Katinka Berg är Svensk Galopps nya marknadschef

27 november 2023 13:21

Katinka Berg engageras som ny marknad- och försäljningschef på Svensk Galopp. Denna post har varit vakant en längre tid och blir ett välkommet tillskott i arbetet med att driva bolaget mot ökad lönsamhet.

Katinka har 20 års erfarenhet från kommersiella roller i ledande befattningar med fokus på tillväxt, lönsamhet och varumärke på välkända bolag samt tillväxtbolag.

Hon engageras nu av Svensk Galopp som interim marknadschef på halvtid. Uppdraget är att leda och utveckla marknadsorganisationen, samt skapa en försäljningsstruktur som bygger intäkter och driver SG mot lönsamhet framåt.

Detta innefattar det strategiska arbetet, men även operativa delar som upphandling, paketering, partnersamarbeten och marknadsplanering.

- Jag ser fram emot att få förtroendet att arbeta med utvecklingen av den kommersiella delen av SG med så passionerade och kompetenta medarbetare. Med min erfarenhet inom försäljning och marknadsföring hoppas jag på att kunna bidra med ytterligare perspektiv och förädla det som finns och därmed bygga SG framåt, säger Katinka.

Katinka Berg - ny marknadschef

Fler nyheter, artiklar och bloggar

21 februari 2024 | Notis Arbetsgrupp ska utreda Derbyserien

Vid höststämman inkom motion från SGS om förändring av Svenskt Derby/Derbyserien. Efter diskussioner på stämman återremitterades frågan till Svensk Galopps styrelse för vidare utredning.

Styrelsen har nu utsett en arbetsgrupp som ska utreda frågan och dess eventuella konsekvenser samt presentera ett beslutsunderlag till årsstämman.

Gruppen består av:

  • Gisela Jardby, ordf och sammankallande
  • Per Jardetun
  • Åsa Edvardsson
  • Dennis Madsen, adj Svensk Galopp
  • Monica Wolf, adj Svensk Galopp
Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg

Ett mandat att slutförhandla och ingå ett nytt avtal med Skånska Travsällskapet avseende galoppverksamheten på Jägersro. Det var vad styrelsen för Svensk Galopp sökte av fullmäktige i samband med en extrainsatt stämma den 31 januari. Fullmäktiges beslut blev emellertid att bordlägga ärendet i väntan på ytterligare detaljer i avtalet. Läs mer

Bara TOP 44 Bara TOP 44

21 januari 2024 | Nyhet

Bara Galopp: Fokus på riskanalys

Den 9:e januari hölls årets första styrgruppsmöte för Bara Hippodrom. Läs mer