Bidragsbestämmelser

Svensk Galopp delar ut bidrag till hästägare, uppfödare och tränare. Det är också möjligt att få transportbidrag. På den här sidan kan du läsa om de olika bidragen.

Hästägarpremier

Svenskuppfödda engelska fullblod erhåller hästägarpremie på prispengar i öppna löpningar i Sverige enligt följande: 2-åriga 40%, 3-åriga 35%, 4-åriga 30%

Undantagna är löpningar reserverade för svenskuppfödda hästar samt de storlopp där en annan bonus finns angiven i propositionen. Högsta beloppet är 50.000 kr per löpning och häst.

Uppfödarpremier

Till uppfödare av svenskfödda hästar betalar Svensk Galopp ut 20 % uppfödarpremier varje månad. Uppfödarpremien beräknas på den prissumma och bonus som svenskuppfödda hästar tjänar i Sverige eller utomlands. För penningplaceringar i utlandet utbetalas premier med högst 100.000 kr om året för varje häst.

Uppfödarpremier utbetalas för 2-4-åriga hästar (3-5-åriga arabhästar), samt äldre hästar som vunnit premie på minst 50.000 kr.

Premier utbetalas till den som vid hästens födelse var registrerad som ägare till hästens moder (uppfödaren). Rätten till uppfödarpremie kvarstår om uppfödaren avlider och efterlämnar make/ sammanboende eller arvsberättigad.

Bidrag till import av dräktiga ston

Stoägare kan få bidrag till import av ston. Stoet ska vara dräktigt med en engelsk fullblodshingst som är uppställd utanför Skandinavien. Du ansöker genom blanketten Bidrag för inköp av utländskt dräktigt sto 2021.

Ansökan måste göras före utgången av det kalenderår då stoet förs in i landet. Maxbeloppet är 20 000 kr per sto. Storleken på beloppet är beroende på hur många som ansöker. En uppfödare kan få bidrag för max två ston. För att behålla rätten för bidrag får stoet inte säljas vidare förrän efter kalenderåret det året stoet är avsedd att föla.

Tränarpremier

Till tränare som har licens, utfärdad av Svensk Galopp, att yrkesmässigt träna hästar, utbetalar Svensk Galopp tränarpremier för de hästar i hans eller hennes träning som placerar sig på platserna 1-6 i offentliga galopptävlingar i Sverige. Tränarpremierna utbetalas med 700-375-265-200-165 respektive 130 kr för placeringarna 1-6. Premierna påförs tränarens faktura av Svensk Galopp.

Transportbidrag

Transportbidrag utbetalas för hästar i svensk, dansk och norsk träning som transporteras till Bro Park, Gärdet, Göteborg, Jägersro, Strömsholm och Blommeröd förutsatt att hästen:

  1. transporterats till och från banan i anslutning till start
  2. blir oplacerad

Följande bidrag gäller:

  • 20-35 mil 400 kr
  • >35 mil 1.100 kr

Avstånden avser enkel resa.

För kvallöpning och insatslöpning utbetalas inga transportbidrag.

Transportbidragen kommer automatiskt att krediteras hästägaren. Tränaren/hästägaren är skyldig att anmäla om hästen inte transporterats till och från banan i anslutning till start.

Bidrag som utbetalts p g a oriktigheter kommer att återkrävas. Lämnar tränaren/hästägaren felaktig uppgift som underlag för transportbidrag, kan Svensk Galopp besluta att transportbidrag inte ska utgå och vid upprepade fall av felaktig uppgift besluta att tränaren/hästägaren inte ska ha rätt till sådant bidrag. Svensk Galopps beslut enligt detta stycke kan överklagas till Galoppöverdomstolen.

För hästar i träning i Danmark/Själland utgår inget bidrag vid start på Jägersros, Blommeröds eller Göteborgs galoppbana. För hästar i träning på Fyn eller på Jylland utgår transportbidrag till samtliga galoppbanor i Sverige.

För hästar i träning i Norge utgår inget bidrag vid start på Göteborgs galoppbana till skillnad från vid start på övriga galoppbanor i Sverige.

Transportbidrag under vintern

Följande transportbidrag delas ut i månader där enbart en tävlingsbana avhåller lopp, förutsatt att hästen:

  1. transporterats till och från banan i anslutning till start
  2. ej vinner pris på 10.000 kr eller mer

Följande bidrag gäller:

  • 20-35 mil 1.400 kr
  • >35 mil 2.800 kr
Blankett dreamstime_l_72840885.jpg

Blanketter och e-tjänster

Alla blanketter som används inom Svensk Galopp finns att läsa eller ladda ner på den här sidan. Här hittar du också länkar till våra e-tjänster på Galoppappen.

Bokföring dreamstime_l_147793349.jpg

Fakturor och utbetalningar

Läs om utbetalningar, fakturor och kvittning av fakturor. Här finns också information om hur du anmäler dig för e-faktura och hur du går tillväga om du har tävlat utomlands.

FMO130611-45570.jpg

Regelverk

Här kan du läsa och ladda ner alla Svensk Galopps reglementen i pdf-format.

BROPARKPREMIÄR_banprogram.jpg

Broschyrer och faktablad

Här samlar vi broschyrer, faktablad och andra dokument i pdf-format för nedladdning.

Tävling sadlarav3juni2020 Elina Björklund.jpg

Förkortningar

På den här sidan finns förklaringar till de mest använda förkortningarna i galoppsporten. Du hittar förkortningar för lopptyper, banförhållanden, underlag, huvudlag, avstånd, banor och länder.

DSC_2170.jpg

Länkar

På den här sidan finns länkar till företag, föreningar, nätverk och utländska förbund i galoppsporten.