Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp
Bro vinter 5987.jpg

Ingen vintergalopp på Bro Park från januari till mars

17 oktober 2023 14:01

Svensk Galopp har tagit beslutet att inte arrangera några tävlingsdagar den kommande vintern. Det saknas ekonomiska förutsättningar att hålla den stora tävlingsbanan på Bro Park öppen under de kallaste vintermånaderna.

Beslutet betyder att tävlingar genomförs på Bro Park enligt nuvarande schema fram till söndagen den 17 december. Därefter blir det ett fyra månaders långt tävlingsuppehåll fram till vårpremiären i april.

Under dessa vintermånader kommer den stora dirttrackbanan på Bro Park att hållas stängd. Rakbanan längs stallområdet hålls öppen och underhålls precis som tidigare vintrar.

Vi återkommer med information om hur och i vilken omfattning vintergaloppens löpningar kan fördelas ut under huvudsäsongen 2024.

Svensk Galopp har full förståelse för att beskedet kommer med kort varsel och att det påverkar verksamheten för många aktiva. Att fullfölja vintergaloppen vore emellertid både oansvarigt och direkt olämpligt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

21 februari 2024 | Notis Arbetsgrupp ska utreda Derbyserien

Vid höststämman inkom motion från SGS om förändring av Svenskt Derby/Derbyserien. Efter diskussioner på stämman återremitterades frågan till Svensk Galopps styrelse för vidare utredning.

Styrelsen har nu utsett en arbetsgrupp som ska utreda frågan och dess eventuella konsekvenser samt presentera ett beslutsunderlag till årsstämman.

Gruppen består av:

  • Gisela Jardby, ordf och sammankallande
  • Per Jardetun
  • Åsa Edvardsson
  • Dennis Madsen, adj Svensk Galopp
  • Monica Wolf, adj Svensk Galopp
Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg Tävling SvenskGaloppFlagga Elina Björklund.jpg

Ett mandat att slutförhandla och ingå ett nytt avtal med Skånska Travsällskapet avseende galoppverksamheten på Jägersro. Det var vad styrelsen för Svensk Galopp sökte av fullmäktige i samband med en extrainsatt stämma den 31 januari. Fullmäktiges beslut blev emellertid att bordlägga ärendet i väntan på ytterligare detaljer i avtalet. Läs mer

Bara TOP 44 Bara TOP 44

21 januari 2024 | Nyhet

Bara Galopp: Fokus på riskanalys

Den 9:e januari hölls årets första styrgruppsmöte för Bara Hippodrom. Läs mer