattning genom att skänka ett vandringspris som vi hoppas att ni ska komma att ha glädje av” löd svaret från Mrs Topham.

Med särskilt sändebud anlände så den magnifika och 7,2 kg tunga silverpjäsen till Sverige inför det första officiella loppet 1971 ”The Swedish Grand National Annual Challenge Trophy”. Pokalen hade ursprungligen delats ut till vinnaren av Engelska Grand National 1895 men via ett dödsbo åter hamnat i Aintrees ägo.

Stald ABC blev den första lyckliga vinnaren och innehavaren av vandringspriset i och med hästen Officer Kellys seger i loppet premiäråret 1971. Därefter har pokalen, som är ständigt vandrande, varit hos flera svenska ägare såväl som hos ägare i Norge, Tyskland, Polen och England.

För att uppmärksamma Svenskt Grand National och samtidigt berätta för dagens generation av galopp och hindersportintresserade hur mycket Mrs Mirabel Topham och Messrs Tophams Ltd så generösa gåva betytt för oss och Svenskt Grand National ställdes pokalen ut på Aintree banan utanför Liverpool under hela det engelska Grand National meetinget i april 2011. På hedersplats i montern ”Grand National Legends & Trophies” ståtade vår fantastiska buckla flankerad av bl a vandringspriset ”BBC Sports Personality of the Year” (motsv. vårt Jerringpris) som för första gången i historien tilldelats en jockey, vinnaren av Engelska GN 2010 och publikfavoriten, AP McCoy. Tusentals personer kom för att beundra och noga studera vår buckla och de allra flesta tog god tid på sig, läste historien och ville bli fotograferade tillsammans med den.

Foto: Stefan Olsson/Svensk Galopp
GN buckla 4067.jpg

Björn Zachrisson berättar: Bakgrunden till Svenskt Grand National

Pingstafton 1971 är en viktig milstolpe i svensk galoppsport när det gäller kapplöpningar över hinder. Då avreds på anrika Österängen i Strömsholm för första gången Svenskt Grand National.

Namnet förpliktar onekligen. Men det var nog heller ingen av de drygt 10.000 åskådarna som betvivlade att de fått uppleva ett hindersportevenemang med en omisskännlig karaktär av svår internationell tävling.

Bakom den friska satsningen låg ett initiativ av Amatörryttarklubben, välvilligt understött av Strömsholms Sportförening samt ett 50-tal enskilda sponsorer och andra välgörare, vilka genom ekonomiska bidrag gjort det möjligt att dotera löpningen med en sådan prissumma att ett för skandinaviska förhållanden toppklassigt fält kunde garanteras.

Amatörryttarklubben, som bildades 1944 med sedermera OS-guldmedaljören i Fälttävlan, tillika framgångsrike steeplechaseryttaren, Hans von Blixen-Finecke som ordförande, var tänkt som en ren intresseförening för amatörryttare, som i praktiken skulle kunna föra samman de militära och civila kapplöpningsryttarna i sporten.

Vid tiden för Grand Nationals debut leddes klubben av Gustaf De Geer (som kom att hålla i ordförandeklubben i 39 år).

En ny dimension inträdde för klubben då armén "avhästades", kavalleriet lades ned och som följd därav kapplöpningstraditionen (som blev 100 år 1988, ett annat stort ögonblick i Strömsholmsgaloppens moderna historia) blev hängande på en skör tråd. Strömsholms Sportförening, som upprätthållit traditionen under flera årtionden, ansåg sig inte kunna fortsätta utan det militära stödet och en vänlig, men bestämd förfrågan av type "take-it-or-leave-it", gick då till ARK.

Alla i dåvarande styrelsen röstade obetingat ja på erbjudandet och med ovärderlig hjälp från eldsjälen och ryttmästaren Måns Alexanderson, såväl ridlärare på Ridskolan, som tränare för dess hinderhästar och tävlingsledare, grep sig klubben an den grannlaga uppgiften redan fr o m 1969.

Första året sköttes mycket av Sportföreningen, d v s Måns, och ARK hade ingen beröring med t ex själva programmet. Detta kom dock andra året, 1970, då undertecknad i ARK:s regi anförtroddes programhanteringen.

Omsättningsmässigt startade ARK-eran lite trevande och 1969 slussade sålunda 57.079 kr via 6 löpningar genom den rustika toton för att 1970 sjunka till 55.822 kr på 7 löpningar.

Idén till en större steeplechase på Strömsholm fick sitt definitiva genombrott våren 1970. Man beslöt då i Amatörryttarklubbens styrelse att ge offentlighet åt de nya planerna.

I programmet till kapplöpningarna pingsten 1970 infördes en appell i syfte att värva ekonomiskt stöd till en steeplechase med namnet ”Svenskt Grand National”.

En som i detta sammanhang skall nämnas särskilt, är framlidne stadsläkaren i Borås, Rolf Ehnbom. Denne var stor hästägare i galoppen och hade tillsammans med några goda vänner en häst i det ”riktiga” Grand National 1970 (Fort Ord).

–Kan vi inte ha ett Grand National på Täby också, föreslog Rolf när vi satt tillsammans i planet över till England och Aintree inför löpningen.

–Gå vidare med detta och jag skall se till att vi blir tillräckligt många som ekonomiskt stöttar projektet, framhärdade han.

Ibland ser man inte skogen för bara träd. Här hade jag i fem års tid haft förmånen att kommentera Grand National, det "riktiga" på Aintree för Nordvision TV, och inte på allvar tänkt på det fullständigt självklara, nämligen att satsa på ett jättelopp på Strömsholm, som vi till råga på allt nu fått "ta hand om" när det gällde kapplöpningarna!

–Rolf, din idé är glänsande, men det finns bara ett ställe för ett eventuellt Grand National i Sverige - STRÖMSHOLM!

Resten är historia, appellen i programmet gjorde susen, pengarna satsades på många händer och den första prissumman på 25.000 kr (ungefär som det enskilda 3e priset i år) kunde garanteras.

En sak till av stor, för att inte säga utslagsgivande, betydelse måste nämnas. Namnet "Grand National" och beslutet att "fråga om lov" att få använda det.
Detta gjordes under hösten 1970 med ett hövligt brev till ägarinnan av GN på Aintree, Mrs Mirabel Topham.

–Vi är förtjusta över att ni vill kalla löpningen Svenskt Grand National och naturligtvis får ni det, vi skall dessutom skänka ett vandringspris, skrev hon tillbaka.

Det visade sig senare att det fanns, och finns, ett 30-40-tal olika Grand National i världen.

Ingen annan än svenska ARK har frågat "om lov".

Björn Z

Fler nyheter, artiklar och bloggar

Ulrika Holmquist med häst i Nya Zeeland redigerad privat Ulrika Holmquist med häst i Nya Zeeland redigerad privat

När vintermörkret är som mörkast och dagarna korta så är en del av den skandinaviska jockeyeliten på äventyr i olika delar av världen. Vi har tagit pulsen på tre av våra absolut mest framgångsrika ryttare som skördar framgångar i Nya Zeeland och Australien. Läs mer

Jacob Johansen 50 Jacob Johansen 50

22 februari 2024 | Nyhet

Så övervintrar Jacob Johansen

På sociala medier ser vi bilder på svenska ryttare som jobbar och njuter i solen under vintern. Nya Zeeland, Australien, USA och andra länder med ett behagligare klimat än den svenska vintern. Men det gäller inte alla. Jacob Johansen övervintrar på hemmaplan. Läs mer

21 februari 2024 | Notis Arbetsgrupp ska utreda Derbyserien

Vid höststämman inkom motion från SGS om förändring av Svenskt Derby/Derbyserien. Efter diskussioner på stämman återremitterades frågan till Svensk Galopps styrelse för vidare utredning.

Styrelsen har nu utsett en arbetsgrupp som ska utreda frågan och dess eventuella konsekvenser samt presentera ett beslutsunderlag till årsstämman.

Gruppen består av:

  • Gisela Jardby, ordf och sammankallande
  • Per Jardetun
  • Åsa Edvardsson
  • Dennis Madsen, adj Svensk Galopp
  • Monica Wolf, adj Svensk Galopp