Alkohol- och drogtester

Svensk Galopp genomför alkoholtester på alla tävlingsdagar. Slumpvisa drogtester tas regelbundet.

Ryttare får inte delta i en tävling om han eller hon är påverkad av alkohol eller droger. Innan tävlingarna tas alkoholtester på alla deltagande ryttare.

Dessutom är alla tävlingsfunktionärer, tränare och andra personer som handhar hästar under en tävlingsdag skyldiga att genomgå ett alkoholtest i fall Svensk Galopp beslutar om det.

Drogtester

Slumpvisa drogtester tas regelbundet. Ryttare är skyldig att genomgå drogtest eller annan undersökning om påverkan, om Svensk Galopp beslutar om det.

Det är världsantidopingbyrån WADA:s dopinglista som definierar vilka metoder och substanser som är förbjudna. WADA betyder "World Anti-Doping Agency".

WADA Anti-Doping Code 2021

WADA:s dopinglista 2022 (svenska)

WADA:s dopinglista 2022 (engelska)

Observera att vissa receptbelagda mediciner kan ge utslag på testen. Som ryttare bör du känna till att om du lämnar ett positivt prov så kan du inte rida lopp under den utredningstid som krävs för att fastslå orsaken till det positiva provet. Kontakta din läkare om du är osäker på de mediciner du använder.

I Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar finns mer information om alkohol- och drogtester.