Foto: Magnus Östh
Tävlingar på Bro park.jpg

Arkivbild från Bro Park.

Förtydligande om vintergaloppen och dirttrackbanan på Bro Park

12 november 2021 13:42

Här följer ett förtydligande om tävlingsdagarna och underhållet av dirttrackbanan under vintern.

Sanden på dirttrackbanan på Bro Park har slitits ut och banan kommer att läggas om. Målsättningen är att avrida de sex planerade vinterdagarna i december och januari.

Av hänsyn till hästarna måste vi löpande utvärdera banans beskaffenhet. Vi kommer som alltid göra vårt bästa för att hålla banan i tävlingsmässigt skick. Topplagret på banan tål dock inte intensiv saltning eller nattkörning. Något undantag kan eventuellt ske om omständigheterna så medger och banan inte tar skada. Det allra viktigaste är att vi har en bana som är säker för hästarna.

Planeringen inför banomläggningen fortgår. En projektgrupp arbetar med att ta fram fakta och förslag till referensgruppen. Sedan tas beslut i Svensk Galopps styrelse.  Mer information finns i artikeln Information om vintergalopp och kommande banomläggning på Bro Park.

Tävlingsdagarna under vintern 2021-2022

11 december (lördag) kl 11:50

18 december (lördag) kl 11:50

2 januari (söndag) kl 11:50

9 januari (söndag) kl 11:50

16 januari (söndag) kl 11:50

23 januari (söndag) kl 11:50

Den ordinarie säsongen pågår fram till den 5 december.

Tävlingsdagarna under vintern 2021-2022

11 december (lördag) kl 11:50

18 december (lördag) kl 11:50

2 januari (söndag) kl 11:50

9 januari (söndag) kl 11:50

16 januari (söndag) kl 11:50

23 januari (söndag) kl 11:50

Den ordinarie säsongen pågår fram till den 5 december.

Fler nyheter, artiklar och bloggar

20 januari 2022 | Notis Nytt för ryttare 2022

Hälsodeklaration

Glöm ej fylla i hälsodeklarationen inför säsongen och skicka in, helst före den 20:e februari. Gäller alla ryttare som ej blivit kontaktade för nytt läkarintyg 2022.
Vid frågor kan du maila Teresia Åkesson.

Här hittar du blanketten: Hälsodeklaration

Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp
fältsolnedgång02.jpg
Travvolt 220118.jpg Travvolt 220118.jpg

Planeringen och förberedelserna inför omläggningen av dirttrackbanan på Bro Park pågår för fullt. Nu lägger vi sand på en provslinga på travvolten för att alla ska få se och känna på materialet. Läs mer

17 januari 2022 | Notis Förnyelse av licenser 2022

De som inte önskar förnyad licens för perioden 1 mars 2022 - 28 februari 2023, eller vill ändra status på licensen, ombeds meddela detta till Svensk Galopp. Du som behöver lämna in nytt läkarintyg har blivit kontaktad av oss via mail.

Nytt för i år är att samtliga ryttare skall inkomma med en hälsodeklaration inför varje ny licensperiod. Läs mer här: Nyheter i det Skandinaviska reglementet

Ladda ner blanketten här Hälsodeklaration

Samtliga amatörryttare och lärlingar måste också göra ett godkänt fystest innan licensen kan förnyas för 2022. Läs mer om Fystestet här

Samtliga nu giltiga licenser är förlängda t o m den 28 februari 2022. De som inte önskar förnyad licens för 2022, eller vill ändra status på licensen, ombeds meddela detta till Svensk Galopp via e-post: info@svenskgalopp.se senast den 31 januari 2022. Därefter förnyas licenserna efter prövning. Ansökan om förnyad licens för 2022 med oförändrad status behöver således inte göras.

Vad menas med ändrad status?

Med att ändra status menas t ex att ändra en kombinerad ryttar- och tränarlicens till enbart tränarlicens. Har läkarintyget gått ut för kombinerad licens förnyas inte tränarlicensen om man inte meddelar att man vill ha en ändrad status på sin licens.

Detta gäller alltså ryttare med AT3, AT4, P2 och P5-licens. Ni måste meddela om ni enbart vill ha tränarlicens fortsättningsvis! För att erhålla tränarlicens krävs minst en häst i träning.

De ryttare som måste inkomma med ett nytt läkarintyg skall göra det senast den 31 januari för att licensen skall kunna förnyas.

De ryttare som inkommer med läkarintyg senare än den 31 januari kommer att debiteras en extra uppläggningsavgift om 200:- + moms för licensen.

Ryttare som behöver komma in med ett nytt läkarintyg för 2022 har blivit kontaktade via mail.

För ev. frågor kontakta Teresia Åkesson.